Ana içeriğe atla

Burun Estetiği Ameliyatının Riskleri, Instagram' ı Neden Sevmiyorum, Burun Estetiği Animasyonu ...

Burun Estetiğinin Riskleri, Hasta Beklentileri, Olası Komplikasyonlar


Burun estetiği de sonuçta bir cerrahi işlemdir ve her cerrahi işlemin kendine ait beklenilen ve tahmin edilemeyen riskleri mevcuttur. Bu riskleri göz ardı etmek, basit bir cerrahi müdahale ya da bilgisayar animasyonu olarak düşünmek, ameliyat sonrasında ciddi hayal kırıklıklarına neden olabilmektedir. Ameliyat sonrasında, hasta memnuniyetsizliğinin ve hayal kırıklıklarının önlenmesi, rinoplasti için uygun hasta seçimi ve psikolojik rahatsızlıkların göz önüne alınmasıyla sağlanılabilir.

Burun estetiği ameliyatı da bir "cerrahi işlemdir" ve her cerrahi işlemde olduğu gibi kendisine ait olası riskler ve komplikasyonlar mevcuttur!

Rinoplasti, hasta ve doktorun beklentileri her zaman karşılık gelmediği için birçok riskle ilişkili olarak kabul edilir. Postoperatif deformasyonların yanı sıra diğer birçok risk ve komplikasyonun göz önünde bulundurulması gerekir. Artan cerrahi deneyim ile rinoplasti komplikasyonları için risk azaltılabilir.

Aşağıda yurt dışı çalışmalardan derlediğim birkaç makale bilgisini ekliyorum, okuyup hemen korkmayın 😊. Önceden yayınladığım benzer makale >> Burun Estetiği Ameliyatının Riskleri

Eğri Burun Estetiği Ameliyatı

Burun estetiği ameliyatının riskleri

Deri ve yumuşak dokuların komplikasyonları atrofi, fibroz, uyuşukluk, yer değiştirmiş mukozadan kaynaklanan kistler veya dikiş materyalinin neden olduğu deri altı granülomları olabilir. Ameliyat sonrası şişkinlik esas olarak osteotomi tekniğine bağlıdır. Perkütan osteotomiler daha az travmaya neden olur, ancak görünür izlere neden olabilir.

Enfeksiyonlar nadirdir ancak çok nadiren bazen hayatı tehdit edicidir (toksik şok sendromu).

Cilt kesi alanlarında renk değişikliği olması

Burun estetiği ameliyatlarından sonra, yeniden ameliyat gereksinimi (revizyon rinoplasti) oranı kabaca % 5-15 civarındadır. Eğri burun deformitesi olan hastalarda bu oran biraz daha yüksek olabilir. Postoperatif deformitelerin analizi spesifik risklerin tanımlanmasına izin verir. Ameliyat sonrası en sık görülen deformite ameliyat öncesi derin nazo-frontal açı, burun sırtında çökme ve düşük uç ve projeksiyon sorunları, gaga burun deformitesi (pollybeak deformity)' dir.

Komplikasyon mu Hata mı?

Rinoplasti, öncelikle estetik sonucun sınırlı öngörülebilirliği nedeniyle yüksek riskli bir işlem olarak kabul edilir. Sebepler neler? Ameliyattan hemen sonra mükemmel bir sonuç bir yıl sonra tamamen farklı olabilir. Burun estetiğinin uzun dönem sonuçları hakkındaki raporlar nadirdir. Sınırlı öngörülebilirlik temel olarak iyileşme sürecinin dinamikleri nedeniyledir. Birçok farklı doku türü söz konusudur: kemik, kıkırdak, mukoza, cilt, yağ, fasya, kaslar, sinirler, damarlar, perikondriyum ve periosteum. Bu dokuların bireysel reaksiyonları her zaman cerrahın kontrolü altında değildir. Bu özellikle burnun ana destekleyici yapısı olan kıkırdak için geçerlidir.

Olumsuz bir rinoplasti sonucu açıkça görülmektedir (“herkes bir uzmandır”). Cerrah bunu komplikasyon olarak adlandırmaya meyilliyken, hasta bu sonucu sık sık cerrahı suçlar. Prensip olarak, her ikisi de mümkündür ve birçok durumda kesinlikle ayırt edilemez. Komplikasyonlar, bireysel reaksiyonun ve iyileşme sürecinin etkileridir. Cerrahın kontrolünde değillerdir. Bu durumda hekim komplikasyonu yeterince erken tanımlamalı ve yeterince tepki vermelidir. Ancak bazı “komplikasyonlar” aslında ameliyat öncesi analizlerde veya cerrahi planlamada, yetersiz bir teknik uygulanmasında veya ameliyat sonrası bakımda bir yanlışlıktır (kaynaklar >> Foreword complication or mistake? / Risks and complications in rhinoplasty). Önlenmesi için ciddi bir analiz esastır. Revizyon cerrahisi için sayısız teknikle değil deformite türleri ve bunların önlenmesiyle ilgili planlanabilir.

Burun kemeri törpülemesi işlemi ne bağlı olarak "Açık Çatı Deformitesi" ortaya çıkabiliyor!

"Açık Çatı Deformitesi"
Burun kemeri törpülemesi yapıldığında, burun kemiğinin kalınlığından daha fazla miktarda kemik doku uzaklaştırılırsa, burun kemiğinin ön kısmı açılır, bu şekilde "çatı açıldı ya da roof is opened" şeklinde ifade edilen durumda, burun sırtındaki deri alttaki burun boşluğu ile temas etmeye başlayabilir ve burun kemiğinin her iki duvarı dikine iki çizgi şeklinde görünüme neden olurken; burun orta hattında septumun çizgisi dik bir ışık yansıması gibi görünebilir.

Açık Çatı DeformitesiKonu ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz link >> Açık Çatı Deformitesi

Yandaki fotoğraflarda görüldüğü gibi, yandan basık, önden geniş görünen bir burun sırtının yanında; her iki yandaki burun kemiğinin kalan iki yan duvarının önden yansıması görülmektedir. Yani sadece basit bir işlem gibi düşünülen "burun kemeri düzeltme" işleminin bile kendine ait riskleri bulunmaktadır.

Açık Çatı Deformitesi
Yukarıdaki animasyonda Açık Çatı Deformitesi' nin nasıl ortay çıktığı görülmektedir. Tedavide, standart burun kemiği kırma ve şekillendirme (osteotomi) işlemleri ve burun sırtının ilave olarak gerekirse temporal kas fasyası ile kamuflajını içeren işlemler planlanabilmektedir.

Gaga Burun Deformitesi (Polly Beak Deformity)

Gaga Burun Deformitesi (Polly Beak Deformity)

Burun ucunun hemen gresinde bulunan supratip bölgesinin, burun ucu bölgesine göre yandan bakıldığında daha önde olması nedeniyle ortaya çıkan bu deformiteye "Gaga Burun Deformitesi" ya da "Pollybeak Deformitesi" adı verilmektedir. Bu deformite birden fazla nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Kıkırdak dokunun yetersiz alınması, yumuşak dokunun fazla olması ya da burun kemiğinin yine aşırı törpülenmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz link >> Gaga Burun Deformitesi (Pollybeak Deformity) - Tanımı, Nedenleri ve Tedavisi

Semer Burun Deformitesi (Saddle Nose Deformity)

Semer Burun Deformitesi (Saddle Nose Deformity)

"Boksör burnu" olarak da tanımlanan, burun sırtında çökme ile karakterize, diğer deformitelerde olduğu gibi burnun estetik ve fonksiyonel özelliklerini etkileyebilen bir deformitedir. Genellikle burnun dikine uzunluğu kısalmış ve yandan bakıldığında, burnun destek dokularındaki azalmaya bağlı olarak burun ucunun hemen yukarısında çökme ve daha üst tarafında semer görünümü mevcuttur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz link >> Semer Burun (Saddle Nose) Deformitesi
Semer Burun Tedavisi
Semer Burun Tedavisi
Yukarıdaki fotoğrafta, semer burun deformitesi olan hastada, ameliyat öncesi ve kaburga kıkırdağı ile yapılan revizyon burun estetiği sonrasında çekilen fotoğrafı görülmektedir.

