Ana içeriğe atla

Amerikan KBB & BBC Akademisi' nin "Improving Nasal Form and Function after Rhinoplasty - Rinoplasti Sonrası Burun Şeklini ve İşlevini Geliştirme" İsimli Rehberi Yayınlandı

Amerikan KBB & BBC Akademisi Burun Estetiği Rehberi

Burun estetiği rehberi - Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi Yeni Rinoplasti Rehberi - Rinoplasti Sonrası Burun Şeklini ve İşlevini Geliştirme Rehberi - Objektif rinoplasti - Clinical Practice Guideline of "Improving Nasal Form and Function after Rhinoplasty" - Rhinoplasty in Istanbul - ENT Doctor in Istanbul - Nose Job in Istanbul - Burun estetiği istanbul - Burun estetiği operasyonu Türkiye


"Amerikan Akademisi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (AAO-HNSF)" klinisyenlerin ve bu hastaların yönetiminde yer alan kişilerin, hastanın bakımını iyileştirmek için kurulmuş ve desteklenen belirli bir dizi odaklı tavsiyede bulunarak rinoplastiye yönelik ilk kanıta dayalı kılavuz rehberi yayınladı.


Nazal hava yolunu koruyarak veya zenginleştirirken burnun şeklini veya görünümünü değiştiren cerrahi bir prosedür olan Objektif Rinoplasti, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın uygulanan kozmetik prosedürler arasındadır ve 2014'te  200.000' den fazla bu ameliyatın yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kılavuzdan önce, rinoplasti uygulanan hastalar için optimal sonuçların elde edilmesi için, cerrahi öncesi ve sonrası cerrahi için standart bakım gereklilikleri ve standart cerrahi uygulamalarda sınırlı literatür mevcuttu. Bu kılavuzun amacı, hasta güvenliği en üst düzeye çıkarmak ve hastalar için cerrahi sonuçları optimize etmek için peri-ve postoperatif stratejilere ilişkin oy birliği oluşturmak için mevcut kanıta dayalı tıp uygulamaları ve verilerini kullanmaktır. Bu rehberin temel amacı rinoplasti yapan veya rinoplasti adayı bakımına katılan klinisyenlere kanıta dayalı öneriler sunmak ve aynı zamanda hasta bakımını optimize etmek, etkili tanı ve terapiyi teşvik etmek ve zararlı veya gereksiz olanları azaltmaktır. Hedef kitle, bu hastaların yönetimiyle ilgili herhangi bir ortamda, herhangi bir klinisyen ya da bireydir. Hedef hasta nüfusu ≥15 yaşındaki tüm hastalardır. Kılavuzun bilgi boşlukları, uygulama çeşitleri ve bu cerrahi prosedürle bağlantılı klinik kaygılar üzerinde durulması amaçlanmıştır; rinoplastiden sonra burun formunun ve fonksiyonunun iyileştirilmesi için kapsamlı bir referans olması amaçlanmamıştır. Hastanın eğitim ve danışmanlığına ilişkin bu kılavuzdaki tavsiyeler, hasta 18 yaşın altındaysa bakıcıyı da kapsamaktadır.

Bu rehberden alıntıları normal karakterde ve yanındaki bana ait olan yorumu da italik karakterde aşağıda okuyabilirsiniz.

Hesaplamak zor olsa da rinoplasti hastalarının cerrahiyi takiben komplikasyonsuz ya da komplikasyonsuz gerçekleşen kesin ekonomik yük, ortalama rinoplasti işlemi tipik olarak 4000 $ 'ı aşıyor (ülkemizde burun estetiği ameliyatı fiyatları Amerika' dakinden daha ucuz. Bazı bölgelerinde garantili ya da sigorta firmalarının da dahil olduğu ve ilk ameliyat ya da sonraki ameliyatlardan onra sorun çıkması durumunda hastanın cebinden para çıkmaması talebi olursa gerçekten fiyat 10 katından fazlaya çıkabiliyor örneğin 100.000 TL' yi aşabilir ...).

Bu kılavuz ilkeler, hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve cerrahi sonuçları en iyi duruma getirmek için peri-operatif ve post-operatif stratejiler konusunda oy birliği oluşturmak için çok önemlidir (burun estetiği planlanan hastalarda, hastaların bilinçlendirilmesi ve hasta beklentilerinin bilimsellik sınırları içerisinde anlaşılması açısından önemli ilkeler mevcut).

Komplikasyonlar, enfeksiyonlar veya revizyon ameliyatı nedeniyle oluşan maliyetler, uzun süreli antibiyotik masraflarını, hastaneye yatırılmaları veya saat / gün kaçırılan işten kaynaklanan gelir kaybını içerebilir (burun estetiği ameliyatlarından sonra ortaya çıkabilecek riskler sadece hekime ve hekimin uyguladığı cerrahi işlemin tekniğine bağlı değildir, hastanın iyileşme özellikleri, bakımı, ameliyat öncesindeki kıkırdak ve kemik asimetrilerin miktarı da sonucu etkileyebilir. Çok yoğun ve çok fazla sayıda ameliyat yapılan hastanelerde, enfeksiyon riski artabilir ...).

Rinoplastinin sonuçtaki psikolojik etkisi de önemli olabilir. Ayrıca burun deformitelerinin / estetik kusurlarının, cerrahi enfeksiyonların, cerrahi ağrıların, antibiyotiklerin yan etkilerinin ve burun paketleme malzemelerinin psikolojik baskılarından kaynaklanan sağlık yükü de bu hastalar için düşünülmelidir (belki ameliyat sonrası hasta memnuniyetinde biraz göz ardı edilebilen bir özellik bu ... Burun üzerine yapıştırılan bantların hava geçişine izin veren özellikte olması, burun içerisine yerleştirilen tampon materyallerinin ağrısız ya da az ağrılı olarak çıkarılabilmesi, hastnın ameliyat sonrasında nefes alabilmesi, hastanın az morarması ve ameliyat esnasında mümkün olan en az cerrahi travmanın yapılarak morluk ve şişliğin en aza indirilmesi ....).

 Eylem Açıklamaları Kılavuz Geliştirme Grubu aşağıdaki tavsiyeleri yapmıştır:

➤ Klinisyenler ameliyat yapmak isteyen tüm hastalara cerrahi için motivasyonları ve sonuç beklentileri hakkında soru sormalı, bu beklentilerin ameliyatın gerçekçi bir hedefi olup olmadığı konusunda geri bildirimde bulunmalı ve bunu belgelemelidir tıbbi kayıtta tartışma (oldukça önemli bir ifade bu ... örneğin aşırı eğri ya da asimetrik bir burnu olan hasta, ameliyat sonrası tam simetrik ve kusursuz bir buruna sahip olma talebi ile gelirse, ameliyatın bir bilgisayar animasyonundan farklı cerrahi bir prosedür olduğu; ameliyat sonrasında bazı asimetrik alanların yeniden gözle görülebilir ya da az miktarda görülebilir halde kalabileceği; tek ameliyatla tam simetri garantisinin verilmesinin bilimsel olmayacağı anlatılmalıdır. Bu şekilde bilimsel detayları kabul etmeyen ve tamamen hayali istek ve beklentilerle ameliyat olmayı planlayan hastalrın ameliyat edilmemesi en doğru olan uygulamadır. Bunların dışında, yüzün doğal oranları dışında kendisinin tasarlardığı ve tamamen oran dışı bir burun sahibi olam isteyen hastalarda yine bilimsellik dışı bir istek olduğu için hasta beklentileri ile bilimsel kuralların çatıştığı vurgulanmalı aynı şekilde kayıt edilerek mümkünse ameliyat yapılmamalıdır. Burun estetiği ameliyatı sonuçlarını tam olarak görebilmek için bazen yıllarca beklemek gerekebilmektedir. Bu süreçte yeterli sabır ve sağduyu açısından sorun yaşayabilecek psikiyatrik sorunları olan obsesif kompulsif bozukluk, majör depresyon, panik atak ... hastalarında, süreç ayrıntılı anlatılmalı ve gerekirse psikiyatrik konusültasyon ve yazılı onam alınması doğru olabilir. Gerçekten burun estetiği kararı alınırken hasta ve hekim açısından bilimsel kanıta dayalı veriler konuşulmalıdır. Maalesef "siz garantili burun ucu estetiği yapıyor musunuz?" ya da "siz garantili burun ucu estetiği ameliyatı yapıyor musunuz?" sorusu sık oalrak sorluyor. Basit bir cevap olarak "otobüse binince garantili canlı ineceksiniz!" yazısının olup olmadığını sormak zorunda kalıyorum. Doktorunuz ne kadar tecrübeli ve bilgili olursa olsun, burnunuz ameliyat öncesinde ne kadar az yamuk olursa olsun, sonuçta "cerrahi" aynı zamanda "kabul edilmiş bir risk" anlamına gelmektedir. Her ameliyat kendine ait riskleri içerir. Burun estetiği ameliyatlarını öğrenirken yanında bulunduğum, cerrahisine hayran kaldığım, bizzat ameliyat yaparken takip ettiğim abilerim, hocalarım ve arkadaşlarımın ameliyat sonrasında da sorunlar yaşadığı hastalarını gördüm. "Dümdüz çıkan bir burun neden azıcık yamulur?" ya da "ameliyat çıkışı hiç pürüz olmayan bir burun sırtında birkaç ay sonra neden çıkıntı çıkar?" sorusunu cevaplarken zorlanılan, şaşkınlıkla kontrol edilen hastalarda sonuç hem hastayı hem de ameliyatı yapan hekimi üzmektedir. Özellikle yamuk, eğri,  C burun ya da önceden ameliyat olmuş asimetrik burunlarda, ameliyat sonrasında tam simetriyi sağlamak zordur. Buruna ve kişiye özel risklerin tartışılması ve bilimsel temellerde hasta beklentilerinin belirlenmesi oldukça önemli olacaktır ... ).
Klinisyenler obstrüktif uyku apnesi (OUA), kanama bozuklukları veya topikal vazokonstriktif intranazal ilaçların kronik kullanımı da dahil olmak üzere ameliyatı değiştirebilen veya kontraendike olabilir komorbid koşullar için rinoplasti adaylarını değerlendirmelidir
Cerrah veya cerrahın görevlendirdiği kişi burun hava yolu obstrüksiyonu için rinoplasti adayı preoperativ sırasında değerlendirmelidirBu kılavuz ilkeler, hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve cerrahi sonuçları en iyi duruma getirmek için peri-operatif ve post-operatif stratejiler konusunda oybirliği oluşturmak için çok önemlidir.
Başarılan cerrahi sonuçların gerçekçi beklentilerini artırmak, gerçekçi olmayan beklentiler olan hastalar arasında cerrahiden kaçınmak, klinisyen ve hasta beklentilerini daha iyi bir hale getirmek, iletişimi artırmak, altta yatan psikiyatrik bozuklukları  tanımlamak, hasta memnuniyetini artırmak kılavuz rehberin amacıdır.
➤ Cerrah veya cerrahın görevlendirdiği kişi, ameliyat öncesi değerlendirme esnasında nazal hava yolu obstrüksiyonu için rinoplasti adayı değerlendirmelidir.
➤ Cerrah veya görevlendirdiği kişi, rinoplasti adaylarını cerrahiden sonra ne bekleyecekleri, ameliyatın burundan nefes alma yeteneğini nasıl etkileyeceği, cerrahinin potansiyel komplikasyonları ve gelecekteki nazal cerrahiye olası gereksinimi konusunda eğitmesi gerekir.
➤ Klinisyen veya klinisyenin görevlisi, ameliyatın burun tıkanıklığı obstrüksiyonu üzerindeki etkileri ve obstrüktif uyku apnesi (OSA)'nın perioperatif tedaviyi nasıl etkileyebileceği konusunda belgelendirilmiş OSA'sı olan rinoplasti adaylarına danışmanlık yapmalıdır.
➤ Cerrah veya cerrahın görevlendirdiği kişi, ameliyat öncesi rinoplasti hastalarını ameliyat sonrası rahatsızlığı gidermek için stratejiler konusunda eğitmelidir.
➤ Bir cerrah veya cerrahın görevlendirdiği kişi, rinoplasti için perioperatif antibiyotikleri kullanmayı seçtiğinde; ameliyattan 24 saat sonra geçtiyse antibiyotik tedavisini düzenli olarak reçete etmemelidir (24 saatin üzerindeki faydalar hakkındaki kanıtların dolaylılığına ve rinoplasti hastaları için antibiyotik profilaksisinin yararları ile ilgili kanıt yokluğuna dayanan bir bilgi bu).
Cerrah veya cerrahın atadığı kişi rinoplasti hastasına perioperatif sistemik steroidler uygulayabilir (kemik kırma işlemi yapılan hastalarda, ameliyat esnasında kortizon uygulanması, ameliyat sonrası ödem ve ağrıda azalmayı sağlayabiliyor ...)
Cerrahlar ameliyat bitiminde rinoplasti hastalarının burun boşluğuna (septoplasti uygulanmış veya olmadan) rutin olarak ambalaj koymamalıdır (burun içerisinde kıkırdak eğriliği ameliyatı yapılmamışsa; burun tamponu yerleştirilmesi şart değil 😉).
➤ Klinisyenler nazal görünümleri ve nazal fonksiyonları ile rinoplastiden sonra en az 12 ayda hasta memnuniyetini belgelemelidir. Hastanın anlamlı sonuçlarını iletmesi ve karşılanmamış beklentileri ifade etmesi, cerrahın hasta memnuniyeti üzerine geribildirim bilgisi vermesi, hem kozmetik hem de fonksiyon sonuçlarının değerlendirilmesinin önemine açık bir dikkat gösterilmesi, ek danışmanlık veya yönetimden fayda sağlayabilecek hastaların belirlenmesi, nedenlerinin belirlenmesi Orijinal burun estetiği ile ilişkili olmayan burun tıkanıklığı, yönetilebilir ve düzeltilebilir.
➤ Rinoplastide osteotomi yapılırken olduğu gibi burun kemikleri kırılırsa, burnu içeren (örn. Burun maskesi, burun yastıkları, tam yüz maskesi) sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) maskesinin ameliyat sonrası kullanımı kontrendikedir , çünkü iyileşme sürecini etkileyebilir (bu tür maskeleri sürekli kullanmak zorunda olan hastalara, burun estetiği ameliyatı yapılmaması daha doğru. Bununla birlikte, uyku apnesi sendromu olan (maske kullanmayan) ve burun tıkanıklığı olan hastalarda, aynı anda burun içerisindeki hava yolları ile ilgili sorunların da halledildiği septorinoplasti operasyonu yapılması uygundur).
Body dysmorphic disorder / beden dismorfik bozukluğu (BDD) elektif rinoplasti için kontrendikedir ve ameliyat yapılmamalıdır (bu konuda kılavuzun içerisinde birçok yerde (10' dan fazla saydım ...) vurgu yapılmış. Bu nedenle bu durumu aşağıda daha geniş olarak yazdım).

Body dysmorphic disorder (Beden dismorfik bozukluğu - BDD)


beden dismorfik bozukluğu
Görsel kaynağı: Online CBT sessions could benefit body
Rehberde birçok yerde geçen " body dysmorphic disorder / beden dismorfik bozukluğu (BDD)", bir kişinin nasıl göründükleri konusunda çarpık bir görüşe sahip olmalarına ve görünüşleri hakkında endişe etmek için çok zaman harcamalarına neden olan bir anksiyete bozukluğudur. Örneğin, neredeyse görünür bir yara izinin herkesin bakmakta olduğu büyük bir kusur olduğuna veya burunlarının anormal göründüğüne ikna olabilirler. Düşük güven BDD'ye ne zaman dönüşebilir?
Neredeyse herkes hayatlarının bir noktasına baktıklarından memnun değildir, ancak bu düşünceler genellikle gelip gidebilir ve unutulabilir. Bununla birlikte, BDD'li birisi için, düşünceler çok üzücüdür, gitmeyin ve günlük yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kişi çirkin veya kusurlu olduklarına ve başkalarının görünümüyle ilgili güvencelere rağmen diğer insanları bu şekilde algıladığına inanabilir. Birleşik Krallık'taki her 100 kişiden birinin BDD'ye sahip olabileceği tahmin ediliyor, ancak bu durumdaki insanlar genelde başkalarından gizledikleri için bu hafife alınabilir. BDD'nin benzer sayıda erkek ve kadını etkilediği bulunmuştur. Durum tüm yaş gruplarını etkileyebilir, ancak genellikle bir kişi gençken veya genç bir yetişkinken başlar; insanlar genellikle görünüşleri konusunda en hassas durumdadırlar. Depresyon veya sosyal fobi öyküsü olan insanlarda daha sık görülür. Genelde obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ya da genelleşmiş kaygı bozukluğunun yanında ortaya çıkar ve aynı zamanda anoreksiya ya da bulimia gibi bir yeme bozukluğunun yanında da var olabilir (kaynak link >> Body dysmorphic disorder (BDD) - NHS Choices / Beden Dismorfik Bozukluğu).

Yukarıdaki belirtileri olan ve burun estetiği ameliyatı yapılacak olan hastalarda aşağıdaki istek ve düşünceler varsa ameliyatın yapılmaması gerekir:

. Burun dış görünümünde, başka insanlar tarafından önemsenmeyecek bir kusurun kendisi tarafından çok büyük bir kusur olduğunu ve bununla yaşamasının zor olduğunu söylemesi
. Gözle görülemeyecek bununla ilgili bir kusura aynada bakarak aşırı makyaj yapma, faklı bir mululuk verici aktivite (güvence arayışı, yeni kıyafet ya da bir eşya ile mutlu olmaya çalışma) ile kafasındaki sorundan kurtulma çabasının olması ya da dış görünümünü başkalarıyla karşılaştırma ve yinelemeli davranışlarda bulunma
. Burunda bulunan az miktardaki ve başkaları tarafından zor fark edilen kozmetik sorunların, kendisi için çok büyük sorun olarak kabul edilmesi ve toplumsal ilişki, iş ilişkisi ya da aile ilişkisinde buna bağlı sorunların olması (az miktardaki bu soruna ciddi bir yük olarak algılanması)

Aslında yukarıdaki maddeler genişletilebilir örneğin, burnunda az miktarda asimetri olmasına ve başka insanlar tarafından zor fark edilen bir sorun olmasına rağmen "burun ameliyatım güzel geçerse hayatım kurtulur", "burun estetiğim başarılı geçerse evliliği ya da işim kurtulur" gibi çok ciddi sonuçları olan bir işlemmiş gibi burun estetiği ameliyatını düşünen hastalarda "beden dismorfik bozukluğu" düşünülerek ameliyatın yapılmaması en doğru olan uygulamadır.

Rinoplasti rehberinin yayınlandığı tıp dergisi ve linki >>

"Lisa E. Ishii, Travis T. Tollefson, Gregory J. Basura, Richard M. Rosenfeld, Peter J. Abramson, Scott R. Chaiet, Kara S. Davis, Karl Doghramji, Edward H. Farrior, Sandra A. Finestone, Stacey L. Ishman, Robert X. Murphy, John G. Park, Michael Setzen, Deborah J. Strike, Sandra A. Walsh, Jeremy P. Warner, Lorraine C. Nnacheta. Clinical Practice Guideline: Improving Nasal Form and Function after Rhinoplasty. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2017; 156 (2_suppl): S1 DOI: 10.1177/0194599816683153"

Diğer kaynak linkler >>Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl