Ana içeriğe atla

Burun ve Paranazal Sinüs Mukozal Malign Melanomu: Nadir Görülen ve Tehlikeli Bir Kanser Hastalığı!

Burunda Malign Melanom

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu

Burun içi ve paranazal sinüs malign melanomları oldukça nadirdir. Bu tümör, halk arasında genellikle deri tümör olarak bilinse de; burun içi mukozal yüzeyde ortaya çıkarak non-spesifik belirtilere neden olabilen ve tehlikeli bir hastalık şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Burun için mukozal malign melanom genellikle ileri evrede karşımıza çıkar. Bunun nedeni bu tümöral hastalığının belirtileri basit burun içi enfeksiyonlarınki ve burun kanamaları ile karıştırılmasıdır. Hastaların birçoğu hastalık belirtilerinin tehlikeli bir kanser hastalığından çok basit bir sinüzit ya da viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olduğunu düşünmektedir. Hastaların bir çoğu ileri evrede tedaviye başladığından dolayı beş yıllık sağ kalım şansı % 5 -30 arasında değişmektedir. Hastalık genellikle her iki cinste eşit sıklıkta görülür ve ileri yaşta daha yaygındır. Malign melanomlar genellikle deride görülür ve tüm cilt malign melanomlarının %15-30' ı baş boyun bölgesi cildinde görülmektedir. Burun içi ve paranazal sinüs mukozasından kaynaklanan malign melanomlar ise çok daha nadirdir (tüm malign melanomların %0.3-2' i).

Bu lezyonların karmaşık anatomik yerleşimleri nedeniyle teşhisi güçtür ve semptomlar genellikle daha yaygın iyi huylu hastalıklar ile karıştırılmaktadır.

Burun boşluğunun malignitelerinin sinüsler dahil yaklaşık % 60-70'i maksiller sinüste, % 10-% 15' i etmoid hava hücrelerinde, geri kalanlar da sfenoid ve frontal sinüslerde ortaya çıkmaktadır. Normalde paranazal sinüslerin yaygın malign neoplazmı tüm vakaların % 70-80'inde görülen skuamöz hücreli karsinomdur. Aksine, baş ve boyun malign melanomu ve burun boşlukları insidensi % 0.4-4 arasında değişmektedir.

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler?


Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Paranazal sinüslerle sınırlı olan neoplazmalar, komşu yapıları aşındırana veya işgal edilene kadar genellikle asemptomatiktir. Bu nedenle, kötü prognozun bir nedeni kafatası tabanı, beyin, göz küreleri ve karotid arter gibi yaşamsal yapılara tümörün yakın olması ya da yayılabilmesidir. Maksiller sinüsün çatısı boyunca yerleşen tümörler göze yayılabilir ve sonuç olarak görme değişiklikleri (çift görme, şaşılık, görme kaybı, göz küresinin öne doğru yer değiştirmesi) ortaya çıkabilmektedir. Ek olarak posterior duvarı işgal eden maksiller sinüs tümörleri kafatası ve pterigomaksiller boşluğun tabanındaki sinir ve damarlara ulaşabilir ve nihayetinde doğrudan beyine yayılma yolu ortaya çıkabilir. Bu sayfada fotoğraflrını paylaştığım hastamızın uzun süreli burun kanaması, burun tıkanıklığı, koku almadan bozulma şikayetleri oaraya çıkmış ve bir kaç ay sonra sol göz bölgesinin ön tarafa doğru yönelerek sol yüz kemiklerinde şekil değişikliği, çift görme şikayetleri ortaya çıkmıştır.

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu


Burun içi ve paranazal sinüs mukozasından kaynaklanan malign melanomların belirtileri:

Erken dönem belirtileri:
 • Burun tıkanıklığı
 • Burun kanaması
 • Burun akıntısı
 • Burun ve yüzde dolgunluk hissi
Geçdönem belirtileri:
 • Çift görme (diplopi)
 • Proptoz
 • Bulanık görme
 • Görme kaybı
 • Ekzoftalmus (göz küresinin dışarıya doğru çıkarak yer değiştirmesi)
 • Damar tutulumu ya da beyine yayılım durumunda farklı nörolojik belirtiler eklenebilir

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısıParanazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Teşhis değerlendirme aşamasında, baş ve yüzünün asimetrisi, ekstraoküler kas değerlendirmesi, pupilla tepkisi ve globe deplasman bulguları gibi baş ve boyun kapsamlı fizik muayenesini içerir. Burun içi muayene, burun boşluğunun görselleştirilmesi için esnek veya sert endoskopi ile yapılan detaylı muayeneyi içerebilir.  Görüntüleme çalışmaları genellikle biyopsiden önce yapılır. Sinonasal maligniteleri daha ileri tanımlamak için hem BT hem de MR görüntüsü kullanılabilir. Amerikan Baş ve Boyun Kanser Topluluğu  (The American Head and Neck Society (AHNS)) tarafından yayınlanan bir makaleye göre, çevredeki yapılarla ilişkili olarak tümör kenar boşluklarının daha iyi tanımlanmasını sağlayan MRG' nin daha avantajlı olduğu düşünülmektedir. Son olarak olarak biyopsi, hastalığın teşhisi için tek doğru araçtır. Temel bir ilke mümkün olan en az invaziv yöntemle örnek doku alınmasıdır. İmmünohistokimyasal çalışma tanı için genellikle gerekli olmamasına rağmen; ayırıcı tanı için gerekebilmektedir.. Patoloji raporunda, S100 hem de homatropine methylbromide (HMB45) durumunun melanom için pozitif olduğu gösterilebillir. S100, melanomu tanımlamak için oldukça hassas, ancak spesifik değildir, oysa HMB45 çok spesifik ve orta derecede duyarlıdır. Bu iki işaretin yetersiz saptandığı ya da belirsiz sonuçlara yol açtığı vakalar için, melanomun diğer malignitelerden ayırt edilmesinde son derecede spesifik olduğu gösterilen tipik olarak melan A olarak bilinen bir melanoma spesifik belirteç kullanılabilmektedir.

Malign mukozal melanomların sınıflandırılması


Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (The National Cancer Institute), sinonazal mukozal malign melanomları, anatomik primer alanlara dayalı olarak, maksiller sinüs kanseri ve burun boşluğu / etmoid sinüs kanseri şeklinde sınıflandırmaktadır. Bununla birlikte, Cheng ve Lai'nin 2007 tarihli "Çin Burun Mukozal Melanomasının Daha İyi Anlaşılmasına Doğru - Towards a Better Understanding of Sino Nasal Mucosal Melanoma" makalesine göre, TNM sistemi içinde paranazal sinüs melanom evrelendirmesi için evrensel olarak kabul edilmiş bir hüküm bulunmamaktadır. Çoğu klinisyen, basitleştirilmiş üç aşamalı bir sistem kullanmaktadır: lokalize hastalık için evre I, lenf nodu metastazları için evre II ve uzak metastaz için evre III.

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu olumsuz prognostik faktörler

Sinonasal mukozal malign melanomlarda, olumsuz prognostik faktörler (hastalığın daha agresif seyredebileceğini düşündüren faktörler):
 • İleri yaş
 • tam tanımlanmamış histopatolojik tümör yapısı
 • Tekrarlayan lezyonların varlığı
 • Tümörün bölgesel ya da uzak bölgede tyeniden ortaya çıkması
 • İleri hastalık evresi

Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi


Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Paranazal sinüslerin habis melanomasının tedavisi duruma göre (tümörün derecesine ve yerine göre) yapılır. Mukozal melanomun tam ve yeterli sağlam sınırla rezeksiyonu genellikle uzak metastazların yokluğunda amaçlanmış olsa da; ameliyattan sonra lokal kontrolde olan hastaların yarısından çoğunda sonradan uzak metastazların geliştiğini bildirilmiştir.

Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
Gözler ve beyin gibi kritik yapıların yakın olması, geniş ya da yeterli eksizyon ve yüksek doz radyoterapiyi son derece zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, etkilenen anatomik bölgelerde histolojik olarak hastalıksız sınırlar elde etmek
zordur. Çoğu zaman, karmaşık prosedürler, kulak, burun ve boğaz cerrahları, beyin cerrahları ve maksillofasiyal cerrahlar gibi çok sayıda cerrahi branşın katılımını gerektiren cerrahi işlemler gerekmektedir.. Geleneksel olarak bu tümörlerin radyasyon dirençli olduğu bilinmesine rağmen, bazı araştırmalar mukozal melanoma rezeksiyonu sonrası radyoterapi kullanımını önermektedir. Bu nedenle, tümörün tam cerrahi olarak çıkarılması ve postoperatif radyoterapi rezektabl lezyonların standart tedavisidir. Klinik veriler, radyoterapi ile birlikte kemoterapiyi (intra-arteriyel veya intravenöz) birleştirmenin paranazal sinüs tümörlerinin lokal kontrolünü iyileştirebileceğini kanıtlamıştır. Paranazal sinüs malign melanomlarının lokal nüks ve metastazı yüksek oranda taşıdığı için tedavi sonrası takip sık ve sürekli olmalıdır. Bu
Paranazal sinüs kanserleri neden geç fark edilir ve neden hastalar genellikle ileri evrede gelirler? - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu belirtileri - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tanısı - Malign mukozal melanomların sınıflandırılması - Burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomu tedavisi - Sinonazal mukozal malign melanom - Burunda malign melanom - Maksiller sinüs malign melanomu - Paranazal sinüs malign melanomu
nedenle, bu hastalar, metastatik hastalığı yıllık akciğer grafileri dahil olmak üzere ömür boyu takip gerektirmektedir. Hastalığın, beyin tutulumu, karotid arter ve bilateral optik sinir tutulumu olanları kapsayan rezeke edilemeyen lezyonlarda olduğu gibi daha şiddetli olması durumunda, palyatif bakım tercih edilir.

Sonuç olarak, sinüslerin malign melanoması burun tıkanıklığı, burun tıkanıklığı, sinüzit ve ekzoftalmus ile kendini gösteren nadir ve komplike bir hastalıktır. Tümör invazyonunun türünü ve derecesini tanımlamak için  kapsamlı bir fizik muayene, BT taraması, MR ve biyopsi gerekebilmektedir. Ne yazık ki, mukozal paranazal melanomun prognozu ortalama beş yıllık genel sağkalım oranı sadece% 15.7 ile zayıf kalmaktadır. Paranazal sinüslerin malign mukozal melanomuyla başa çıkmada kilit ve kritik konu, erken tanı ve sonrasında sağlam sınırlarda cerrahi eksizyon ve radyasyon tedavisi  yeterli takiptir.

Kaynak linkler:

​​ ​​ ​Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Dolgusu Fiyatları 2019

Dolgu İle Burun Estetiği Fiyatları 2019 Burun Dolgusu Fiyatları 2017  Görsel kaynağı:  Aww Day Spa Facial Güncellenmiş link >> Burun Dolgusu Fiyatları 2020 Cerrahi olmayan burun estetiği , enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, çoğunlukla hiyalüronik asit türevlerinin veya kalsiyum hidroksiapatit içeren ürünlerin kullanılarak, cerrahi bir işlem olmaksızın,  bir kişinin burnunun değiştirip şekillendirdiği bir tıbbi prosedürdür. Ameliyatsız burun estetiği, bir büyütme prosedürüdür, bu yüzden birinin burnunun boyutunu küçültemez; ancak burun daha düz görünmesini sağlayarak burun daha küçük görünmesini sağlayabilir. Prosedür, fonksiyonel kusurları düzeltmek için kullanılmaz.  Ameliyatsız burun estetiği nde, burun üzerindeki tümseklik ya da çukurlaşma alanlarının kenarlarının daha az göze çarpar hale getirilebilmesi için enjekte edilebilir dolgu maddeleri kullanır.  Ameliyatsız burun estetiği fiyatları kullanılan ürünlerin fiyatına göre değişmektedir. Piyasada kullanılan çok

Burun Törpüleme Ameliyatı ve Örnek Fotoğraflar

Burun kemeri törpüleme ne demek? Burun kemerinin cerrah bir işlem olarak aşındırılarak hacminin küçültülmesi ya da burun sırtındaki pürüzlü, çıkıntılı alanların düz bir yüzey elde edilmesi amacıyla uzaklaştırılması işlemidir. "Burun kemeri törpüleme", "burun törpületmesi", "burun törpüleme işlemi" aslında aynı işlem için kullanılan kelime gruplarıdır. Burun kemeri törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir mi? Burun törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir ancak hasta açısından çok konforlu olmadığı gibi, hekim açısından da törpüleme işleminin yapılmasını zorlaştırabilir. Burun kemiği törpülenirken çıkan az da olsa sesi hasta duyabilir ve bunun yanında burun kemiğinin devamında bulunan kıkırdak dokuları törpü atılan kemik mesafesine getirebilmek için az miktarda kıkırdak doku eksizyonu gerekebilmektedir. Lokal anestezi altında tüm bu işlemleri yapabilmek kolay değildir. Burun kemeri törpüleme işleminin riskleri nelerdir?

Burun Estetiği Ameliyatı Fiyatları 2017

Rinoplasti Fiyatları 2017 Görsel Kaynağı:  Beauty Tips and Products ​​Burun estetiği kaç para? Burun düzeltme fiyatları klasik bir ifade ile hastaneye, yapılan işlemlere ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Burun şeklinin değiştirilmesi ve burun fonksiyonlarının arttırılabilmesi için yapılan işlemler: burun eti ameliyatı (konka radyofrekansı) burunda kıkırdak eğriliği düzeltilmesi ameliyat (septoplasti, smr, deviasyon ameliyatı) burun ucu estetiği - burun ucu daralatma (tip plasti ya da tip rinoplasti) burun kemeri törpüleme burun kemiklerini daraltma (planlı burun kemiği kırılması - osteotomi) tek başına burun ucu kaldırma (burun dikleştirme) Yukarıda saydığım işlemlerin biri ya da abirkaçı aynı anda yapılabilmektedir. Buun eti ameliyatrı hariç hepsi birden yapıldığında (septorinoplasti ameliyatı) ameliyat süresi kabaca 2 saat iken; tek başına burun ucu kaldırma işlemi yapıldığında süre 20-30 dk arasındadır. Bu nedenle burun dikleştirme fiyatları , burun est

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Estetik Burun Ameliyatlarından Sonra Ödem ve Morluk Gidermede Yardımcı İki Bitkisel Ürün: Enfla-C Tablet ve Arnica Jel

Arnica nedir? Arnica, genellikle spor yaralanması ve kazalardan sonra ortaya çıkan morluk, ağrı ve sancıların tedavisinde yardımcı ürün olarak cilt üzerine uygulama şeklinde kullanılan, Avrupa ve ABD'de yetişen bir bitkidir. Ayçiçeği ailesinin bir üyesidir. Aşağıdaki isimlerle de bilinir: • Arnica Montana • Leopard'ın Bane • Kurt Bane • Dağ Tütün • Dağ Arnica • Dağ Snuff • Wolfbane    Arnica ne için kullanılır? Yüzyıllar boyunca, arnica bitkisi geniş bir yelpazede aşağıdaki hastalık ve durumların tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılmış kullanılmaktadır: • Ödemin azaltılması • Ağrı azaltma • Kanamayı azaltma • Morluk giderici • Böcek ısırığı • Cilt tahrişleri • Bir operasyon sonrasında daha hızlı iyileşmeyi sağlama • Doğum sırasında kasların daha etkin bir şekilde işlev yapmasına yardımcı ürün • Yol tutması Arnica bitkisinin yan etkileri nelerdir? Topikal yani lokal cilt üzerine uygulamada bitkisel bir ürün olduğu için ale

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Dr.Murat Enöz - Forum Sayfası

Dr.Murat Enöz' e Forum' da soru sormak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Türkçe Dr.Murat Enöz- Forum Sayfası ​ D r. Murat Enöz KBB & BBC Uzmanı ( MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul ) Muayenehane ( Private Office ): Adres ( Address ):  İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü ( Dilek Patisserie Building ), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul Randevu Tel ( Appointment Phone ):  0212 561 00 52 E-mail:   muratenoz@gmail.com ​ Cep tel (Mobile phone):   (+90)  533 6550199 Fax:   (+90) 212 542 74 47

Deviasyon Ameliyatından Sonra Burun Şekli Değişir mi?

Burunda Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı Sonrası Burunda Şekil Değişikliği Olur mu? Deviasyon ameliyatları esnasında genelde minimal travmatik tekniklerle, burun içerisindeki eğri kıkırdak alanları alınmaktadır. Kapalı teknikle yapıldığında, nazal septumun destek dokusu olarak görev yapan alanları korunarak, eğri kıkırdak bölgeleri çıkarılır. Burun içerisinden yapılan bu ameliyatta burun şeklinde dışarından görülebilen bir değişiklik olmaz. Ameliyat sonrasında burun içerisine yerleştirilen silikon tapon ya da eriyebilen tamponlara bağlı olarak burun 1 hafta biraz geniş görünebilir. Açık teknik kıkırdak eğriliği ameliyatları yapıldığında (genelde burun septumunun e alt kısmı olan kaudal septum bölümü eğrilikleri ya da burun ucu desteğinin etkilenme riski olan hastalarda tercih edilir), burun ucunda kısa dönemde şişlik uzun dönemde öne ve biraz yukarıya doğru hareket gözlemnlenebilir (zaten işlem aynı zamanda burun ucu kaldırma amacıyla yapılmaktadır!). Deviasyon ameliyatları esnasında, m

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2021 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2021  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan