Ana içeriğe atla

Çocukluk Çağındaki Burun Travmalarının Sonuçları Geç Dönemde Ortaya Çıkabiliyor!

Çocuklarda burun kırığı - Çocuklarda burun travması - Çocukluk çağı burun kırıklarının farklı özellikleri - Çocuklarda nazal fraktür - Çocuklarda burun kırığının riskleri - Çocuklarda septal hematom - Çocuklarda burun kırığı belirtileri - Çocuklarda septal hematom - Nasal trauma in children
Çocukluk çağındaki burun travmasının sağlık açısından etkileri bazen uzun dönemde ortaya çıkabilmektedir. Burun gelişiminde en önemli büyüme noktaları burun boşuluğunu ikiye ayıran nazal septum üzerinde bulunmaktadır. Çocuklardaki buru travmaları büyümekte olan kemik ve kıkırdak dokularının ezilmesi anlamına geldiğinden, burun gelişimi devam ettikçe travmanın burun üzerindeki etkileri de yıllar içerisinde belirginleşebilmektedir.

Pediatrik popülasyonda ciddi travma yaralanmaları nadiren olsa da, burun yaralanmaları daha yaygın bir sorundur. Nazal travmanın değerlendirilmesi ve tedavisi, yetişkin burun kırılarına kıyasla çocuklarda oldukça farklıdır. Fiziksel muayene sırasında zayıf hasta işbirliği, önemli anatomik farklılıklar ile birleşince, kbb uzmanı için daha zor bir tanı ikilemi ortaya çıkabilmektedir. Burun büyüme merkezlerini rahatsız edici bir şekilde ilerleyen nazal ve midfasiyal gelişim üzerinde pediatrik nasoseptal yaralanmaların cerrahi tedavisi tartışmalıdır (kaynak: Pediatric nasal injuries and management).

Çocuk burun travmalarında erişkinlerden farklı olarak aşağıdaki özellikli durumlar mevcuttur:

➤ Yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi, çocuklardaki buru kırıkları genelde yaş ağaç kırığıdır ve çok şiddetli eğrilik ve nefes alma problemleri olmadıkça müdahale yapılmaksızın takip planlanabilmektedir

➤ Çocuklarda burun kemiğininde kırılma ortaya çıkmadan, burun septumunda ezilme ve burun büyüme noktalarında asimetrik zedelenme ortaya çıkabilmektedir. Önceden burnuna travma hikayesi olan ve dümdüz burnu olan çocuklarda, yaş ilerledikçe burun aksında sağa ya da sola yönelme, burun ucundan septumun alt kısmı (kaudal septum bölümü)' nün disloke olarak görünür hale gelmesi, burun ucu asimetrisi ve burun kemiği asimetrisi gibi farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Eğri burun deformitesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >> Eğri Burun Deformitesi / Eğri Burun (C Burun - Crooked Nose - Deviated Nose - Twisted Nose ...

 ➤ Özellikle burun ucu üzerine düşen ya da burun ucu bölgesine önden arkaya doğru darbe alan çocuklarda, kıkırdak zedelenmesi ve burun büyüme noktası zedelenmesine bağlı olarak kaudal septum deviasyonu, burun ucunda gevşeklik ve gülerken sarkma, burun tıkanıklığı, burun aksında eğrilme gibi çok farklı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Burun kemiği kırılmadığı için, burunda şişlik ve morluk olmada da; burun büyüme noktaları zedelenebilmekte ve büyüme ile burun şeklindeki değişiklik belirginleşebilmektedir.

➤ Çocuklarda, burun travmalarında, burun kırığı tanısı için, boyun bölgesindeki tiroid dokusu ve gelişmekte olan dokular düşünüldüğünden yan grafi çekilmesi erişkinlerden daha az sıklıkta  istenilebilmektedir. Düz radyografiler, çocuklarda burun çatlaklarının teşhisinde yardımcı değildir ve yalnızca bu amaca yönelik yapılmamalıdır. "Röntgen çekimi, burun travmalı herhangi bir çocuğun tam intranazal muayenesinin yerini alması için asla kullanılmamalıdır. Acil değerlendirme ve tedavi için herhangi bir burun anormalliği belirtilmelidir" kaynak >> Nasal septal trauma in children

➤ Çocuklardaki burun kırığının belirtileri erişkinlerden farklı değildir ve ağaıdaki şekilde sıralanabilir:
 • Burun kanaması
 • Şişme (tek başına burn kırığının kesin belirtisi değildir, yumuşak doku travmasında da ortaya çıkabilir!)
 • Burun burun tıkanması
 • Göz altında morluklar (kemik kırığı için belki en ciddi ve en kolay anlayabileceğiniz bir belirti bu)
 • Buruna dokunulduğunda hassasiyet olması
 • Buruna dokunulduğunda kemiklerin bibiri üzerinde kayma sesi (krepitasyon)
 • Burundan nefes almakta güçlük çeekilmesi (buru travması sonrasında ortaya çıkan burun tıkanıklığı)
 • Burun deformitesi (burunda şekil bozukluğu)
➤ Çocuklarda burun kemiği kırığı olduğunda sportif aktivite konusunda dikkat edilmesi gerekenler: burnun iyileşmesi için zamana ihtiyacı vardır. Burun bu süre zarfında kolaylıkla tahliye edilebilir. Bu nedenle, çoğu klinisyen, çocukların tüm sporlardan uzak durmalarını en az 2 hafta önerir. Çocuğunuzun en az 6 hafta boyunca temas sporlarından (futbol, güreş gibi) kaçınması gerekir.

➤ Nazal kırıklar yetişkinlerde çocuklardan daha yaygındır. Çocuklarda, burun kemikleri kırılması daha zordur. Burun kırılması, küçük çocuklarda oldukça nadirdir. Risk, yaşla birlikte artar. Kızlardan çok erkek çocuklarda burun kırıkları görülür. Burun kemiği yüz kemiklerinden biridir ve darbenin emilmesinde aslında esas rolü üstlenmektedir. Burun kemiğinin alt kısmı üst parçadan daha incedir ve daha kolay kırılarak kopabilir (kaynak: Nasal Fracture in Children).

➤ Burun kırığı olan yaşı küçük çocukların ilave bir travma bulgusu açısından aşağıdakilere de dikkat edilmesi gerekmektedir (kaynak: Nasal trauma and fractures in children):
 • Yüz travması geçirmiş tüm çocuklar, servikal omurga, santral sinir sistemi, göğüs, yörüngeler ve dişlere bağlı yaralanmalar nedeniyle değerlendirilmelidir
 • Görme keskinliği, diplopi ve duyu defisitleri öyküsü olan çocuklar nörolojik veya oftalmolojik travmaya karşı derhal değerlendirme yapmalıdır
 • Maloklüzyon olan çocuklar, mandibular kırıklar ve diş yaralanmaları açısından değerlendirilmelidir
 • Frontal sinüse duyarlılık, frontal sinüs kırıklarına işaret edebilir
 • Burun ucunun palpasyonu hassasiyeti septal hematomu düşündürür
 • Malokluzyon ve damakta instabilite, midfasial LeFort kırığının bir göstergesidir
 • Anterior burun omurganın üst dudak altından palpasyonunda hassasiyet ve instabilite önemli septal travmayı gösterebilir
➤ Çocuklarda burun travması sonrasında, burun septumunun için kan dolabilir ve septal hematom ortaya çıkabilir. Çocuklardaki septal hematom belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (çocuklarda septal hematomu düşündüren bulgular şunları içerir) (kaynaklar: Infected nasal septal hematoma / Septal hematoma and abscess after nasal trauma):
 • Septumun mavi veya kırmızı renk değişikliği ve asimetri olması
 • Burun mukozasında burun geçişini engelleyen şişme olması
 • Topikal vazokonstriktif ajanlarla kitlenin büyüklüğü değişmemesi (yani burun açıcı spreylerle burun tıkanıklığı şikayeti ortadan kalkmaz)
➤ Çocukluk çağı burun kırıkları yapısal veya kozmetik deformite ile komplike olabilir. Kozmetik komplikasyonlara ek olarak burun kemiği kırıkları aşağıdakilerle komplike olabilir (oldukça nadir) (kaynaklar: Evaluation of lacrimal drainage system obstruction using combined ... / Maxillary hypoplasia secondary to midfacial trauma in childhood / Toxic shock syndrome after closed reduction of a nasal fracture / An unusual presentation of a nasal septal abscess):
 • Septal abse (yukarıda tanımlanmıştır), kavernöz sinüs içine doğrudan yayılımın neden olduğu intrakranyal enfeksiyona neden olabilir
 • Lakrimal kanal tıkanıklığı
 • Maksiller hipoplazi
 • Toksik şok sendromu
 • Naso-oral fistül
➤ Hava yolu tıkanıklığına neden olan burun kemiği kırığı ve / veya septal hematomu olan tüm hastaların bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından hızlı bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir (kaynak: Nasal and Septal Fractures: Background, Epidemiology, Etiology).
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl