Ana içeriğe atla

Yumuşak Doku Gaga Burun Deformitesi (Soft Tissue Pollybeak Deformity)

Gaga Burun Deformitesi (Pollybeak Deformity)

Yumuşak Doku Gaga Burun Deformitesi (Soft Tissue Pollybeak Deformity)
Gaga burun deformitesi (Pollybeak Deformity), papağanın gagasına benzeyen dorsal nazal bir dış bükeyliğin tipik görünümü ile tanımlanan rinoplastinin bir komplikasyonudur. Bu dorsal kambur burun supratip bölgesinde bulunur ve daha sonra ucunda aşağıya doğru dönme ve burun ucunda kuşa gagası görünümüne benzeyen bir deformiteye neden olur. Gaga burun deformitesi, supratipte doluluk ile ilişkili postoperatif deformiteyi tanımlar ve bu da, uç ve supratip arasında orantısız bir ilişkiye neden olur. Çeşitli mekanizmalarla ortaya çıkabilir.

Gaga burun burun estetiği ameliyatında kullanılan tekniğin bir sonucu olabilir, ancak en deneyimli cerrahlar için bile öngörülemeyen bir komplikasyon olarak ortaya çıkabilmektedir. Gaga burun deformitesi nedenleri kabaca supratip yapıların yetersiz rezeksiyonunu (kıkırdağın yetersiz alınması), burun kemiğinin aşırı törpülenmesi, burun ucu destetiğinin kaybı ya da supratip cildi kalın olan hastalarda anormal ödem çıkması şeklinde sıralanabilir. Supratip bölgesinde deri altı skar dokusu oluşumuyla sonuçlanan aşırı kıkırdak rezeksiyonu (genellikle kalın kartilajinöz gaga burun
burun ucu derisi ile birliktedir) en sık nedenlerden bir tanesidir. Supratip bölgesinde aşırı kıkırdak olması ve yetersiz kıkırdak çıkarılması nedeniyle gaga burun ortaya çıktığında kabaca
deformitesi (kıkırdak gaga burun deformitesi / cartilaginous pollybeak deformity) denir. Bu tür gaga burun deformiteleri tedavisinde bast kıkırdak doku rezeksiyonları genellikle tedavi için yeterlidir. Aynı anda burun ucunda destek kaybı olan hastalarda, burun ucuna destek amacıyla kıkırdak greft yerleştirilmesi ve burun ucu kaldırma işlemleri yapılabilmektedir. Burun ve supratip bölgesindeki, yumuşak doku özellikleri ve kalın deri yapısı nedeniyle ameliyat sonrası anormal yumuşak doku fazlalığının ortaya çıkması sonucu gaga burun şekli ortaya çıkabilir. Bu şekilde ortaya .çıkan gaga burun deformiteleri yumuşak doku gaga burun deformitesi (soft-tissue polly beak) olarak adlandırılmaktadır. Bu tür vakalarda tedavi daha zordur. Deri altına korizon enjeksiyonu, deri üzerine deri kalınlığını azaltabilen ürünlerin kullanılması şeklinde uzun süreli ve yetersiz gelebilecek medikal tedaviler de denenmektedir. Gaga burun deformitesi ile ilgili olarak önceden hazırladığım ayrıntılı link >> Gaga Burun Deformitesi (Pollybeak Deformity)

Gaga burun deformiteleri yukarıda saydığım şekilde iki ana alt grupta sınıflandırılmaktadır. Her bir alt grup aşağıdaki 1 veya daha fazla koşulun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir:
 
Kıkırdak gaga burun deformitesi
  • Burun kemiklerinin aşırı rezeksiyonu
  • Kıkırdak dorsumunda yetersizlik
  • Alt yan kıkırdakların aşırı rezeksiyonu (uç desteğinde kayba yol açar)

Yumuşak doku gaga burun deformitesi
  • Aşırı baskılı bandaj ile supratip bölgesinin üst kısmının bandajlanması
  • Rinoplasti sonrası redüksiyon sonrası burun ucundaki aşırı cilt kalınlığının olması
  • Vestibüler mukozada yetersiz düzeltme
  • Supratip bölgesinde yumuşak doku fazlalığı
Yakın zamanda burun derisinin kalınlığı ve burun ucu derisinin kalınlığının önemi hakkında bir makale yazmıştım >> Burun Ucu Derisinin Kalınlığı, Burun Ucu Estetiği ve Burun Estetiği Sonrasında İyileşme Süresini, Ödem Miktarını ve Ortaya Çıkan Şekli Etkileyebiliyor! Gerçekten burun ucu derisinin özellikleri ameliyat başarısını ve sonucunu ciddi etkileyebiliyor. Burun ucu derisi ve burun kemeri üzerindeki deri kalınlığı için muayene esnasında işaret parmağı ve baş parmak arasında hafifçe sıkıştırarak değerlendirme yapılabileceği yakın zamanda yayınlanan bir bilimsel çalışmada bildirilmişti. Hatta, burun ucuna yakından bakılınca aşırı miktarda yağ gözeneklerinin(komedon) varlığının deri kalınlığının fazla olduğunu gösteren bir bulgu olduğu vurgulanmıştı. Yani bunun anlamı ameliyat sonrası normalden fazla burun ucu ödeminin, ödem süresi olmasının yanında; burun ucunda hafif kıvrımlı ya da açılı görüntü elde edilmesi yerine yuvarlak şekilli bir görünüm elde edilebileceği şeklindedir (kalın burun ucu derisi, kalın sarar ...).

Yukarıdaki ve aşağıdaki fotoğraflarda burun estetiği ameliyatı sonrasında yumuşak doku gaga burun deformitesi ortaya çıkan hastanın, işaret ve baş parmak arasında yapılan deri kalınlığı değerlendirilmesinde, burun kemeri üzerindeki deri ile supratip ve burun ucu üzerindeki deri kalınlığı arasındaki anormal fark görülmektedir. Burun ucu ile burun kemeri arasındaki alanda, yumuşak doku ve deri kalınlığının fazla olması nedeniyle burnun kabaca gaga burun şeklinde görülmesine neden olmuştur.

Yumuşak Doku Gaga Burun Deformitesi (Soft Tissue Pollybeak Deformity)
Yumuşak Doku Gaga Burun Deformitesi (Soft Tissue Pollybeak Deformity)Muayene esnasında, sadece supratip bölgesine parmakla bastırılması bile burundaki yandan gaga görüntüsünün ortadan kalmasına neden olmaktadır. Genel olarak bu şekilde yumuşak doku fazlalığı ya da kalınlaşması nedeniyle ortaya çıkan gaga burun deformitelerinde en sık medikal tedavi uygulaması olarak durumunda streoid enjeksiyonları planlanmaktadır. Triamsinolon asetonid 10 mg / mL (0.1-0.5 mL) enjekte edilebilir.  Dermis ve epidermise enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır (hipopigmentasyon, atrofiye neden olabilir). Enjeksiyon her 3-4 haftada bir olmak üzere daha sık uygulanmamalıdır. Aşırı tedavi, eyer burun deformitesine veya düzensiz cilt değişikliklerine neden olabilen atrofiye neden olabilir (kaynak link >> Polly Beak Deformity in Rhinoplasty: Background, Problem ...). Kortizon enkesiyonu çok sevmediğim bir uygulama. Supratip bölgesindeki kalınlaşma sonucu ortaya çıkan bu durumda genelde gözlere uzak bir bölgeden kortizon yapılmış olsa da; gözlere bitişik alanlara (burun içi ve göz kapakları) steroid enjeksiyonu sonucu körlük literatüründe bildirilmiştir (kaynak >> Blindness as a Complication of Subcutaneous Nasal Steroid Injection). İntralezyonel triamsinolon enjeksiyonu subdermal skarlasmanın neden olduğu yumuşak doku pollyobak deformitelerinin birinci basamak tedavisidir. İntralonezik steroid enjeksiyonu deformiteyi tatminkar bir şekilde tedavi etmezse, revizyon rinoplastisi daha sonra yapılabilir (kaynak >> Correction of the soft tissue pollybeak using triamcinolone injection). Enjeksiyon derinliği subkutan dokuda olmalıdır. Eğer beyazlama görülürse, enjeksiyon seviyesinin yüzeyel olduğu düşünülmeli ve iğnenin ucu daha derinlere yönlendirilmelidir. Triamsinolonun dermise enjekte edilmesi kutanöz atrofi ile sonuçlanabilir. İntralezyonal enjeksiyon tekniklerinde standart uygulama olduğu gibi cerrah, iğne ucunun bir kan damarının içinde olmamasını sağlamak için şırınga ile aspirasyona başlamalıdır. Bir kan damlasına triamsinolon enjeksiyonunun hasta için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır (kaynak >> Correction of the Soft Tissue Pollybeak Using Triamcinolone Injection ...). Triamsinolon enjeksiyonlarıyla başlıca tedavi riski, subkutan atrofidir. Steroidlerin skarlaşmayı azalttığı kesin mekanizma tam olarak aydınlatılamamıştır. Kortikosteroidler fibroblast proliferasyonunu ve inflamatuvar yanıtları azaltır. Bu etki, azalmış doku fibrozu ile birlikte azaltılmış kollajen ve glikozaminoglikan senteziyle sonuçlanır. Kortikosteroidler ayrıca kollajenaz inhibitörlerini inhibe ederek artmış kollajen yıkımına neden olur.Profilaktik ve erken tedavilerin daha büyük bir klinik etkiye sahip olması gerekir çünkü hem skar proliferasyonunda hem de bozulmada artış ile ilişkilidir.

Yumuşak Doku Gaga Burun Deformitesi (Soft Tissue Pollybeak Deformity)Daha sonra, revizyon tedavisinin daha az etkisi olabilir, çünkü skar çoğalması periyodundan sonra gerçekleşir ve tek başına artmış skar bozulması ile ilişkilidir (kaynak >> Evaluation of various methods of treating keloids and hypertrophic scars). Genel olarak yumuşak doku gaga burun tedavisinde, mümkünse cerrahiden kaçınmak tercih edilir. Revizyon cerrahisinde skar dokusunun rezeksiyonu ile subdermal diseksiyonun gerçekleştirilmesi zordur ve komplikasyonlara neden olabilir. Deride ve deri altında düzensiz incelme, yapışıklıklar, telenjiektaziler, dikey çukurlar, oluklar ve olası deri kaybı ortaya çıkabilir. Genel olarak, skar dokusuna subkutan triamsinolon enjeksiyonu, yumuşak doku gaga burun deformitesi için tercih edilen birinci basamak tedavidir. Triamsinolon enjeksiyonları etkili değilse cerrahi revizyon deformitenin düzeltilmesi için bir olasılık olmaya devam etmektedir.

Gaga Burun Deformitesinin Burun Dolgusu İle Tedavisi


Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl