Ana içeriğe atla

Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıklar Bir Kez Daha Vurgulandı (Burnunuzun Kıymetini Bilin!)


İngiltere'deki Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma sonucuna göre, hava kirliliği olan bölgelerde yaşayan insanlarda havadaki nanoparçacıkların kan dolaşımına girebilecekleri ve hastalığa neden olabilecekleri vurgulandı. Özellikle dizel araçlar olmak üzere, araç egzozlarında pompalanan inhaler nanoparçacıklar, akciğerler ve kan dolaşımına doğru yol alıp kalp krizi ve inme riskini artırabiliyorlarmış ... En endişe verici nokta, araştırmacıların Londra'daki bir brifingde, nanoparçacıkların, zaten kalp krizine neden olan durum olan koroner kalp rahatsızlığından muzdarip olan insanların hasar gören kan damarlarında birikme eğiliminde olduğunu ve bunu daha da kötüleştirebildiğini belirtmesi. Dünya Sağlık Örgütü' ne göre, her iki şehrin ve kırsal alanların dış hava kirliliğinin 2012 yılında dünya genelinde 3.0 milyon erken ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir.


Görsel kaynağı: Toxic air pollution nanoparticles ...
Şimdiye kadar, bilim adamları akciğerlere giren parçacıkların kalp sağlığını nasıl etkilediğinden emin değildi. Çarşamba günü Çarşamba günü ACS Nano Dergisi' nde yayınlanan yeni bulgular, daha önceki kanıtları temel alıyor ve nefes aldığımız havadaki parçacıkların kan içine girdiğini ve arterler, kan damarları ve kalp de dahil olmak üzere vücudun birçok farklı bölgesine taşınacağını gösteriyor.

Araştırmacılar aynı zamanda inme riski yüksek insanlardan cerrahi olarak çıkarılan plakları analiz etmişler ve nanoparçacıkların kan damarlarında büyüyen ve kalp krizi ve inmelerine neden olan yağlı plaklarda birikme eğiliminde olduklarını keşfetmişler. Bu bulguların emisyonların azaltılmasının ve insanların nanoparçacıklara maruz kalmasının sınırlandırılmasının önemini gösterdiği vurgulanmış oldu.

Çalışma bulguları, hava kirliliğinin neden kalp hastalığı ve felç riskini arttırdığını açıklamaya yardımcı olabilir. Ancak gerçekten endişe verici olan, mevcut yasaların ve hava kirliliğini düzenleme çabalarının yanlış parçacıklara odaklandığını gösteriyor olması. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yurt dışında çıkarılan yasalarda, büyük parçacıkların havays saçılması önlenmeye çalışılırken; bu yasalar dizel yakıt ürünlerinin yakılması sonrasında ortaya çıkan nanoparçacıkların saçılmasını engellenmesini kapsamıyor.

Birçok çalışma, hava kirliliğinin her yıl milyonlarca erken ölümle sonuçlanacağını gösterdi. Nispeten temiz hava ile Avrupa'da bile, hava kirliliği yılda 400 bin erken ölüm yüzünden suçlanmaktadır.Bu ölümlerin çoğu artmış kardiyovasküler hastalık riskinden kaynaklanmaktadır: kısa süreli yüksek kirliliğe maruz kalmak kalp krizi ve felçleri tetikleyebilir; uzun süreli maruz kalma vasküler hasara neden olur. Büyük soru şu ki; uzun süre nefes aldığımız nanoparçacıkların bir kısmının kan dolaşımına karışabileceği ve kan damarlarına zarar verebileceğinden şüphelenildi, ancak bugüne kadar bu hiç gösterilmemişti. Bu nanoparçacıklar çoğunlukla karbon bileşikleridir ve bunları kendimiz gibi karbon temelli yaşam biçimlerinin içinde bulmak son derece zordur.
Bu çalışmada özellikle, çevre kirliliği yasalarının kapsamadığı çok küçük partiküller ile ilgili araştırm yapılmış. Peki bunu nasıl kanıtlamışlar ve yapmışlar, çalışma ekibi zararsız altın nanopartiküllerle dolu havayı solumak için gönüllü olmuşlar. 15 dakika içinde nanoparçacıklar gönüllülerin kanında görülmeye başlamış ve üç ay sonra hala kan ve idrarda bulunabildikleri görülmüş. Ekip lideri Mark Miller' in yorumu: "Üç ay sonra kandaki altın nanopartikül seviyelerin çok yüksek olmasından dolayı gerçekten şaşkın olduk".

Altın nanopartikülleri inert (vücutta herhangi bir kimyasal reaksiyona girmeyen) bir ürünken; hava kirliliğinde bulunan reaktif bileşikler, kan damarlarının tıkanıklığından pıhtılaşmayı engellemeye kadar her türlü zararlı etkiye sahip olabilirler.

Çalışmanın, hava kirliliğinin vasküler yaralanma ve hastalığa neden olduğunu açıklamak için uzun bir yol kat ettiği söylenilebilir. Altın partiküller ile elde edilen bu bulgular, egzozdan üretilen karbon parçacıklarının hareketini yansıtacak olursa, modern motorlarla çok küçük parçacıkların artan üretiminin daha fazla endişe kaynağı olması kaçınılmaz ...Çalışma ekibinin bir sonraki hedefi, altın nanoparçacıkların beynin içine girip girmediğini araştırmak olacakmış ... Hava kirliliği, demans, Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıkların riskini artırdığı ve yakın tarihli bir çalışmada insanların beynindeki demir emülsiyonlarının araç egzozlarından gelebileceği tespit edilmiştir.

Havadaki Ufak Nanopartikülleri Ölçmek Zor!

Avrupa Birliği' nde ve başka yerlerde bulunan hava kalitesi yasaları, partiküler madde miktarını ölçmek için 2.5 mikrometreden küçük olanları  PM2.5 olarak adlandırıldığı bir sınır belirlemektedir. Bununla birlikte, sınır bu partiküllerin toplam kütlesi üzerinde, toplam sayıdan ziyade bir metre küp hava içindedir.İşin aslı, binlerce ultra ince tanecik, nispeten büyük olanlardan çok daha az ağırlığa sahip olabilir. Son yıllarda, metreküp başına PM2.5 kütlesi zengin ülkelerde düştü ve hava kirliliğinin arttığını düşündürdü. Ancak, Avrupa yollarındaki dizel araçların sayısı arttıkça, bu süre zarfında çok ince parçacıkların sayısının arttığını düşünüyor. Avrupa' da hava kalitesi yasaları değişmeli mi?

Sorun, çok ince parçacıkların sayısının ölçülmesinin çok zor olması ve hava kirliliğini izlemek için yaygın olarak kullanılan yol kenarı aygıtları kullanılarak yapılması mümkün değildir.Bu çalışmadaki ekibin vurguladığı ifade: "İdeal olarak sayıları ölçmek istiyoruz" diyor. "Fakat teknoloji yeterli değil."İngiltere hükümeti şu anda çevre kirliliği ClientEarth tarafından getirilen bir dizi davayı kaybettikten sonra üretmek için verilen bir plan olan hava kirliliğiyle mücadele için en son planını yayınlamayı ertelemek istiyor. Bu konuyu azıcık genişletmek istedim: ClientEarth (sağlıklı bir gezegeni güvence altına almaya kararlı olan oyanusları, ormanları ve diğer yaşam alanlarını ve tüm insanları korumak için çevre kanunlarını kullanan aktivist avukatlardan oluşan ekip - 2008 yılında kurulmuş, Londra, Brüksel ve Varşova'da ofisleri bulunan kar amacı gütmeyen bir çevre hukuku kuruluşu) standartlara aykırı Hava Kalitesi Planı'n a karşı iki kez başarılı bir şekilde yasal işlem başlatmış ve bakanların üçüncü kez çabası üzerinde mahkemeye dönülmüştü. İngiltere hükümet, hukuki eylemci grup ClientEarth tarafından hava kirliliğini yasal güvenlik sınırları dahilinde getirme planının üçüncü kez dava açılması için son girişiminde "büyük kusurlar" olduğunu söylemişti.Grup, Hava Kalitesi Planını inceledikten sonra, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Dairesine (Department for Environment, Food and Rural Affairs - Defra) bir dizi iyileştirme talebinde bulunmuşlardı. ClientEarth, Hükümet'in hava kirliliğini gidermek için daha iyi planlar yapmasını gerektiren iki kez mahkeme kararı aldı. İngiltere' de bakanlar, üçüncü denemesinin yayınlanmasını Avrupa Birliği yasalarına uyan ve seçim sonrasına kadar ertelemeye çalışmışlardı.

ClientEarth davaları, parçacıklardan çok, gaz azot dioksit için AB sınırlarının ihlalleri konusunda uyarı yapmaktadır. Bununla birlikte, azot dioksit seviyelerini azaltmak için gerekli önlemlerden bir tanesi olan "dizel araçların yollardan çıkarılması" da, partikül seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Burnumuzun Kirli Havası Olan Ortamlardaki ÖdemiGörsel kaynağı: The Nose: Hey, FWay
Burnumuzun içerisinde (her bir burun boşluğunda toplam 3 adet olmak üzere) toplam 6 adet burun eti (konka - turbinate) bulunmaktadır. Bu burun etleri burun içerisine dış ortam havası girdiğinde, havayı dönderip, ısıtıp, nemlendiren ve basınçlandıran eşsiz birer makine gibi çalışmaktadır. Burun etlerinin üzerini kaplayan mukus tabakası ve en dış epitel yüzeyindeki bu mukus tabakasını geriye doğru ilerleten silya sistemi bulunmaktadır. Yani burundan hava alınca burun etlerimiz hava direncini arttırır, zararlı partiküllerin tutulması, havanın araıtılması, ısıtılması ve basınçlı bir şekilde akciğer uç hava yollarına kadar iletilmesi sağlanmaktadır. Amerikan KBB Akademisi' ne ait olan "Your Nose, the Guardian of Your Lungs  - Akciğerlerinizin Koruyucusu Burnunuz" yazısında, sağlıklı burnun akciğerler için önemi vurgulanmıştı. Solunum yoluyla alınan nanopartiküller, solunumdan sonra tanecik boyutuna bağlı depozisyon ve pulmoner inflamasyon yapmaktadır. Özllikle, kirli hava koşullarının olduğu Çin Halk Cumhuriyeti gibi bölgelerde yaşayan insanlarıni maske takmaları, düzenli burun içerisini tuzlu sularla yıkamaları gerekmektedir. Burun eti ameliyatları esnasında, burun eti hacminin küçültülmesi ve burun etlerinin tamamen ya da kısmi çıkarılması işleminden kaçınılması çok önemlidir. Burun etlerinin tamamen alınması (boş burun sendromu) ya da burun septumunda delik olması durumunda, burun havasında hava akımı artışı (hiperventilasyon) sonucunda, burun fonksiyonlarında çok hızlı azalma görülebilir. Bu şekilde burun özellikleri olan hastalar, hava kirliliği açısından daha hassastır ve havadaki nanopartiküllerin akciğer ve vücuda dağılması riski daha fazladır.


Kaynak bilimsel çalışmanın linki:

Mark R. Miller*†∞∇ , Jennifer B. Raftis‡∞∇, Jeremy P. Langrish†, Steven G. McLean†, Pawitrabhorn Samutrtai§, Shea P. Connell†, Simon Wilson†, Alex T. Vesey†, Paul H. B. Fokkens∥, A. John F. Boere∥, Petra Krystek⊥, Colin J. Campbell§, Patrick W. F. Hadoke†, Ken Donaldson‡, Flemming R. Cassee∥#, David E. Newby†, Rodger Duffin‡∇, and Nicholas L. Mills

Inhaled Nanoparticles Accumulate at Sites of Vascular Disease


ACS Nano, 2017, 11 (5), pp 4542–4552
DOI: 10.1021/acsnano.6b08551
Publication Date (Web): April 26, 2017

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b08551

Diğer kaynak linkler:
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl