Ana içeriğe atla

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu

Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir?

Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir.

Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın!

Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında "buruna kortizon iğne" olarak kullanılan hormon ise dediğimiz steroid türlerine kortikosteroid denir. Ayrıca bazen glukokortikoidler olarak da adlandırılırlar. Kortikosteroidler vücudumuzun dokuları üzerinde çok güçlü bir anti-enflamatuar etkisi olan belirli bir steroid sınıfıdır. Bu, anabolik steroidlerin hemen hemen tam tersi etki olarak kabul edilebilir, çünkü kortikosteroidlerin birincil etkisi yumuşak doku hacmini azaltmaktır. Bir çok kortikosteroid hap şeklinde gelirken, diğerleri enjekte edilebilir bir çözelti olarak kullanılır. Her iki durumda da, bu tür steroidleri kullanırken asıl amaç iltihabı azaltmaktır. Vücuda enjekte edildiğinde, örneğin, burun estetiğini takiben burunda, steroidler skar dokusunu ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Steroid Enjeksiyonları ve Burunun Yeniden Şekillendirilmesi

Buruna kortizon enjeksiyonunun amacı "istenmeyen şişliğin azaltılması" dır!

Burunun yeniden şekillendirme işleminde steroid enjeksiyonlarını kullanmanın ana endikasyonu istenmeyen şişliği azaltmaktır. Her hastada, rinoplasti veya revizyon rinoplasti prosedüründen sonra,  kaçınılmaz olarak burunda bir dereceye kadar şişlik (ödem) ortaya çıkmaktadır. Rinoplasti hastalarında, cilt tipine ve burun yeniden şekillendirme işlemi sırasında ne yapıldığına bağlı olarak burun ödemini çeşitli derecelerde ortaya çıkmaktadır. Çoğu rinoplasti hastasında, 10-14 gün içinde düzelen bir başlangıç ​​ödem aşaması vardır. Cilt tipine göre değişmekle birlikte genelde ilk 6 ay içerisinde ödem %90' dan daha fazla ortadan kalkmaktadır.

Bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti prosedürünü takiben aylarca ya da yıllarca sürecek ikincil bir ödem evresi vardır. Normalde rinoplasti sonrası steroid enjeksiyonu ile hedeflenlen bu tip kalıcı ödemdir. Burun estetiğinden aylar sonra görülebilen ödemlerin çoğu tipik olarak kendiliğinden düzelir. Ancak bazı rinoplasti hastaları bu sürecin gerçekleşmesi için 6-24 ay beklememeyi tercih ederler. Bu gibi durumlarda, burun içine bir steroid enjeksiyonu faydalı olabilir.

Buruna kortizon enjeksiyonuna, etnik özellikleri olan, kalın derili burunlarda, rinoplasti sonrası daha çok ihtiyaç olabiliyor!

İstenmeyen skar dokularının oluşmasını ve ödemin kalıcı olmasını önlemek için, özellikle karın derli burun estetiği ameliyatlarından sonra, burun içine steroid enjeksiyonları yapılabilmektedir.. Bazı rinoplasti hastaları, kıkırdak veya kemik ile cilt arasında yoğun skar dokusu bırakmaya daha yatkın olan orta derecede kalın (veya daha kalın) yumuşak dokuya sahiptir. Bu popülasyon daha çok etnik rinoplasti hastalarını (örneğin İspanyol rinoplasti, Asya rinoplasti, Orta Doğu rinoplasti, Afrikalı-Amerikalı rinoplasti hastaları) içerir. Bu etnik burunlarda, daha kalın yumuşak doku, supratip bölgesi gibi bazı bölgelerde iz bırakmaya daha yatkındır. Eğer bu skarlaşma süreci aşırı ise, burun derisinin, altta yatan kıkırdak ve / veya kemiğin istenen şekline kadar oturmasını önleyecektir. Bu meydana gelirse, burunda mümkün olabilecek istenen estetik şekil ve düzelme ortaya çıkamayabilir (kalın ve ödemli deri kıkırdakları kamufle eder). Bu etnik rinoplasti hastalarında, istenmeyen skar dokusunun oluşmasını önlemek için stratejik olarak uygulanan bir steroid enjeksiyonu kullanılabilir. Bunun yararı, hastanın mümkün olan en iyi rinoplasti sonucunu elde etmek için mümkün olan en fazla şansa sahip olmasıdır.

Rinoplastide Kullanılan Steroidlerin Seçimi

Enflamasyonu azaltmak için seçilebilecek birçok farklı steroid vardır. Kortizon muhtemelen tıpta kullanılan en popüler kortikosteroid örneğidir, ancak rinoplasti ve revizyon rinoplasti için tercih edilen seçenek değildir. Triamsinolon ya da metilprednizolon asetat içeren çeşitli depo kortizon iğneleri kullanılabilmektedir. Bu ürünler çeşitli konsantrasyonlarda ticari olarak temin edilebilen, sentetik bir kortikosteroidlerdir. Konsantrasyon ne kadar yüksek olursa steroid enjeksiyonu o kadar güçlü olur. Yine daha yüksek bir hacminin enjekte edilmesi, görülen anti-enflamatuar etki açısından daha büyük bir etki yaratacaktır.

Burun Cerrahisi Sonrası Steroid Enjeksiyonlarının Zamanlaması

Burun ameliyatından sonra steroid enjeksiyonlarının zamanlaması, rinoplasti ve revizyon rinoplasti- sindeki tartışmalı bir konudur. Aşağıdaki bilgiler, bir rinoplasti uzmanı ve revizyon rinoplasti uzmanı olarak kendi kişisel deneyimime dayanmaktadır.

Bazı rinoplasti uzmanları, steroid çekimleri veya enjeksiyonları kullanacaksanız, burunlarında etkili olmaları için ilk 1-2 ay içinde yapmanız gerektiğini düşünürler. Bunu, vücudun, burnun yeniden şekillenmesini takiben ilk iki aylık iyileşme döneminde yeni kollajenlerin çoğunu bıraktığı gerçeğine dayandırırlar. Sonunda skar dokusu oluşturan bu kolajendir. Bu uzmanlar, erken iyileşme döneminde steroidlerin en iyi şekilde kullanıldığına inanmaktadır, çünkü bu skar dokusu gelişim sürecinin başlangıcıdır. Açıkçası, bu felsefeye katılmayanlardanım. İlk birkaç ay boyunca gördüğünüz en şişkinlik, yine de kendiliğinden çözülecek ödemdir. Ek olarak, bu ilk birkaç ayda oluşan skar dokusunun çoğukendiliğinden düzelmeye meyilldir. Tüm yara dokusunun kötü olmadığını unutmayın. Bu iyi skar dokusunun çok erken bir steroid enjekte edilerek oluşmasını önlerseniz, aslında güzel bir rinoplasti sonucunu tehlikeye atabilir. Burun estetiğinde ilk 1-2 ay içinde burun içine bir steroid enjekte etmeniz gerekebilecek ender görülen durumlar vardır, ancak bununla ilgili bir tecrübem yok.

Burun içine bir steroid enjeksiyonu düşünmeden önce normalde estetik burun ameliyatlarından en az 3-4 ay beklemeyi tercih ediyorum. İyileşme sürecindeki bu nokta ile, çoğu rinoplasti hastası, burun konturundaki değişimi gerçekten görmeye başlıyor. Aynı zamanda burun şeklindeki ince değişiklikleri daha iyi anlaşılabilir. Steroid enjeksiyonları, burunu daha fazla konturlamak için harika bir şekilde burada çalışır. Bu noktada enjekte edilmeyi beklemek de bence daha güvenli olarak kabul edilir, çünkü normal iyileşme dokusunun oluşumunu tehlikeye düşürme ihtimaliniz daha düşüktür.

İlginç olarak, ameliyattan yıllar sonra bile rinoplasti hastalarında steroid enjeksiyonları sonrasında deri altı ödeminde azalmanın olduğunu savunanlar mevcuttur. Bunların hepsi hangi steroid konsantrasyonunu kullandığınız ve ne kadar kullandığınızla ilgilidir. Bir rinoplasti uzmanının deneyimli ellerinde, steroid enjeksiyonu, skar dokusu oluştuktan sonra bile burnu daha da hassaslaştırmak için harika bir araç olabilir.

Kortizon İğnesi Burunda Nereye Enjekte Edilmelidir?

Bir burun estetiğinden sonra, bazı hastalar daha fazla miktarda şişmeye sahip olma ya da burunda skar dokusu oluşturma eğiliminde olabilirler. Bu hem kapalı (endonazal) hem de açık (dış) rinoplasti prosedürleriyle ortaya çıkabilir. Şişliğin çoğunun gerçekleştiği bölge, supratip ve burun ucu bölgesidir. Eğer bu bölge şişmiş kalırsa veya burada skar dokusu oluşursa, hastalarda supratip bölgesinde pollybeak (kuş gagası) olarak adlandırılan görüntü ortaya çıkabilmektedir. Özellikle iki parmak ile yapılan (işaret parmağı ve baş parmak kullanılarak) burun sırtından aşağıya doğru indiğinizde, deri kalınlığında ciddi fark ortaya çıkan ve supratip bölgesinde kalın, farklı deri altı hissedilen hastalarda; burun ucunda yağlı deri özelliklerinin belirtisi olarak sık komedon bulunan hastalarda, ameliyat sonarsında uzun üsre ödem ve abartılı kar gelişimi riski daha fazladır.

Steroid Enjeksiyonları Serisi

Pek çok burun estetiği hastasında, steroid enjeksiyonları bir dizi steroid çekiminin bir parçası olarak yapılır. Tek bir enjeksiyonu olan ve yeterli sonuç elde edilebilen hastalar  mevcuttur. Ancak daha yaygın olarak, istenen sonucu elde etmek için zaman içinde bir dizi steroid enjeksiyonu yapılmasıdır. Aslında, genellikle burundaki steroid enjeksiyonları arasında 6-8 hafta beklenilebilir.
Buruna steroid enjeksiyonu sonrasında etki ne zaman başlar?
Hastaların çoğu, enjeksiyondan sonra 2 hafta içinde bir miktar etki görmeye başlamaktadır.

Steroid Enjeksiyonlarının Potansiyel Komplikasyonları ve Riskleri

Burun içindeki steroid atışlarının olası komplikasyonlarından biri, enjeksiyon alanında bir çökme gelişmesidir. Steroidlerin olgun skar dokusunu azaltma mekanizması ile benzer olarak; normal yumuşak dokunun da erimesine neden olabilirler. Yumuşak dokunun küçüldüğü bu işlem atrofi olarak da bilinir. Bu, steroid çözeltisi etrafındaki deriye ve yağa girerse ve yumuşak dokuların atrofiye neden olmasına neden olabilir. Bu durumda normalde birkaç hafta bekleriz ve dokuları gözlemleriz. Çoğu durumda, iyileşme ile kaybedilen doku kendi başına toparlanır ve kaybedilen yumuşak doku hacminin tümünü olmasa da bir kısmını geri alır. Buruna kortizonlu iğne yapılmasının başlıca riskleri ciltte bir depresyon haricinde, renk değişikliği (hipopigmentasyon denir), anormal kan damarı oluşumu ve cildin incelmesidir. Neyse ki, bir steroid enjeksiyonundan sonra istenmeyen yumuşak doku atrofisi çok yaygın değildir, özellikle steroid konsantrasyonu ve hacminin seçimi ile daha koruyucu bir yaklaşım sergilenmesi bu riski azaltmaktadır.

Cerrahi olmayan tedavi minimum risk taşır. Eğer bir kişi daha önce bu enjeksiyonları yapmamışsa, steroide karşı alerjik reaksiyon riski küçüktür. Enjeksiyon bölgeleri zaman zaman morarabilir ve şişebilir. Enfeksiyon, herhangi bir enjeksiyonda olduğu gibi küçük bir risktir ve antibiyotiklerle tedavi edilir. Deriye veya altındaki yağa enjeksiyon yapılması yağ kaybına neden olabilir. İntralesional steroid ile tedavinin ana riski deri altı atrofidir. Derideki lokal steroid enjeksiyonunun diğer olası komplikasyonları şunları içerir: Cushing sendromu semptomunun nadir görülen bir örneği olan depigmentasyon, telanjektazi formasyonu, cilt nekrozu ve ülserasyon.

Her ne kadar burun sırtında lokal steroid enjeksiyonunu takiben tam ve geri dönüşü olmayan bir körlüğün tehlikeli durumu literatürde sadece bir kez bildirilmiş olsa da; ancak bu enjeksiyonun yol ve oranını gerektiren büyük özen ve dikkatin önemini vurgulamaktadır. Bu komplikasyonun sebebinin muhtemelen retinal veya koroid damarlarının Triamsinolon enjeksiyonunun askıya alınmış partikülleri tarafından tıkanması olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda körlüğün, burun eti hipertrofisinin tedavisi için burun eti içine lokal steroid enjeksiyonundan sonra bir komplikasyon olarak tanımlandığı için, günümüzde burun eti içerisine steroid enjeksiyonu tamamen yasaklanmıştır.

Bazı hastaların neden skar ve kalıcı ödem riski daha fazladır?

Bazı hastaların neden skar ortaya çıktığına dair birçok teori mevcuttur. Bazı teoriler, aşırı skar oluşumunun, vücutta bulunan bir hücre tipi olan fibroblastlar tarafından aşırı kolajen oluşumunun bir sonucu olduğunu göstermektedir. Aşırı kollajen yapımında fibroblastları uyardığı düşünülen bir büyüme faktörünün TGF-β olduğu düşünülmektedir. Buruna kortizon enjeksiyonu, TGF-β miktarını azaltarak kollajen üretimini ve fibroblast oluşumunu inhibe eder.

Buruna kortizon enjeksiyonları ağrılı mıdır?

Her hastayla değişken bir cevap vardır. Hastaların çoğu, minimum rahatsızlık olduğunu bildirmiştir. Genelde adrenalin ve lidokain içeren ağrı kesici ile karıştırılarak yapılması hem ağrı kesici etkisinin olması hemde etki süresinin uzamasını sağlayabilmektedir.

Buruna kortizon enjeksiyonundan hemen sonra bant kullanılmalı mıdır?

Genellikle, enjeksiyondan sonra 1-2 hafta boyunca burnun supratipte bantlanması önerilir.

Buruna kortizon enjeksiyonundan sonra şişme tekrarlayabilir mi?

Evet, şişme tekrarlayabilir. Tipik olarak, daha güçlü bir kortizon dozu veya ilave uygulamalar gerekli olabilir.

Burun estetiğinden sonra kortizon enjeksiyonu yaptırmalı mıyım?

Her hastanın değişken bir iyileşme yanıtı vardır ve bu şişlik miktarına göre cerrahın tavsiyesine bağlıdır. Cerrahınız ne kadar dikkatli veya titiz olursa olsun, sonrasında yine bir miktar şişlik olacaktır. Burnunuz tam olarak, bilgisayar animasyonu ile yapılan ameliyat öncesi fotoğraf analizindeki gibi olmayabilir.. Burnunuza gerçekten çok fazla tanım vermesi için cildinizin incelerek  altındaki yeni yapıya 'sarılması' biraz zaman alacaktır. Elbette amaç, en kısa sürede burnunuz hakkında iyi hissetmenizi sağlamaktır. Bu yüzden, özellikle kalın ve yağlı deri özellilri olan hastalarda, ameliyat sonrası gece burunlarını bantlamalarını ve iyileşmeyi hızlandırmak için hem ameliyat sırasında hem de sonrasında steroid ilaç kullanmaları gerekebilmektedir.

Burun estetiğinde steroid kullanımı, şişlik, morarma ve ameliyattan kaynaklanan rahatsızlıkları azaltabildiğini gösteren yapılmış birçok çalışma vardır. İlk iki aydan sonra, cildin daha kalın olduğu ucun hemen yukarısında olduğu gibi, burnun bazı inatçı bölgelerinde şişliğin azaltılmasında, son derece yararlı olan steroid enjeksiyonlarının son derece yararlı olabilmektedir.

Burun estetiğinden sonra kortizon enjeksiyonunun faydaları?

Rinoplasti, çoğu plastik cerrahi ile cildin kaldırılması veya sıkılması ile eşsiz bir kozmetik cerrahi şeklidir. Rinoplasti ile, kıkırdak ve kemik yeniden şekillendirilir ve cildin bu yeni kemiksi kıkırdaklı çerçeve üzerine oturarak onu sarması gerekmektedir.  Bu, ince cilt hastalarında oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bununla birlikte, kalın derili hastalarda bu süreç daha uzun sürebilir. Ek olarak, en kalın cilt olan burun ucu derisinin tamamen daralması için 2 yıl ve daha uzun süre gerekebilir.. Bazen, cilt ve kıkırdak arasında dolgunluğa yol açan skar dokusu ortaya çıkabilir. Bu, en sık supra tip bölgesi ve nazal tip (burun ucu) bölgesinda meydana gelir. Supratip alanında şişmeye devam eden hastalar, bu bölgede rinoplasti sonrası steroid enjeksiyonu için iyi adaylardır. Masaj ile birlikte bu iyileşme sürecine yardımcı olacaktır.

Gaga burun deformitesi (pollybeak deformity) için buruna kortizon enjeksiyonu

Septorinoplasti ameliyatı dünyadaki tüm tıp merkezlerinde en yaygın cerrahi prosedürlerden biri olarak kabul edilir. Günümüzde, bu tür bir ameliyatın yan etki olasılığı, ameliyatın inanılmaz derecede incelikli seviyesine bağlı olarak azalmış olsa da; yine de tüm merkezlerde bu ameliyattan sonra özel komplikasyonlar bildirilmektedir. Bu bakımdan, belki de her bireyin kendine özgü dermal özellikleri nedeniyle, supratip bölgesinde en sık görülen ameliyat sonrası yumuşak doku problemiyle karşılaşıyoruz. Supratip bölgedeki sorunlar özellikle kalın burun derisi olan hastalarda en sık görülen komplikasyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu hastalarda burnun 2 / 3'ünün profili bir papağanınkine benzer olduğundan, bu durumlarda Pollybeak (gaga burun) deformitesi terimi kullanılır.

Burun estetiği ameliyatı sonrası kalıcı ve geçici ödem hakkında

Ameliyat sonrası sıklıkla, genellikle bir kaç gün veya hafta sonra kendiliğinden kaybolan, supratip bölgede geçici bir ödem görüldüğünü bilmek önemlidir. Bu ödem geçicidir ve bu nedenle gaga burun deformitesi terimi burada kullanılmamaktadır. Bu deformitenin etiyolojik nedenleri farklıdır. Bazen bu burun ucu sorunu nedeniyle bazen rinoplasti operasyonu sırasında supratip bölgesindeki kıkırdak yapılarının yetersiz şekilde çıkarılması nedeniyle ve bazen de supratip bölgesindki yumuşak doku ödemi nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, nazal dorsal septal kıkırdağın kaudal kısmının yetersiz şekilde çıkarılması, görünür bir supratip şişmesine neden olabilir. Bazen alt lateral kıkırdakta sefalik kısmın cerrahi olarak çıkarılmasındaki problemler, bu deformiteye neden olabilmektedir. Diğer yandan, ilk destek sırasında uç destek mekanizmalarını korumak ve güçlendirmek için koruyucu mekanizmalar korunmazsa, kademeli bir ameliyat sonrası burun ucu düşmesi gaga burun deformitesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Gaga burun deformitesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >> Gaga Burun Deformitesi (Pollybeak Deformity) - Tanımı, Nedenleri ve Tedavisi / Yumuşak Doku Gaga Burun Deformitesi (Soft Tissue Pollybeak Deformity). Yumuşak doku fazlalığı nedeniyle ameliyat sonrasında ortaya çıkan gaga burun  deformitesi olan hastalarda, ameliyat sonrası birkaç aydan itibaren kortizon enjeksiyonları planlanabilmektedir.

Kalın derili hastalarda, burun estetiği sonrası ortaya çıkabilen bu komplikasyonun en yaygın nedeni, supratip bölgede ölü alan yaratılması, ilk ameliyat sırasında bu ölü alanın yaratılmasından kaçınılması veya uygun şekilde tedavi edilmemesi, bu problemin ortaya çıkmasını etkili bir şekilde önleyebilir. Başka bir deyişle, bu komplikasyonun önlenmesinde anahtar, cerrahi işlemden sonra cilt ile supratip altta yatan kıkırdaklar arasında tam ve uygun bir bağlantı sağlamaktır. Bu amaçla, bazı durumlarda ateli yerleştirmeden önce bir supratip stich kullanılması veya supratip bölgesinde basınçlı pansuman uygulanması önerilmiştir (kaynak: Supratip excision in rhinoplasty).

Bazı durumlarda, ameliyat sırasında bu komplikasyonun önlenmesi için gerekli tüm bilimsel prensipler gözlenmiş olsa da, bazen de bazen yumuşak doku pollybeak deformitesi ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda bu sorunun tedavisi için supratipte lokal steroid kullanımı, birçok cerrahın büyük ilgisini ve ilgisini çekmiştir.

Buruna Kortizon Enjeksiyonu Tarihçesi

1965 yılında ilk kez, Maguire hipertrofik skar ve keloid dokusunun tedavisi için lokal steroid enjeksiyonlarını kullanmıştır. O zamandan beri, hipertrofik skar ve keloid dokularının tedavisinde lokal steroid enjeksiyonlarının (Triamiciolon) kullanımı oldukça popüler olmuştur. Her ne kadar lokal triamsinolon enjeksiyonunun kullanımı küçük hipertrofik ve keloid izlerinin tedavisi için çok popüler olsa da, bu ilacın bu tür lezyonların tedavisi için tam etki mekanizması henüz tam olarak belirlenememiştir.

Steroidler, fibroblast hücrelerinin çoğalmasını ve enflamatuar mediatör tepkilerini azaltır, böylece steroid enjeksiyonundan sonra kollajen ve glikosaminoglikan sentezi azalır. Bu etki azalmış doku fibrozisi ile sonuçlanır. Öte yandan, steroidlerin kollajenaz enzim aktivitesi seviyelerine etkisi artmış bir aktiviteye ve doku kollajen yıkımında vurgulamaya neden olmaktadır. Bu eylem aynı zamanda skar bozulmasının artmasına neden olur. Bu nedenle, hipertrofik veya keloid dokuda erken steroid enjeksiyonu tedavi için daha etkili olacaktır.

Buruna kortizon iğnesi nasıl yapılır?

Burun üzerindeki bölgeye enjeksiyon için, enjeksiyon bölgesindeki ağrının azaltılması ve ayrıca supratip bölgesinde biriken miktar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için küçük gauge bir iğne (30 gauge) veya insülin şırıngaları kullanmak daha iyidir. Enjekte edilebilir süspansiyon halinde depo kortizon içeren ürünler kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Supratip bölgesine enjeksiyonun derinliği çok önemlidir. Bu, deri altı dokuda doğru yapılmalıdır. Enjeksiyonun dermiste yapılması durumunda, cilt nekrozu dahil komplikasyonların olasılığı oldukça artmaktadır. Bu nedenle, enjeksiyon sırasında meydana gelen yanma durumunda, iğne daha derin dokulara yönlendirilmelidir. Enjeksiyonu başlatmadan önce, iğne ucunun doğru olmasını sağlamalıdır. Supratip alanında sadece 0.1-0.2cc triamsinolon çözeltisinin enjekte edilmesinin çoğu durumda, yumuşak doku gaga burun deformitesini tedavi etmek ve önlemek için yeterli görünmektedir. Genelde lidokain içeren ağrı kesiciler ile karıştırılarak yapılması ağrıyı azaltmaktadır. Triamsinolon, dokuda ortalama olarak dört ile altı hafta boyunca aktif kaldığından, enjeksiyonlar arasında 4-6 haftalık bu süreyi göz önüne alarak yeniden enjeksiyona ihtiyaç duyulursa, olası komplikasyonlardan kaçınmak çok önemlidir.

Enjeksiyondan sonra, hastaya, ölü alanı da tedavi etmek için enjeksiyon bölgesinde uygun basıncı oluşturmak için supratip bölgesinde en az 4 hafta süreyle uygun yapışkan bant kullanılmasını tavsiye eden klinikler mevcuttur.
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl