Ana içeriğe atla

Atrofik Rinit ve Young Cerrahisi (Young's Surgery, The Young's Procedure, Burun Deliklerini Kapatma Ameliyatı)

Atrofik rinit nedir?

atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Atrofik rinit burun mukozasının iltihaplanması ve kuruyarak enfekte olması durumudur. Belirtilerin miktarına göre hafif ya da şiddetli, belirtilerin süresine göre de akut ya da kronik olabilir. Virüsler, bakteriler ve allerjenler atrofik rinitin çeşitli bulgularından sorumludurlar. Genellikle bir viral rinite ilave olarak, streptokok, stafilokok ve pnömokok gibi diğer bakterilerin neden olduğu bir bakteri enfeksiyonu eklenmektedir. Birçok faktör (bakteri enfeksiyonu, alerjenler, aşırı kuruluk, neme ve soğuğa maruz kalma, tozunun aşırı teneffüs edilmesi ve viral enfeksiyona bağlı burun mukozasında hasar olması gibi) atrofik rinit ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Genellikle ciddi değildir, ancak bazı formlar bulaşıcı olabilir.

atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Kronik atrofik rinitte burun mukozasının atrofisi söz konusudur ve salgı bezleri, konka kemikleri ve burnu besleyen sinir elemanları da dahil olmak üzere, kronikleşen bir burun iltihabıdır. Kronik atrofik rinit birincil (primer) ve ikincil (sekonder) olabilir. Kronik atrofik rinitin özel formları rinitis sicca anterior ve ozena' dır.

Atrofik rinit tarihçesİ

atrofik rinit nedir?, rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis


Bu hastalığın yaklaşık 4000 yıl önce eski Mısır döneminden beri bilindiği söyleniyor. Edwin Smith Papyrus'ta (M.Ö. 1700), bu hastalığı iyileştirmek için şarap ve anne sütüne dayalı bir tedavi öngörülmüş. Antik Yunan ve Hint medeniyetlerinin de atrofik rinitten haberdar olduğu söylenmektedir.

Atrofik rinit nedenlerİ

rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

 • Herediter faktörler: Hastalığın aile bireylerinde olması
 • Hormonal dengesizlik: Hastalık ergenlik döneminde başlar ve çoğunlukla bayanlarda görülür
 • Irk faktörleri: Beyazlar, ekvator Afrika'nın yerlilere göre daha hassastır.
 • Besin eksikliği: vitaminler A veya D veya demir
 • Enfeksiyon: Klebsiella ozaenae, difteroidler, Proteus vulgaris, E. coli, vs.
 • Otoimmün faktörler: Viral enfeksiyon veya başka tanımlanamayan bir tetikleyici faktör, burun mukozasının antijenik özelliğini etkileyebilir
 • Burun ameliyatları esnasında, aşırı burun mukozası hasarı yapılması ya da burun fonksiyonlarını etkileyecek doku eksiltilmesi (burun etlerinin tamamen alınması, boş burun sendromu), burun septumunu delinmesi ve burun içi hava akımı değişiklikleri sonunca kronik atrofik rinit ortaya çıkabilmektedir.

Atrofik rinit patafizyolojisi

rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Yukarıdaki faktörlerden biri ya da bir kaçına bağlı olarak, burun mukozasının silyalı kolumnar epiteli, tabakalı skuamoz epitel ile yer değiştirmeye başlar. Obliteratif endarterit nedeniyle kan dolaşımının azalmasına, dolayısıyla besleme alanındaki atrofilere bağlı olarak mukoza, burun etinin kemikleri ve serömüsinöz salgı bezlerinin atrofisi meydana gelmeye başlar.

Atrofik rinit klinik bulguları

rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis
 • Bu hastalık kadınlarda ve düşük sosyoekonomik gruptan hastalar arasında daha sık görülmektedir.
 • Burun boşlukları kızarık, akıntılı, kuru olabilir. Siyah veya koyu yeşil ve kuru, burun boşluğundan dışarıya çıkarılması ağrılı ve zor olan, kötü kokulu kabuklar ortaya çıkabilir.
 • Mikroorganizmaların çoğaldığı ve burnundan kötü koku ürettiği bilinmektedir, ancak hastalar bunun farkında olmayabilir, çünkü koku sinir uçları ve koku elementleri (koku algılamasından sorumludur) atrofik hale gelmiştir. Buna "merciful anosmia"denir (kişinin kendi burnundaki kötü kokunun varlığından habersiz olması ve koku alamaması)
 • Hastalar, burundaki boşalmanın yarattığı tıkanma ya da burunda sinirlerin atrofisine bağlı duyu kaybının bir sonucu olarak ortaya çıkabilen geniş burun boşluğuna rağmen burun tıkanıklığından şikayet ederler, bu nedenle hasta bundan habersizdir. Bu durumunda burun tıkanıklığı hissi sübjektiftir
 • Burun kanaması ortaya çıkabilir. Kurutulmuş kabuklar burun içerisinde kaldırıldığında burun kanaması ortaya çıkabilir
 • Nazal vestibülde hasar, septum perforasyonu ve deri iltihabı oluşabilir. Burun deformitesi ortaya çıkabilir
 • Atrofik rinit, farinks veya larenkste de benzer atrofik değişikliklerle de ilişkilidir ve bu yapılarla ilgili semptomlarortaya çıkabilmektedir. Orta kulak efüzyonuna neden olan Östaki borusu tıkanıklığına bağlı işitme bozukluğu oluşabilir
 • Atrofik rinit tedavi edildikten sonra koku azalması ve tadın bozulması kalıcı olarak devam edebilir

İkincil atrofik rinit (sekonder atrofik rinit)

rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis

Atrofik rnitin çeşitli tedavi ya da hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmasıdır.
Frengi, lupus, cüzzam ve rinoskleroma gibi spesifik enfeksiyonlar, burun yapılarının tahrip edilmesine ve atrofik değişikliklere neden olabilir. Atrofik rinit, uzun süreli pürülan sinüzit veya burun radyoterapisi veya konka cerrahisine komplikasyon olarak ortaya çıkabilir. Bazı yazarlar boş burun sendromu gibisinüs cerrahisine ikincil atrofik rinit gelişebileceğini vurgulamaktadır.

Tek taraflı atrofik rinit

Nazal septumun aşırı eğri olması durumunda, geniş olan burun boşluğu tarafında atrofik rinit ortaya çıkabilmektedir.

Atrofik rinit tedavisi

rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis


Atrofik rinit tedavisinde medikal ya da cerrahi tedavi uygulanabilir.

Atrofik rinit medikal tedavisi

Medikal tedavide aşağıdaki ilaç ve uygulamalar kullanılmaktadır:
 • Tuzlu su ile burun içi yıkama yapılması
 • Alkalin burun solüsyonlarını kullanarak burun sulaması ve kabukların giderilmesi
 • Gliserin içerisindeki% 25 glİkoz nazal mukozaya tatlı koku üreten proteolitik organizmaların büyümesini engellemek için uygulanabilir
 • Topikal antibiyotikler, örneğin kloromisetin
 • D2 vitamini (kalsiferol)
 • Seromüsinöz bezlerin yenilenmesi ve mukozanın vaskülarizasyonu için estradiol spreyi
 • Klebsiella organizmalarına karşı sistemik streptomisin
 • Salgıların sıvılaştırılması için oral potasyum iyodür
 • Submukozaya enjekte edilen plasenta özütü

Atrofik rinit cerrahi tedavisi:

rinitis sicca anterior, ozaena, sekonder kronik atrofik rinit, primer kronik atrofik rinit, boş burun sendromu, merciful anosmia, atrofik rinit tedavisi, atrofik rinit medikal tedavisi, atrofik rinit cerrahi tedavisi, atrophic rhinitis


Bu medikal tedavilerin yeterli olmaması ve hastalık belirtilerinin şiddetlenmesi durumunda cerrahi tedaviler planlanmaktadır.

Cerrahi tedavi ve uygulamalar şunları içerir:
 • Young Ameliyatı
 • Modifiye Edilmiş Young Operasyonu
 • Burun boşluklarının daraltılması, Teflon macununun submukozal enjeksiyonu, burnun lateral duvarı ve medial yer değiştirmesi
 • Parotid kanalın maksiller sinüs veya burun mukozasına transpozisyonu

Young Ameliyatı

Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi

Young Ameliyatı (Eş anlamlıları: Young Cerrahisi, Young  Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure) 1967 yılında, Dr. Austen Young tarafından Atrofik Rinit hastalığının tedavisi amacıyla tanımlanmıştır.

Young Cerrahisi tanımı:

Young Prosedürü' nde, mukokutanöz flepler oluşturarak burun boşluğunun kapatılması ve burun içi mukozanın atrofik rinitten etkilenmesini engellenmesi ameliyatıdır. Bu ameliyat kabaca "burun deliklerinin içeriden kapatılması" ameliyatıdır. İlk tanıma göre, burun kanatları içeriden iki kat halinde dikilir: önce mukozal tabaka, daha sonra cilt tabakası dikilir. Burun boşluğu 9 ay boyunca kapalı tutulur; sonra muayene yapılır, burun içi kabuklanma ortadan kalktıysa, burun mukozası yeniden nemli ve fonksiyonel hale geldiyse bu flepler kesilerek yeniden burun boşluğu havalandırılır. - kabuklar kaybolursa, revizyon ameliyatı yapılır ve burun içi hava yolu açılır. Prosedürün arkasındaki teori, kapalı burun boşluğunun iyileşmesi için zaman hava temasından korunması ve burun mukozasının yeninden sağlıklı hale gelmesidir. Bunun dışında Herediter hemorajik telenjiektazide (HHT) hastalığına bağlı şiddetli burun kanaması olan hastalarda burun kanamsı tedavisinde de kullanılmıştır.

Modifiye Young Cerrahisi tanımı:

Modifiye Young Ameliyatı (Eş anlamlıları: Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young  Operasyonu, Modifiye Young Ameliyatı, Modifiye Young Prosedürü, Modified Young's Operation, Modified Young's Surgery, The Modified Young's Procedure), klasik Young Ameliyatı' ndaki gibi burun deliklerinin tam olarak kapatılması yerine, burun içi boşluğunun kısmi (parsiyel) kapatılması ya da burun içinin kısmı dalatılması ameliyatıdır. Atrofik rinit belirtileri çok şiddetli olmayan ya da burun içi hava olunun tam olarak kapatılmasını tolere edilemeyeceği (uyku apnesi, akciğer hastalıkları ..) çeşitli hastalıkların varlığında atrofik rinitin cerrahi tedavisinde kullanılan ayrı bir seçenek ameliyattır. Farklı flep teknikleri kullanılarak yapılabilir.

Young Ameliyatı nasıl yapılır?


Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit TedavisiYoung Ameliyatı' nda amaç burun içerisinin kapatılmasıdır. Klasik tanımlamada tam olarak kapatılması için burun içerisinden cilt ve mukoza alanlarının kaldırılarak flep şeklinde bibirine dikilmesi olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta 3 insizyon ile kaldırılan burun kanadı ve vestibül bölgesinden fleplerin dikilmesi sonrasında burun içi boşluğun total kapatılması işlemi görülmektedir. Fleplerin yönü, insizyon yerleri değiştirilebilir.


Aşağıda yaklaşık 9 ay önce bana yurtdışından geleni burun etlerinin tama yakın eksize edilerek alınmasından sonra atrofik rinit belirtileri ortaya çıkan ve medikal tedavi ile belirtilerde azalma olamaması nedeniyle Young Cerrahisi ile burun deliklerini içeriden kapattığım hastanın burun içini gösteren fotoğraflara göz atabilirsiniz. Burun içerisinde hava deliğinin olmadığı görülmektedir. Burun deliğinden vazgeçmek kolay olmadığı halde, atrofik riniti olan hastaların kokulu burun akıntısı, koku almada azalma ve sosyal faktörlerden dolayı bu ameliyata karar verebilmektedir. Normalde 6 - 9 ay onra fleplerin kesilmesi ve yeninden hastanın burundan nefes alabilir hale gelmesi planlamaktadır. Hastalar bazen daha uun süre burun deliklerinin kapalı kalmasını isteyebilmektedir. Burun içerisinin hava temasından korunması sonucunda genelde 6 aydan sonra burun mukozası sağlıklı hale gelebilmektedir.


Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi

Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi

Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi
 
Young Cerrahisi, Young Operasyonu, Young Ameliyatı, Young Prosedürü, Young's Operation, Young's Surgery, The Young's Procedure, Boş Burun Sendromu, hatalı burun eti ameliyatı, Modifiye Young Cerrahisi, Modifiye Young Operasyonu, Atrofik Rinit Tedavisi

Modifiye Young Ameliyatı nasıl yapılır?


Bu ameliyatta klasik Young cerrahisindeki tam kapatma yerine burun içerisinde hava deliğinin kısmi olarak korunması işlemi yapılmaktadır Youtube' da başka bir doktor beye ait olan örnek video:Burun nefesinin kısmi olarak korunması nedeniyle, atrofik rinit belirtileri şiddetli olmayan hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Young Ameliyatı sonrası hasta bakımı

Klasik Young Cerrahisi sonrası, burun delikleri tam kapatıldığından flep dikişleri üzerine 7-10 gün antibiyotikli krem sürülmesi ve ağızdan basit antibiyotik alınması yeterlidir. Modifiye Young Ameliyatı sonrasında burun içinin okyanus suyu spreylerle yıkanması ve nemlendirici burun içi damla, burun içine ve fleplerin üzerine antibiyotikli göz pomatlarının kullanılması uygundur.

Kaynak linkler:
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl