Ana içeriğe atla

Burun ve Paranazal Sinüs Mukozal Malign Melanomu: Nadir Görülen ve Tehlikeli Bir Kanser Hastalığı!

Burunda Malign Melanom

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu

Burun içi ve paranazal sinüs malign melanomları oldukça nadirdir. Bu tümör, halk arasında genellikle deri tümör olarak bilinse de; burun içi mukozal yüzeyde ortaya çıkarak non-spesifik belirtilere neden olabilen ve tehlikeli bir hastalık şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Burun için mukozal malign melanom genellikle ileri evrede karşımıza çıkar. Bunun nedeni bu tümöral hastalığının belirtileri basit burun içi enfeksiyonlarınki ve burun kanamaları ile karıştırılmasıdır. Hastaların birçoğu hastalık belirtilerinin tehlikeli bir kanser hastalığından çok basit bir sinüzit ya da viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olduğunu düşünmektedir. Hastaların bir çoğu ileri evrede tedaviye başladığından dolayı beş yıllık sağ kalım şansı % 5 -30 arasında değişmektedir. Hastalık genellikle her iki cinste eşit sıklıkta görülür ve ileri yaşta daha yaygındır. Malign melanomlar genellikle deride görülür ve tüm cilt malign melanomlarının %15-30' ı baş boyun bölgesi cildinde görülmektedir. Burun içi ve paranazal sinüs mukozasından kaynaklanan malign melanomlar ise çok daha nadirdir (tüm malign melanomların %0.3-2' i).

Bu lezyonların karmaşık anatomik yerleşimleri nedeniyle teşhisi güçtür ve semptomlar genellikle daha yaygın iyi huylu hastalıklar ile karıştırılmaktadır.

Burun boşluğunun malignitelerinin sinüsler dahil yaklaşık % 60-70'i maksiller sinüste, % 10-% 15' i etmoid hava hücrelerinde, geri kalanlar da sfenoid ve frontal sinüslerde ortaya çıkmaktadır. Normalde paranazal sinüslerin yaygın malign neoplazmı tüm vakaların % 70-80'inde görülen skuamöz hücreli karsinomdur. Aksine, baş ve boyun malign melanomu ve burun boşlukları insidensi % 0.4-4 arasında değişmektedir.

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler?


Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Paranazal sinüslerle sınırlı olan neoplazmalar, komşu yapıları aşındırana veya işgal edilene kadar genellikle asemptomatiktir. Bu nedenle, kötü prognozun bir nedeni kafatası tabanı, beyin, göz küreleri ve karotid arter gibi yaşamsal yapılara tümörün yakın olması ya da yayılabilmesidir. Maksiller sinüsün çatısı boyunca yerleşen tümörler göze yayılabilir ve sonuç olarak görme değişiklikleri (çift görme, şaşılık, görme kaybı, göz küresinin öne doğru yer değiştirmesi) ortaya çıkabilmektedir. Ek olarak posterior duvarı işgal eden maksiller sinüs tümörleri kafatası ve pterigomaksiller boşluğun tabanındaki sinir ve damarlara ulaşabilir ve nihayetinde doğrudan beyine yayılma yolu ortaya çıkabilir. Bu sayfada fotoğraflrını paylaştığım hastamızın uzun süreli burun kanaması, burun tıkanıklığı, koku almadan bozulma şikayetleri oaraya çıkmış ve bir kaç ay sonra sol göz bölgesinin ön tarafa doğru yönelerek sol yüz kemiklerinde şekil değişikliği, çift görme şikayetleri ortaya çıkmıştır.

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu


Burun içi ve paranazal sinüs mukozasından kaynaklanan malign melanomların belirtileri:

Erken dönem belirtileri:
 • Burun tıkanıklığı
 • Burun kanaması
 • Burun akıntısı
 • Burun ve yüzde dolgunluk hissi
Geçdönem belirtileri:
 • Çift görme (diplopi)
 • Proptoz
 • Bulanık görme
 • Görme kaybı
 • Ekzoftalmus (göz küresinin dışarıya doğru çıkarak yer değiştirmesi)
 • Damar tutulumu ya da beyine yayılım durumunda farklı nörolojik belirtiler eklenebilir

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısıParanazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Teşhis değerlendirme aşamasında, baş ve yüzünün asimetrisi, ekstraoküler kas değerlendirmesi, pupilla tepkisi ve globe deplasman bulguları gibi baş ve boyun kapsamlı fizik muayenesini içerir. Burun içi muayene, burun boşluğunun görselleştirilmesi için esnek veya sert endoskopi ile yapılan detaylı muayeneyi içerebilir.  Görüntüleme çalışmaları genellikle biyopsiden önce yapılır. Sinonasal maligniteleri daha ileri tanımlamak için hem BT hem de MR görüntüsü kullanılabilir. Amerikan Baş ve Boyun Kanser Topluluğu  (The American Head and Neck Society (AHNS)) tarafından yayınlanan bir makaleye göre, çevredeki yapılarla ilişkili olarak tümör kenar boşluklarının daha iyi tanımlanmasını sağlayan MRG' nin daha avantajlı olduğu düşünülmektedir. Son olarak olarak biyopsi, hastalığın teşhisi için tek doğru araçtır. Temel bir ilke mümkün olan en az invaziv yöntemle örnek doku alınmasıdır. İmmünohistokimyasal çalışma tanı için genellikle gerekli olmamasına rağmen; ayırıcı tanı için gerekebilmektedir.. Patoloji raporunda, S100 hem de homatropine methylbromide (HMB45) durumunun melanom için pozitif olduğu gösterilebillir. S100, melanomu tanımlamak için oldukça hassas, ancak spesifik değildir, oysa HMB45 çok spesifik ve orta derecede duyarlıdır. Bu iki işaretin yetersiz saptandığı ya da belirsiz sonuçlara yol açtığı vakalar için, melanomun diğer malignitelerden ayırt edilmesinde son derecede spesifik olduğu gösterilen tipik olarak melan A olarak bilinen bir melanoma spesifik belirteç kullanılabilmektedir.

Malign mukozal melanomların sınıflandırılması


Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (The National Cancer Institute), sinonazal mukozal malign melanomları, anatomik primer alanlara dayalı olarak, maksiller sinüs kanseri ve burun boşluğu / etmoid sinüs kanseri şeklinde sınıflandırmaktadır. Bununla birlikte, Cheng ve Lai'nin 2007 tarihli "Çin Burun Mukozal Melanomasının Daha İyi Anlaşılmasına Doğru - Towards a Better Understanding of Sino Nasal Mucosal Melanoma" makalesine göre, TNM sistemi içinde paranazal sinüs melanom evrelendirmesi için evrensel olarak kabul edilmiş bir hüküm bulunmamaktadır. Çoğu klinisyen, basitleştirilmiş üç aşamalı bir sistem kullanmaktadır: lokalize hastalık için evre I, lenf nodu metastazları için evre II ve uzak metastaz için evre III.

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu olumsuz prognostik faktörler

Sinonasal mukozal malign melanomlarda, olumsuz prognostik faktörler (hastalığın daha agresif seyredebileceğini düşündüren faktörler):
 • İleri yaş
 • tam tanımlanmamış histopatolojik tümör yapısı
 • Tekrarlayan lezyonların varlığı
 • Tümörün bölgesel ya da uzak bölgede tyeniden ortaya çıkması
 • İleri hastalık evresi

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi


Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Paranazal sinüslerin habis melanomasının tedavisi duruma göre (tümörün derecesine ve yerine göre) yapılır. Mukozal melanomun tam ve yeterli sağlam sınırla rezeksiyonu genellikle uzak metastazların yokluğunda amaçlanmış olsa da; ameliyattan sonra lokal kontrolde olan hastaların yarısından çoğunda sonradan uzak metastazların geliştiğini bildirilmiştir.

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Gözler ve beyin gibi kritik yapıların yakın olması, geniş ya da yeterli eksizyon ve yüksek doz radyoterapiyi son derece zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, etkilenen anatomik bölgelerde histolojik olarak hastalıksız sınırlar elde etmek
zordur. Çoğu zaman, karmaşık prosedürler, kulak, burun ve boğaz cerrahları, beyin cerrahları ve maksillofasiyal cerrahlar gibi çok sayıda cerrahi branşın katılımını gerektiren cerrahi işlemler gerekmektedir.. Geleneksel olarak bu tümörlerin radyasyon dirençli olduğu bilinmesine rağmen, bazı araştırmalar mukozal melanoma rezeksiyonu sonrası radyoterapi kullanımını önermektedir. Bu nedenle, tümörün tam cerrahi olarak çıkarılması ve postoperatif radyoterapi rezektabl lezyonların standart tedavisidir. Klinik veriler, radyoterapi ile birlikte kemoterapiyi (intra-arteriyel veya intravenöz) birleştirmenin paranazal sinüs tümörlerinin lokal kontrolünü iyileştirebileceğini kanıtlamıştır. Paranazal sinüs malign melanomlarının lokal nüks ve metastazı yüksek oranda taşıdığı için tedavi sonrası takip sık ve sürekli olmalıdır. Bu
Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
nedenle, bu hastalar, metastatik hastalığı yıllık akciğer grafileri dahil olmak üzere ömür boyu takip gerektirmektedir. Hastalığın, beyin tutulumu, karotid arter ve bilateral optik sinir tutulumu olanları kapsayan rezeke edilemeyen lezyonlarda olduğu gibi daha şiddetli olması durumunda, palyatif bakım tercih edilir.

Sonuç olarak, sinüslerin malign melanoması burun tıkanıklığı, burun tıkanıklığı, sinüzit ve ekzoftalmus ile kendini gösteren nadir ve komplike bir hastalıktır. Tümör invazyonunun türünü ve derecesini tanımlamak için  kapsamlı bir fizik muayene, BT taraması, MR ve biyopsi gerekebilmektedir. Ne yazık ki, mukozal paranazal melanomun prognozu ortalama beş yıllık genel sağkalım oranı sadece% 15.7 ile zayıf kalmaktadır. Paranazal sinüslerin malign mukozal melanomuyla başa çıkmada kilit ve kritik konu, erken tanı ve sonrasında sağlam sınırlarda cerrahi eksizyon ve radyasyon tedavisi  yeterli takiptir.

Kaynak linkler:

​​ ​​ ​Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl