Ana içeriğe atla

Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatları İle İlgili Farklı Ayrıntılar

Transkanal Endoskopik Miringoplasti - Timpanoplasti

Neden Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Tercih Ediliyor? - Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Her Hastaya Uygun Değildir! - Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatının Avantajları - Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatının Kontrendikasyonları - Endoskopik Teknikte Kıvrımlı Dış Kulak Yolu Olan Hastalarda "Kanalplasti" Yapılmadan Zarı Tamiri Yapılabilir! - Önceden Başarısız Kulak Zarı Ameliyatı Yapılan Hastalarda da, Endoskopik Kulak Zarı Operasyonu Yapılabilir! - Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı İçin Özel Alet ve Ameliyat Malzemesi Gerekli midir? - Endoskopik Yöntemle Hangi Kulak Ameliyatları Yapılabilmektedir? - Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatları Hakkında - Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatlarının Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatlarına Göre Dezavantajları

Neden Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Tercih Ediliyor?


Son zamanlarda giderek yaygınlaşan endoskopik kulak zarı ameliyatları ile, dış kulak yoluna yerleştirilen endoskop yardımı ile, kulak dışından gözle görünebilir bir cilt kesisi yapılmadan kulak zarındaki delikler kapatılabilmektedir. Orta kulak cerrahisi genellikle cerrahi mikroskop kullanılarak yapılır. Başlangıçta kulak burun boğaz pratiğinde, paranazal sinüs ameliyatları için endoskoplar kullanılmıştır

Aslında dış kulak kanalı yoluyla kesisiz kulak zarı ameliyatları eskiden beri yapılmaktaydır. Transkanal miringoplasti ya da transkanal timpanoplasti olarak adlandırılan kulak zarı ameliyatları hem mikroskop hem de endoskop yardımı ile yapılabilmektedir. Endoskopik kulak zarı tamiri operasyonu, orta kulakta kronik iltihap artıkları bulunmayan, orta kulak çevresindeki kemiklerde iltihap bulunmayan, kabaca "temiz - kuru kulak" olarak tarif edilen kulaklarda tek başına basit kulak zarı deliklerinin onarılmasında ideal bir işlemdir. Kulak kepçesinin ön kısmındaki tragus bölgesinden sadece 1 cm' lik gizli bir cilt kesisi sonrasında alınabilen kıkırdak, kıkırdak zarı ya da her ikisi birlikte işlem esnasında kulak zarındaki deliğin tamiri amacıyla kullanılabilmektedir.

Genel olarak hastaların endoskopik kulak zarı ameliyatını tercih etmelerindeki nedenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 • kulak arkası ya da kulak önünde gözle görünebilir bir kesi izinin olmaması
 • kulak anatomisinin mümkün olduğunca az değiştirilmesi
 • basit ve kısa sürede yapılabilir bir işlem olması
 • kolayca tekrarlanabilir bir işlem olması şeklinde sıralanabilir.
Diğer cerrahi alanlarda olduğu gibi, otorinolaringoloji alanında minimal invaziv müdahaleye yönelik bir eğilim de vardır. Konvansiyonel büyük insizyonlara göre endoskopların kılavuzluğunda yapılan küçük insizyonlar tercih edilir. Bu yaklaşımı kullanarak, daha iyi sonuçlar elde edilebilir ve postoperatif morbiditeler azaltılabilir. Ek olarak, endoskopik yaklaşım kullanılarak yapılan greftlerin sonuçları mikroskopik yaklaşımla elde edilene benzer. Bu nedenle, endoskopik kulak cerrahisi uygulamaları giderek daha popüler hale gelmektedir (kaynak link >> Endoscopic tympanoplasty - ScienceDirect). Başlangıçta sadece orta kulağı görselleştirmek için kullanıldı. Daha sonra orta kulağı kapsayan tüm cerrahi prosedürler sırasında mikroskoplara ek olarak kullanılmaya başlandılar ve nihayetinde artık bağımsız aletler olarak kullanılmaktadır (kaynak link >> History of the Endoscopic Ear Surgery).  Mikroskoplar operasyon sırasında görüntü ayarı gerektirirken, endoskopun ileri ve geri hareketleri gerektiğinde kolayca yakın ve açılı görüntüler üretebilir. Ayrıca, açılı endoskopların dönme hareketi, orta kulağın derin ve gizli bölgelerinin panoramik görüntülerini sağlayabilir.

Endoskopik kulak zarı ameliyatının avantajları


Endoskopik yaklaşım, insizyon veya kanalplasti (dış kulağın genişletilmesi ve yeninden şekillendirilmesi işlemi) gerektirmediğinden daha az invaziv bir yaklaşımdır ve kulak bölgesine insizyon yerinde ortay çıkabilecek saç kaybı tedavisi için saç ekimi gereksinimi olmaması, kulak kepçesi arkasından yapılan kesiye bağlı olarak kepçe kulak ortaya çıkma riskinin olmaması gibi birçok avantajı bulunmaktadır.

Mikroskobik yaklaşımla karşılaştırıldığında, endoskopik yaklaşım daha az postoperatif kanama ve ağrı ile ilişkilidir ve daha iyi kozmetik sonuçlar sağlar.

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Her Hastaya Uygun Değildir!

Endoskopik yöntemle kulak zarı tamiri seçilmiş hastalarda, tek başın kulak zarında delik olan hastalar için idealdir. Kronik iltihap artıklarının bulunduğu kolesteatomlu kronik orta kulak iltihaplarında ve sürekli enfekte olan kulaklarda uygun bir yöntem değildir. Bu konudaki teknik seçimini sizi muayene eden hekime bırakmanız daha doğru olacaktır. Dış kulak yolu çok dar olan hastalar da çok uygun olmayabilir.

Endoskopik kulak zarı ameliyatının kontrendikasyonları

Endoskopik teknikle zar onarılmasının uygun olmadığı durumlar "nastoid içeren geniş orta kulak kolesteatomu, endoskopik erişimi engelleyen dış kulak kanalında tıkanma ve ekzositoz varlığı, yetersiz ekipman mevcudiyeti" şeklinde özetlenilebilir (kaynak linkler >> Ear endoscopic Surgery: Dissection of the Middle Ear).

Endoskopik Teknikte Kıvrımlı Dış Kulak Yolu Olan Hastalarda "Kanalplasti" Yapılmadan Zarı Tamiri Yapılabilir!


Dış kulağın kıvrımlı anatomisi ve kemik çıkıntıları mikroskobik görünümleri olumsuz etkiler ve derin yapıların görselleştirilmesini bozar. Böyle durumlarda kanalplasti gerekebilmektedir. Öte yandan, endoskopun ileri ve geri hareketleri ile elde edilen panoramik ve geniş açılı görünüşler dış kulak kanalının kıvrımlı anatomisinden etkilenmez. Endoskopinin sonunun ötesindeki görüş kolayca cerraha sunulur, aynı zamanda çeşitli endoskop manipülasyonları ile büyütme sağlanabilir ve bu da kanal plati ihtiyacını ortadan kaldırır.Endoskop ile sağlanan panoramik, geniş açılı ve büyütülmüş görünümün yanı sıra ve kesintisiz görüntü sağlamak için mikroskop dezavantajının çoğunu ortadan kaldırır. (kaynak link >> Endoscopic tympanoplasty vs microscopic tympanoplasty in tubotympanic CSOM: a comparative study of 44 cases).

Derinlik algısı kaybı ve bir el tekniği, uygulama ile aşılabilen endoskopun dezavantajlarından bazılarıdır. Bu nedenle, Endoskopik timpanoplasti, mikroskopik timpanoplastinin iyi bir alternatifi olabilir.

Önceden Başarısız Kulak Zarı Ameliyatı Yapılan Hastalarda da, Endoskopik Kulak Zarı Operasyonu Yapılabilir!


Yukarıdaki animasyon fotoğrafında olduğu gibi önceden kulak zarı ameliyatı yapılmış olan ve kulak zarında ufak delik ya da delikler bulunan hastalarda, endoskopik yöntemle kulak zarı onarılması işlemi yapılabilir.

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı İçin Özel Alet ve Ameliyat Malzemesi Gerekli midir?


Klasik kulak zarı ameliyatlarından farklı olarak endoskopik miringoplasti ya da endksopik timpanoplasti operasyonlarında mikroskop kullanılmadan işlem sonlandırılabilmektedir. Yani mikroskop yerine ameliyat esnasında endoskopik sistem kullanılmaktadır.Bunun yanında, dış kulak yoluna yerleştirilecek olan endoskopun ince ve mümkünse kısa boyda olan "pediatrik endoskop" şeklinde kullanılması ameliyat esnasında dış kulak yoluna diğer aletlerin daha olay bir şekilde yerleştirilmesine olanak sağlayabilir.

Endoskopik Yöntemle Hangi Kulak Ameliyatları Yapılabilmektedir?


Endoskopik teknik sadece kulak zarı ameliyatları için değil; ventilasyon tüpü yerleştirilmesi, miringoplasti, timpanoplasti, malformasyon için kemikçik rekonstrüksiyonu ve kemikçik travması, kolesteatom ameliyatları, otoskleroz ameliyatları ve koklear implantasyonu gibi prosedürlerde de tercih edilebilir (kaynak >> Endoscopic management of cholesteatoma: long-term results).

Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatları Hakkında


Timpanoplasti, orta kulakta hastalığın tedavisini, delik kulak zarının tamirini ve işitme restorasyonunu içerir. Miringoplasti ve timpanoplasti sırasında endaural, transkanal ve postauriküler yaklaşımlar kullanılır. Son zamanlarda transkanal endoskopik yaklaşımlar popüler hale gelmiştir. Endoskopik yaklaşım çok daha geniş bir görüş alanı sağlar. Mikroskobik yaklaşımda, anterior perforasyonlarda (kulak zarının ön kısmındaki deliklerde) retroauriküler yaklaşım tercih edilirken, posterior perforasyonlarda endaural yaklaşım tercih edilirken, küçük delikler genellikle transkanal yaklaşımla tedavi edilir. Mikroskobik yaklaşımın ana avantajı, derinlik algısını da sunan görünüm sağlaması ve cerraha iki elle çalışmasına izin vermesidir. (kaynak link >> The effects of the incision types in myringoplasty operations...).

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatlarının Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatlarına Göre Dezavantajları


Endoskopik kulak zarı ameliyatı, cerrahın anatomik detaya hakimiyetini ve kulak cerrahisi ile ilgili tecrübe olmasını gerektirmektedir. Genel olarak endoskopik teknikle kulak zarı ameliyatının devazantajları aşağıdaki gibi sırlanabilir (kaynak link >> Endoscopic Ear Surgery - Thieme Connect):
 • Cerrahi manipülasyonların tek el kullanılarak yapılması
 • Monitör iki boyutlu görünümler sağladığından, derinlik algısının zor olması
 • İşlem esnasında dış kulak yolundaki kir ve az miktardaki kandan endoskopun kolayca etkilenmesi ve sık olarak endoskop ucunun temizlenmesi ihtiyacının olması
 • Dış kulak kanalının iyi hemostaz gerektirir
 • Bu konu tartışmalı da olsa "endoskopun ışık kaynağından üretilen ısının neden olduğu çevre yapılarına potansiyel zarar verebileceği" savunulmaktadır. İşlem esnasında zaten soğuk ışık kaynağı kullanılmaktadır ve endoskopun ucunun orta kulaktaki yapılara teması pk olmamaktadır
 • Endoskopların büyütme alanı sınırlıdır
 • Eğitim gerektirir

"Endoskopik kulak zarı ameliyatı" hakkında bilgiler bulabileceğiniz benzer makale linki >> Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı ve Avantajları

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı (Endoscopic Eardrum Repair)

Microskopik ​​Transkanal ​​Miringoplasti


Yukarıdaki videoda, mikroskop kullanılarak, yine dış kulak yolu içerisinden yapılan miringoplasti operasyonu görülmektedir. Greft alınırken yapılan yaklaşık 1 cm uzunluğundaki tragusa yapılan gizli kesi haricinde, kulak kepçesine ve dış kulak yoluna gözle görülebilen ilave kesi yapılmamaktadır.
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl