Ana içeriğe atla

Atrofik Rinit ve Young Cerrahisi (Young's Surgery, The Young's Procedure, Burun Deliklerini Kapatma Ameliyatı)

Atrofik rinit nedir?

atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
Atrofik rinit burun mukozasının iltihaplanması ve kuruyarak enfekte olması durumudur. Belirtilerin miktarına göre hafif ya da şiddetli, belirtilerin süresine göre de akut ya da kronik olabilir. Virüsler, bakteriler ve allerjenler atrofik rinitin çeşitli bulgularından sorumludurlar. Genellikle bir viral rinite ilave olarak, streptokok, stafilokok ve pnömokok gibi diğer bakterilerin neden olduğu bir bakteri enfeksiyonu eklenmektedir. Birçok faktör (bakteri enfeksiyonu, alerjenler, aşırı kuruluk, neme ve soğuğa maruz kalma, tozunun aşırı teneffüs edilmesi ve viral enfeksiyona bağlı burun mukozasında hasar olması gibi) atrofik rinit ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Genellikle ciddi değildir, ancak bazı formlar bulaşıcı olabilir.atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Kronik atrofik rinitte burun mukozasının atrofisi söz konusudur ve salgı bezleri, konka kemikleri ve burnu besleyen sinir elemanları da dahil olmak üzere, kronikleşen bir burun iltihabıdır. Kronik atrofik rinit birincil (primer) ve ikincil (sekonder) olabilir. Kronik atrofik rinitin özel formları rinitis sicca anterior ve ozena' dır.

Atrofik rinit tarihçesi
atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
Bu hastalığın yaklaşık 4000 yıl önce eski Mısır döneminden beri bilindiği söyleniyor. Edwin Smith Papyrus'ta (M.Ö. 1700), bu hastalığı iyileştirmek için şarap ve anne sütüne dayalı bir tedavi öngörülmüş. Antik Yunan ve Hint medeniyetlerinin de atrofik rinitten haberdar olduğu söylenmektedir.

Atrofik rinit nedenleririnitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

 • Herediter faktörler: Hastalığın aile bireylerinde olması
 • Hormonal dengesizlik: Hastalık ergenlik döneminde başlar ve çoğunlukla bayanlarda görülür
 • Irk faktörleri: Beyazlar, ekvator Afrika'nın yerlilere göre daha hassastır.
 • Besin eksikliği: vitaminler A veya D veya demir
 • Enfeksiyon: Klebsiella ozaenae, difteroidler, Proteus vulgaris, E. coli, vs.
 • Otoimmün faktörler: Viral enfeksiyon veya başka tanımlanamayan bir tetikleyici faktör, burun mukozasının antijenik özelliğini etkileyebilir
 • Burun ameliyatları esnasında, aşırı burun mukozası hasarı yapılması ya da burun fonksiyonlarını etkileyecek doku eksiltilmesi (burun etlerinin tamamen alınması, boş burun sendromu), burun septumunu delinmesi ve burun içi hava akımı değişiklikleri sonunca kronik atrofik rinit ortaya çıkabilmektedir.

 

Atrofik rinit patafizyolojisirinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Yukarıdaki faktörlerden biri ya da bir kaçına bağlı olarak, burun mukozasının silyalı kolumnar epiteli, tabakalı skuamoz epitel ile yer değiştirmeye başlar. Obliteratif endarterit nedeniyle kan dolaşımının azalmasına, dolayısıyla besleme alanındaki atrofilere bağlı olarak mukoza, burun etinin kemikleri ve serömüsinöz salgı bezlerinin atrofisi meydana gelmeye başlar.
 
 

Atrofik rinit klinik bulguları

 
 
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
 
 • Bu hastalık kadınlarda ve düşük sosyoekonomik gruptan hastalar arasında daha sık görülmektedir.
 • Burun boşlukları kızarık, akıntılı, kuru olabilir. Siyah veya koyu yeşil ve kuru, burun boşluğundan dışarıya çıkarılması ağrılı ve zor olan, kötü kokulu kabuklar ortaya çıkabilir.
 • Mikroorganizmaların çoğaldığı ve burnundan kötü koku ürettiği bilinmektedir, ancak hastalar bunun farkında olmayabilir, çünkü koku sinir uçları ve koku elementleri (koku algılamasından sorumludur) atrofik hale gelmiştir. Buna "merciful anosmia"denir (kişinin kendi burnundaki kötü kokunun varlığından habersiz olması ve koku alamaması)
 • Hastalar, burundaki boşalmanın yarattığı tıkanma ya da burunda sinirlerin atrofisine bağlı duyu kaybının bir sonucu olarak ortaya çıkabilen geniş burun boşluğuna rağmen burun tıkanıklığından şikayet ederler, bu nedenle hasta bundan habersizdir. Bu durumunda burun tıkanıklığı hissi sübjektiftir
 • Burun kanaması ortaya çıkabilir. Kurutulmuş kabuklar burun içerisinde kaldırıldığında burun kanaması ortaya çıkabilir
 • Nazal vestibülde hasar, septum perforasyonu ve deri iltihabı oluşabilir. Burun deformitesi ortaya çıkabilir
 • Atrofik rinit, farinks veya larenkste de benzer atrofik değişikliklerle de ilişkilidir ve bu yapılarla ilgili semptomlarortaya çıkabilmektedir. Orta kulak efüzyonuna neden olan Östaki borusu tıkanıklığına bağlı işitme bozukluğu oluşabilir
 • Atrofik rinit tedavi edildikten sonra koku azalması ve tadın bozulması kalıcı olarak devam edebilir

İkincil atrofik rinit (sekonder atrofik rinit)


 
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
 
Atrofik rnitin çeşitli tedavi ya da hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmasıdır.
 
Frengi, lupus, cüzzam ve rinoskleroma gibi spesifik enfeksiyonlar, burun yapılarının tahrip edilmesine ve atrofik değişikliklere neden olabilir. Atrofik rinit, uzun süreli pürülan sinüzit veya burun radyoterapisi veya konka cerrahisine komplikasyon olarak ortaya çıkabilir. Bazı yazarlar boş burun sendromu gibisinüs cerrahisine ikincil atrofik rinit gelişebileceğini vurgulamaktadır.
 
 

Tek taraflı atrofik rinit

 
Nazal septumun aşırı eğri olması durumunda, geniş olan burun boşluğu tarafında atrofik rinit ortaya çıkabilmektedir.
 

Atrofik rinit tedavisi

 


rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis


Atrofik rinit tedavisinde medikal ya da cerrahi tedavi uygulanabilir.
 

Atrofik rinit medikal tedavisi

 
Medikal tedavide aşağıdaki ilaç ve uygulamalar kullanılmaktadır:
 • Tuzlu su ile burun içi yıkama yapılması
 • Alkalin burun solüsyonlarını kullanarak burun sulaması ve kabukların giderilmesi
 • Gliserin içerisindeki% 25 glİkoz nazal mukozaya tatlı koku üreten proteolitik organizmaların büyümesini engellemek için uygulanabilir
 • Topikal antibiyotikler, örneğin kloromisetin
 • D2 vitamini (kalsiferol)
 • Seromüsinöz bezlerin yenilenmesi ve mukozanın vaskülarizasyonu için estradiol spreyi
 • Klebsiella organizmalarına karşı sistemik streptomisin
 • Salgıların sıvılaştırılması için oral potasyum iyodür
 • Submukozaya enjekte edilen plasenta özütü

Atrofik rinit cerrahi tedavisi:rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis


Bu medikal tedavilerin yeterli olmaması ve hastalık belirtilerinin şiddetlenmesi durumunda cerrahi tedaviler planlanmaktadır.

Cerrahi tedavi ve uygulamalar şunları içerir:
 • Young Ameliyatı
 • Modifiye Edilmiş Young Operasyonu
 • Burun boşluklarının daraltılması, Teflon macununun submukozal enjeksiyonu, burnun lateral duvarı ve medial yer değiştirmesi
 • Parotid kanalın maksiller sinüs veya burun mukozasına transpozisyonu

Young Ameliyatı

 
 
Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi

Young Ameliyatı (Eş anlamlıları: Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure) 1967 yılında, Dr. Austen Young tarafından Atrofik Rinit hastalığının tedavisi amacıyla tanımlanmıştır.

Young Cerrahisi tanımı:


Young Prosedürü' nde, mukokutanöz flepler oluşturarak burun boşluğunun kapatılması ve burun içi mukozanın atrofik rinitten etkilenmesini engellenmesi ameliyatıdır. Bu ameliyat kabaca "burun deliklerinin içeriden kapatılması" ameliyatıdır. İlk tanıma göre, burun kanatları içeriden iki kat halinde dikilir: önce mukozal tabaka, daha sonra cilt tabakası dikilir. Burun boşluğu 9 ay boyunca kapalı tutulur; sonra muayene yapılır, burun içi kabuklanma ortadan kalktıysa, burun mukozası yeniden nemli ve fonksiyonel hale geldiyse bu flepler kesilerek yeniden burun boşluğu havalandırılır. - kabuklar kaybolursa, revizyon ameliyatı yapılır ve burun içi hava yolu açılır. Prosedürün arkasındaki teori, kapalı burun boşluğunun iyileşmesi için zaman hava temasından korunması ve burun mukozasının yeninden sağlıklı hale gelmesidir. Bunun dışında Herediter hemorajik telenjiektazide (HHT) hastalığına bağlı şiddetli burun kanaması olan hastalarda burun kanamsı tedavisinde de kullanılmıştır.

Modifiye Young Cerrahisi tanımı:


Modifiye Young Ameliyatı (Eş anlamlıları: Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Modifiye Young Ameliyatı, Modifiye Young Prosedürü, Modified Young's Operation, Modified Young's Surgery, The Modified Young's Procedure), klasik Young Ameliyatı' ndaki gibi burun deliklerinin tam olarak kapatılması yerine, burun içi boşluğunun kısmi (parsiyel) kapatılması ya da burun içinin kısmı dalatılması ameliyatıdır. Atrofik rinit belirtileri çok şiddetli olmayan ya da burun içi hava olunun tam olarak kapatılmasını tolere edilemeyeceği (uyku apnesi, akciğer hastalıkları ..) çeşitli hastalıkların varlığında atrofik rinitin cerrahi tedavisinde kullanılan ayrı bir seçenek ameliyattır. Farklı flep teknikleri kullanılarak yapılabilir.


Young Ameliyatı nasıl yapılır?
Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Atrofik Rinit TedavisiYoung Ameliyatı' nda amaç burun içerisinin kapatılmasıdır. Klasik tanımlamada tam olarak kapatılması için burun içerisinden cilt ve mukoza alanlarının kaldırılarak flep şeklinde bibirine dikilmesi olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta 3 insizyon ile kaldırılan burun kanadı ve vestibül bölgesinden fleplerin dikilmesi sonrasında burun içi boşluğun total kapatılması işlemi görülmektedir. Fleplerin yönü, insizyon yerleri değiştirilebilir.


Aşağıda yaklaşık 9 ay önce bana yurtdışından geleni burun etlerinin tama yakın eksize edilerek alınmasından sonra atrofik rinit belirtileri ortaya çıkan ve medikal tedavi ile belirtilerde azalma olamaması nedeniyle Young Cerrahisi ile burun deliklerini içeriden kapattığım hastanın burun içini gösteren fotoğraflara göz atabilirsiniz. Burun içerisinde hava deliğinin olmadığı görülmektedir. Burun deliğinden vazgeçmek kolay olmadığı halde, atrofik riniti olan hastaların kokulu burun akıntısı, koku almada azalma ve sosyal faktörlerden dolayı bu ameliyata karar verebilmektedir. Normalde 6 - 9 ay onra fleplerin kesilmesi ve yeninden hastanın burundan nefes alabilir hale gelmesi planlamaktadır. Hastalar bazen daha uun süre burun deliklerinin kapalı kalmasını isteyebilmektedir. Burun içerisinin hava temasından korunması sonucunda genelde 6 aydan sonra burun mukozası sağlıklı hale gelebilmektedir.Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Atrofik Rinit TedavisiYoung Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Atrofik Rinit TedavisiYoung Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi

 
Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi


Modifiye Young Ameliyatı nasıl yapılır?


Bu ameliyatta klasik Young cerrahisindeki tam kapatma yerine burun içerisinde hava deliğinin kısmi olarak korunması işlemi yapılmaktadır Youtube' da başka bir doktor beye ait olan örnek video:Burun nefesinin kısmi olarak korunması nedeniyle, atrofik rinit belirtileri şiddetli olmayan hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir.YOung Ameliyatı sonrası hasta bakımıKlasik Young Cerrahisi sonrası, burun delikleri tam kapatıldığından flep dikişleri üzerine 7-10 gün antibiyotikli krem sürülmesi ve ağızdan basit antibiyotik alınması yeterlidir. Modifiye Young Ameliyatı sonrasında burun içinin okyanus suyu spreylerle yıkanması ve nemlendirici burun içi damla, burun içine ve fleplerin üzerine antibiyotikli göz pomatlarının kullanılması uygundur.

Young Cerrahisi - Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Modifiye Young Ameliyatı, Modifiye Young Prosedürü, Modified Young's Operation, Modified Young's Surgery, The Modified Young's Procedure, Herediter hemorajik telenjiektazi (HHT), rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Kaynak linkler:

Dr. Murat Enöz, Kulak Burun Bogaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Muayenehane:
Adres: İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü, Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel: (0212) 561 00 52
Cep tel: (+90) 0533 6550199
Fax: (0212) 542 74 47
  
http://www.kulakburunbogaz.info/Op.Dr.Murat-Enoz-Kulak-Burun-Bogaz-Uzmani.vcf linkinin üzerine tıklayarak vCard (VCF Dosyası)' nı açın ve otomatik olarak Dr.Murat Enöz telefon, fax, Email WhatsApp numarası ve adres bilgileri telefonunuza kaydolsun!
 
Murat Enoz, MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul

Private Office:
Address: İncirli Cad. No:41, Kat:4 (Dilek Patisserie Building), Postal code: 34147, Bakırköy - İstanbul
Appointment Phone: (+90) 212 561 00 52 
Cell phone: (+90) 533 655 01 99
Fax: (+90) 212 542 74 47

Automatically Dr.Murat Enöz's telephone, fax number, Email, WhatsApp number and office address will be saved on your mobile phone after the clicking on the link of http://www.kulakburunbogaz.info/Op.Dr.Murat-Enoz-Kulak-Burun-Bogaz-Uzmani.vcf with openning the vCard (VCF File)!

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Burun Dolgusu Fiyatları 2017

Cerrahi olmayan burun estetiği, enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, çoğunlukla hiyalüronik asit türevlerinin veya kalsiyum hidroksiapatit içeren ürünlerin kullanılarak, cerrahi bir işlem olmaksızın,  bir kişinin burnunun değiştirip şekillendirdiği bir tıbbi prosedürdür. Ameliyatsız burun estetiği, bir büyütme prosedürüdür, bu yüzden birinin burnunun boyutunu küçültemez; ancak burun daha düz görünmesini sağlayarak burun daha küçük görünmesini sağlayabilir. Prosedür, fonksiyonel kusurları düzeltmek için kullanılmaz. Ameliyatsız burun estetiğinde, burun üzerindeki tümseklik ya da çukurlaşma alanlarının kenarlarının daha az göze çarpar hale getirilebilmesi için enjekte edilebilir dolgu maddeleri kullanır. Ameliyatsız burun estetiği fiyatları kullanılan ürünlerin fiyatına göre değişmektedir. Piyasada kullanılan çok fazla burun dolgusu ürünü bulunmaktadır. En çok kullanılan dolgu malzemesi olan hyaluronic acid dolgu fiyatları arasında bile çok ciddi farklar bulunmaktadır. Normalde tek ki…

İnsan Papilloma Visürü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri
İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptana bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır.

HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, h…

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

 Geniz eti ameliyatı genel bakış
Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir.

Geniz eti ameliyatı tarihçesi
1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan olan bademcik ameliyatı (tonsillektomi operasyonu) ise e…