Burun estetiği için özel riskler ve komplikasyonlar

İşlevsel bozukluklar

Eğri burunlu ve düşük burun ucu gibi bazı deformasyonlar solunum problemleriyle ilişkilidir. Bu durumlarda, rinoplasti işlevini geliştirmek için endikedir. Öte yandan, rinoplasti, nazal hava yollarının kesit alanını azaltabilir. Sonuç olarak, primer rinoplasti sonrası hastaların % 10' u rezidüel veya yeni solunum problemlerinden şikayet eder. Revizyon rinoplasti hastalarının % 70' inde, solunum sorunları temel şikayet, temel olarak rezidüel septal sapmalar veya nazal vestibüler darlık nedeniyledir. Valf problemleri sıklıkla üst lateral kıkırdakların septumdan ayrılmasından kaynaklanır ve akustik rinometri ile teşhis edilebilir. Derin osteotomiler piriform açıklıktaki hava yollarını daraltabilir. Aşırı alarm kıkırdak rezeksiyonları, alarmın çökmesine ve yarım daire izlerinin oluşmasına neden olabilir. Bununla birlikte, vakaların çoğunda, rinoplasti solunum fonksiyonunu bozmaz (kaynaklar >> Nasal obstruction after rhinoplasty: etiology and techniques for correctionRhinoplasty : Plastic and Reconstructive Surgery - LWW JournalsThe effect of cosmetic rhinoplasty on nasal patency).

Bir hastanın tıkalı bir burun şikayeti inceleme veya ölçümle açıklanamazsa, mukozal hassasiyet kaybı göz önünde bulundurulmalıdır. Solunum sırasında ılık ve soğuk hava hissi iyi işleyen bir burnun algılanması için önemlidir. Cerrahi izlerin yol açtığı hassasiyet kaybı, tıkalı bir burun havası izlenimi verebilir. Rinoplasti sonrası hipozmi (koku alma azlığı), çoğu durumda mukoza şişmesi nedeniyle geçicidir. Sadece test ile saptanabilir ve genelde geçici bir durumdur. Kalıcı bir anosmi (koku alma işlevi kaybı) nadirdir (kaynak >> Olfactory and sensory attributes of the nose).

Burun estetiğinde kullanılan implantlara ve diğer endüstriyel ürünlere bağlı riskler

Burun içindeki implant ve transplantlar için ana risk enfeksiyon, ekstrüzyon, distorsiyon ve rezorpsiyondur. Genel olarak bu komplikasyonlar % 1' den az görülür. Primer rinoplastilerde otojen (hastanın kendi vücudundan alınan) kaburga kıkırdağı sadece büyük büyütme için gereklidir. Yeterli teknik ile uzun süreli gözlemlerde bile emilim ve çarpılma riskleri oldukça azdır. Alıcı alanın şartlarına bağlı olarak, her tür otojen kıkırdak tipinin emilmesi hala bir problemdir. Kıkırdakın otojen fasiya lata ile çarpılması kıkırdak hücrelerinin hayatta kalmasını destekleyebilir. Öte yandan istenmeyen kıkırdak büyümesi bile mümkündür ve kulak kıkırdak nakillerinde perikondriumun rezeksiyonu önerilmektedir (kaynak >> Tumefactive cartilage proliferation after rhinoplasty a newly reported complication).

Deri ve yumuşak doku komplikasyonları

Akut komplikasyonlar anormal şişme, hematom, lokal enfeksiyon ve cilt nekrozudur. Sonuçlar atrofi, fibroz, ağrı ve uyuşukluk olabilir. Deri altında kistler ve granülomlar gelişebilir.

Deri altı mukozal kistlere ilişkin raporlar nispeten sıktır. Bunlar, mukozanın yerinden çıkması, örneğin; transmukozal osteotomiler sırasında. Çıkarılması için, yeterli bir görünürlük için harici bir cilt insizyonu gereklidir. Özel durumlarda, açık bir rinoplasti veya hatta endoskopik yaklaşım mümkündür.

Lipogranülomlara (parafinomlar), merhem materyalinin nazal ambalajlardan cilt altı düzlemine çıkması neden olur. Materyal bu bölgeye burun dorsumundaki vestibüler insizyon veya defektler yoluyla girebilir. Granülomlar öncelikle lateral burun duvarında lateral osteotomiler (dış kemik kırık hattı) üzerinde bulunur ve “yeni kallus (kemik iyileşme dokusu) oluşumunu” taklit eder. Bazen medial kantus ve nazo-frontal açının yakınında bulunurlar. Özelikle yoğun sigara içen hastalarda, göz kenarı ve burun kemiği arasındaki bölgelerde, mercimek tanesinden biraz küçük yeni kemik çıkıntıların ortaya çıktığını ve aylar içerisinde küçülerek ortadan kalktığını görmüştüm.

Bazı bölgelerde rinoplasti sonrası uyuşukluk sıkça isteniyorsa hastalar tarafından bildiriliyor. Sıklıkla, burun ucu ve kolumellanın alt kısmı tutulur (nervus nasalis externus). Bu sinir, burun kemiği ile üst yan kıkırdak arasındaki burun boşluğunu terk eder. Dekolman sırasında bu sinirlere zarar gelmesi önlenemez. Normalde hassasiyet 12 ay içinde ortadan kalkmaktadır (kaynaklar >> Skin and soft tissue complicationsNasal osteotomies: a clinical comparison of the perforating methods versus the continuous techniqueVisible scars from percutaneous osteotomies).

Enfeksiyonlar, sistemik ve nadir komplikasyonlar

Rinoplastiğin “steril olmayan bir operasyon” olduğu gerçeğine rağmen, tüm müdahalelerin% 1'inden daha azında enfeksiyon ortaya çıkar. İç kantusa yakın apse oluşumları lateral osteotomiden bir kemik parçası kalıntısına bağlı olabilir (şimdiye kadar hiç görmedğim bir durum). Sistemik antibiyotiklerin profilaktik kullanımının etkisi belirsizdir. Komplike olmayan vakalarda antibiyotik gereksizdir. Bununla birlikte, kıkırdak nakli veya revizyon cerrahisinde antibiyotik kullanılması uygundur. Tek bir preoperatif uygulama bir hafta boyunca sistemik antibiyotikler kadar etkilidir. Bununla birlikte, rinoplasti, pürülan sinüzit varlığında sinüs cerrahisi ile birleştirildiğinde enfeksiyon riski artabilir. Bakteriler (streptokok) osteotomileri istila edebilir ve canlı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle spesifik sinüzit vakalarında rinoplasti ve sinüs cerrahisi birlikte yapılmaması uygundur.

Burun estetiğinin orbital komplikasyonları travmatik veya enfeksiyona bağlı olabilir. Şişlik, göz yaşı drenajı bozabilir ve 3 ay boyunca radyografik olarak gösterilebilir. Göz yaşı kesesinin yağlanması akut pürülan dakriyosistite neden olabilir ve lakrimal sistemin entübasyonu ile tedavi edilmelidir. Burun estetiğinden aylar sonra gelişen bir enoftalmus nadir görülen bir komplikasyondur. Maksiller ostiumun tıkanması sonucu kalıcı negatif basınç, “sessiz-sinüs sendromu” na neden olmuş olabilir ve maksiller sinüs boşluğunun kasılması, orbital içeriğin yer değiştirmesine neden olabilir. Streptokok nekrotizan periorbital veya orbital enfeksiyona neden olabilir. Ameliyat sonrasında “normal” şişme ve göz çevresinde enfeksiyon arasında ayrım yapmak gerekmektedir. Ağrı, ateş ve patolojik kan parametreleri durumunda, penisilin sistemik uygulaması orbital selülit ve kapak nekrozunu önleyebilir. Rinoplasti sonrası körlük, çoğunlukla santral retina arterinin tıkanmasından kaynaklanır. Ayrıca intranazal lokal anestezik enjeksiyonu sonucu embolizasyonu da göz önünde bulundurulmalıdır (burada yazılanları yine hiç görmedim).

Damarsal ve kafa içi komplikasyonları canlı tehdit edici olabilir ve beklendiği kadar nadir değildir. Burundan beyin omurilik sıvısı akması, ensefalit, pnömosefali ile beyin hasarı, karotis-sinüs kavernosus-fistül, arteriovenöz-malformasyonlar, anevrizma ve septisemi, subdural ampiyem ile sinüs kavernosus-tromboz ile ilgili vaka raporları vardır. Atipik bir damar ve sinirlerin üst kesicilerdeki seyri nedeniyle, devitalizasyon ve renk değişikliği, rinoplasti için diş komplikasyonları olabilir (kaynaklar >> Unusual and fatal complicatons of rhinoplastyIntracranial complications of rhinoplasty / Cerebrospinal fluid rhinorrhea following rhinoplasty / Arteriovenous malformation following rhinoplasty).

Psikolojik yönler

Septorinoplasti, çok çeşitli fonksiyonel ve estetik endikasyonlarda gerçekleştirilir. Endikasyon, sonucun derecelendirmesini hasta tarafından etkileyen ana faktördür. Anketler, özellikle görünümün ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi dahil edildiğinde hastanın memnuniyetini analiz etmek için kullanılabilir. Beklenildiği gibi, esas olarak fonksiyonel problemleri olan hastalar, solunum fonksiyonu iyileştirildiğinde başarılı bir rinoplasti uygulayacaktır. Estetik talepler rinoplasti endikasyonunda ne kadar fazla olursa, hastanın memnuniyeti o kadar çok faktöre bağlı olacaktır. Genç erkeklerin sonuçtan kadınlardan daha fazla memnun olmadığına dair raporlar bulunurken, diğer bir makalede sonuçlar tam tersi olmuştur.

"Endikasyondan bağımsız olarak, rinoplasti başarısı hastanın memnuniyetine dayanmalıdır. Sonucun hasta ve cerrah tarafından değerlendirilmesi bazen farklı olabilir. Hukuki sonuçlar rinoplastiğin “tipik bir komplikasyonu” olarak adlandırılabilir. Mali ilginin hastanın motivasyonuna katılması durumunda, hasta ile doktor arasında yeterli bir ilişki olması bile davadan kaçınmaya yardımcı olmaz. Cerrahın yetersiz tepkileri veya yanlış anlamalar durumu daha da kötüleştirebilir. Olası bir revizyonun ameliyat öncesi hali hazırda bildirilmesi yararlı olacaktır" (kaynak >> Psychological complications of septo-rhinoplasty).

Bir rinoplasti cerrahı olarak başarılı bir kariyer için anahtar yeterli hasta seçimidir. Hastanın beklentileri gerçekçi olmayabilir ve cerrahın kapasitesinin ötesinde olabilir. Hastalar normalden daha düşük bir sonuçta yetersiz tepki verebilir veya bir operasyon için tamamen uygun olmayabilir (dismorfofobi sendromu).

Rinoplasti ile ilgili olarak üç ana psikolojik bozukluk kategorisi vardır:

Psikonevrotik bozukluklar (nevroz), hastanın gerçek bir şikayeti veya deformitesi olduğunda, ancak ciddiyeti abarttığında ortaya çıkar. Bu psikolojik bozukluk, bu hastalar özenli bir şekilde ele alındığında sorun yaratmaz.

Psikotik bozukluklar, hasta olmayan veya sadece bir dereceye kadar var olan fonksiyonel veya kozmetik bir anormallik tanımladığında ortaya çıkabilir. Bu hastalar sadece psikiyatriste danışıldıktan sonra ameliyat edilmelidir.

Kişilik bozukluklarının tanınması en zor olanıdır. Bu hastalar şeyler hakkında derinden hissetme yeteneğinden yoksundur. Manipülatif, kontrol edici ve zorlu veya talepkar bir şekilde olabilirler. Talihsizliğin sorumluluğunu üstlenmek için genellikle başkalarına bakmaktadırlar. Bu hastalar üzerinde çalışmak problemlidir (kaynaklar >> The less-than-satisfactory rhinoplasty: comparison of patient and surgeon satisfaction / Psychological consequences of nasal aesthetic and functional surgery: a controlled prospective study in an ENT setting).

Konu ile ilgili önceden hazırlanan linkler >>Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Dolgusu Fiyatları 2019

Dolgu İle Burun Estetiği Fiyatları 2019 Burun Dolgusu Fiyatları 2017  Görsel kaynağı:  Aww Day Spa Facial Güncellenmiş link >> Burun Dolgusu Fiyatları 2020 Cerrahi olmayan burun estetiği , enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, çoğunlukla hiyalüronik asit türevlerinin veya kalsiyum hidroksiapatit içeren ürünlerin kullanılarak, cerrahi bir işlem olmaksızın,  bir kişinin burnunun değiştirip şekillendirdiği bir tıbbi prosedürdür. Ameliyatsız burun estetiği, bir büyütme prosedürüdür, bu yüzden birinin burnunun boyutunu küçültemez; ancak burun daha düz görünmesini sağlayarak burun daha küçük görünmesini sağlayabilir. Prosedür, fonksiyonel kusurları düzeltmek için kullanılmaz.  Ameliyatsız burun estetiği nde, burun üzerindeki tümseklik ya da çukurlaşma alanlarının kenarlarının daha az göze çarpar hale getirilebilmesi için enjekte edilebilir dolgu maddeleri kullanır.  Ameliyatsız burun estetiği fiyatları kullanılan ürünlerin fiyatına göre değişmektedir. Piyasada kullanılan çok

Burun Törpüleme Ameliyatı ve Örnek Fotoğraflar

Burun kemeri törpüleme ne demek? Burun kemerinin cerrah bir işlem olarak aşındırılarak hacminin küçültülmesi ya da burun sırtındaki pürüzlü, çıkıntılı alanların düz bir yüzey elde edilmesi amacıyla uzaklaştırılması işlemidir. "Burun kemeri törpüleme", "burun törpületmesi", "burun törpüleme işlemi" aslında aynı işlem için kullanılan kelime gruplarıdır. Burun kemeri törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir mi? Burun törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir ancak hasta açısından çok konforlu olmadığı gibi, hekim açısından da törpüleme işleminin yapılmasını zorlaştırabilir. Burun kemiği törpülenirken çıkan az da olsa sesi hasta duyabilir ve bunun yanında burun kemiğinin devamında bulunan kıkırdak dokuları törpü atılan kemik mesafesine getirebilmek için az miktarda kıkırdak doku eksizyonu gerekebilmektedir. Lokal anestezi altında tüm bu işlemleri yapabilmek kolay değildir. Burun kemeri törpüleme işleminin riskleri nelerdir?

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Burun Estetiği Ameliyatı Fiyatları 2017

Rinoplasti Fiyatları 2017 Görsel Kaynağı:  Beauty Tips and Products ​​Burun estetiği kaç para? Burun düzeltme fiyatları klasik bir ifade ile hastaneye, yapılan işlemlere ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Burun şeklinin değiştirilmesi ve burun fonksiyonlarının arttırılabilmesi için yapılan işlemler: burun eti ameliyatı (konka radyofrekansı) burunda kıkırdak eğriliği düzeltilmesi ameliyat (septoplasti, smr, deviasyon ameliyatı) burun ucu estetiği - burun ucu daralatma (tip plasti ya da tip rinoplasti) burun kemeri törpüleme burun kemiklerini daraltma (planlı burun kemiği kırılması - osteotomi) tek başına burun ucu kaldırma (burun dikleştirme) Yukarıda saydığım işlemlerin biri ya da abirkaçı aynı anda yapılabilmektedir. Buun eti ameliyatrı hariç hepsi birden yapıldığında (septorinoplasti ameliyatı) ameliyat süresi kabaca 2 saat iken; tek başına burun ucu kaldırma işlemi yapıldığında süre 20-30 dk arasındadır. Bu nedenle burun dikleştirme fiyatları , burun est

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması