Ana içeriğe atla

Sarkık Burun Ucu Estetiği

Sarkık Burun Ucu

Sarkık Burun Ucu (Düşük Burun Ucu) Ne Demektir?


Sarkık Burun Ucu (Düşük Burun Ucu)
Sarkık Burun Ucu (Düşük Burun Ucu)
Burun ucu bölgesinde sık olarak kullanılan "ptosis" terimi burun ucu bölgesinin "sarkması - drooping" anlamına gelmektedir. Burun bu tiplerine yaygın olarak sarkık burunlar ve kanca burunlar olarak da değinilmektedir. Ptotik bir burun ucu gördüğünüzde, gerçekten dikkatinizi çekiyorsunuz, çünkü burnun ucunun burnun ucundan nasıl düştüğünü kolayca anlayabilirsiniz. Burnun ptotik burun ucuyla önden görünümünde, burun oldukça yuvarlak görünmektedir. Aslında, çoğu durumda burun ucu, bitişik ameliyat öncesi fotoğrafta görüldüğü gibi daha oval bir şekle sahip gibi görünmektedir. Ptotik nazal uçta yaygın olarak görülen diğer bulgu, burun deliği gösterisinin görece yetersizliğidir. Bu, aşırı rotasyonlu veya "domuz burun - aşırı kalkık burun" larda tipik olarak görülen şeylerin tamamen karşıtıdır. Hastaların çoğunun farkında olmadığı şey, önden görünümde bir miktar burun deliği görünmesinin normal olduğudur. Ama çok fazla burun deliği görünmesi önden hem doğal olmayan hemde olDukça kısa bir burun görüntüsüne neden olabilir.

Sarkık Burun Ucu (Düşük Burun Ucu) Tanımı

Burnun yan görünümünde ptotik burun ucunun en kolay anlaşıldığı şüphesizdir. Burada yan - yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi, burun ucu sadece burnun ucundan düşüyor gibi görünüyor. Bunu nesnel olarak ölçtüğünüzde, ptotik burun içindeki nazolabial açının (üst dudağın kesişme noktası ve burun deliğinin uzun ekseni tarafından oluşturulan açı) olması gerekenden çok daha az olduğunu göreceksiniz. Kadınlarda ideal nazolabial açı, fotoğrafta kesişen sarı çizgilerle gösterilen 100-105 derece arasındadır. Ptotik ya da sarkık burundan burun ucu burun kıvrımları genellikle zaman zaman daha keskin - ve bazı durumlarda 90 dereceden bile azdır. Bu özel durumda, burun ucu pitozu örneği, nazolabial açı, aslında 90 dereceden daha azdır. Bu iki açı arasındaki fark, burun ucunun gerçekten de yan görünümde nasıl sarktığını görsel olarak gösterir.

Sarkık Burun Ucu Olan Hastalarda, Gülerken Burun Ucu Sarkması Daha Belirgindir!

Sarkık burun ucu olan hasta gülümsediğinde, nasolabial açının daha da düşük hale geldiğini görebilirsiniz. Şimdi bu, gülümsedikleri anda neredeyse herkesin başına gelen bir şeydir - burnun ucu birkaç derece düşecek gibi görünmesi normaldir 😊. Bu büyük ölçüde, depresyonun üst dudak bölgesini kısaltan depresör septi nasi kasının bir sonucudur. Tek bir gülümsemeyle, bu kas kasılır ve burnun ucunu biraz çeker gibi görünür. Ptotik nazal ucun, konumlandırılmasının gerektiği yerlerin çok altında olduğu durumlarda, bu ek sarkma, burada görüldüğü üzere daha da belirgin hale gelir. Hatta gülerken bazı hastalarda burun ucu abartılı şekilde aşağıya doğru hareket ederek burnun önden uzun görünmesine ve burun ucunun geniş görünmesine neden olabilir.

Sarkık Burun Ucu Tedavisi İçin Depressör Septi Nasi Kası Kesilmesi


Depressör Septi Nasi Kası /
Görsel kaynağı: depressor septi nasi - Google 검색 | forensic
Birçok rinoplasti hastasında, cerrahlar depresyon septi kasının transeksiyonunu veya kesilmesini önermektedir. Bu kas aktivitesini ortadan kaldırarak, üst dudağın gülümsemeyle kısalmayacağı ve burun ucunun olduğu kadar düşmeyeceği düşüncesi - burun ucu ucunun yukarı kaldırıldığı görülüyor. Ama bu prosedür gerçekten gerekli mi? Ve ameliyattan sonra depresyon septi kas değişimini birinin gülüşünü kesecek mi? Bu soruların cevapları aslında burun estetiği cerrahları arasında biraz tartışmalıdır. Benim düşünceme göre, kas rinoplasti prosedürünün bir parçası olarak kesmeyi gerçekten gerekli bulmuyorum. Tam bir burun ameliyatı geçirmemiş olsaydınız, bu kasları izole bir prosedürün parçası olarak kesmeyi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, burun ucunun yükseltilmesi açısından sonuçlar istenen kadar dramatik olmayabilir. Eğer resmi bir burun estetiği ameliyatı gerçekleştirilirse, genellikle depresyon septi kasını kesmeden burun ucunu kaldırmak için alternatif teknikler öneririm. Bu tipik olarak, burun ucunu daha ideal, estetik olarak hoş bir konuma yerleştirmek için burun kıkırdak çerçevesinin yeniden konumlandırılmasını içerir. Gülümseme üzerindeki etkisi açısından, depresyon septi kasının kesilmesinden sonra kişinin gülümsemesi üzerinde çok az etkisi olduğu düşünülmektedir. Dr.Toutounchi ve ark. tarafından yayınlanan ve depresyon septi kasının modifikasyonunun burun ucu rotasyonu ve projeksiyon üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği "Effect of the Depressor Septi Nasi Muscle Modification on Nasal Tip Rotation and Projection" isimli bilimsel çalışmada, rinoplastiye yardımcı olarak depresif septi nasi kasının kesilmesi ve tekrar konumlandırılmasının, burun ucu rotasyonu ve projeksiyonu veya hasta memnuniyeti açısından herhangi bir ek avantaj ile ilişkili olmadığı vurgulandı.

Sarkık Burun Ucu Estetiği


Sarkık Burun Ucu Estetiği
Sarkık Burun Ucu Estetiği
Sarkık burun ucu estetiği ameliyatlarında, burun ucu kıkırdak destek dokularının yeniden oluşturulması için açık teknik yaklaşımın birçok avantajı bulunmaktadır. Sarkık burun ucu estetiği ameliyatlarında, burun kanatlarının şeklinden sorumlu olan alar kartilajların iç ve dış bacakların ayönelik çeşitli dikiş teknikleri, kıkırdak şekillendirilmesi işlemleri ve ilave kıkırdak greft ekleme teknikleri mevcuttur. Burun ucunda orta hatta, her iki alar kıkırdak iç bacakları arasında "kolumellar strut greft" denilen, dikey düzlemde burun ucu desteiğinin arttırılmasını sağlayan kıkırdak greft haricinde, alar kıkırdak dom bölgelerinin belirginleştirilmesi, inceltilmesi ve son olrak burun ucuna şapka şeklinde kıkırdak greftlerin yerleştirilmesi şeklinde yapılabilen bir dizi işlem mevcuttur. Bunların dışında, burun ucunun yukarıya doğru dikişle asıldığı "derin burun askısı" teknikleri de mevcuttur.


Burun Ucu Estetiği
Burun Ucu Estetiği

Yukarıdaki fotoğrafta, burun ucundaki alar kıkırdakların şekillendirilmesi gösterilmektedir.

Burun ucu estetiği - Burun ucu küçültme - Burun ucu daraltma - Tip plasti operasyonu - Burun kaldırma - Geniş burun ucu tedavisi - Düşük burun ucu tedavisi - Burun ucu sarkması tedavisi - Burun kanatlarının daraltılması


Yukarıdaki fotoğrafta, kolumellar strut greft ve burun ucuna son olarak yerleştirilen cap graft animasyonu mevcuttur. Bu şelilde sarkık burun tedavisi sağlanırken; aynı zamanda burun ucu önden daha dar görünür ve burun içerisindeki hava kanalı açıklığı artmaktadır. Ayrıntıları "Burun Ucu Estetiği, Burun Ucu Daraltma ve Burun Ucu Kaldırma Ameliyatı Nasıl Yapılır?" linkinde bulabilirsiniz.


Benzer makale linki >> Düşük (Sarkık) Burun Ucu - Tanımı, Nedenleri, Tedavisi

Sarkık Burun Ucu Estetiği Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları

Aşağıda ptotik veya sarkık, burun ucu düzeltilmesi için tipik sonuçlar gösteren fotoğraflarda işlemden öncesini ve sonrasını görebilirsiniz. Fotoğraflarından burnunun görünümünde bir değişime sahip olduğunu kolayca görebilirsiniz. Aslında, nazolabial açısı, ameliyat öncesi burnuyla karşılaştırıldığında 10 derecelik bir farkla 100 dereceye yakın bir şekilde geliştirildi. Gülümsediği zaman bile, ucun oldukça kararlı olduğunu ve hiç düşmediğini görebiliyorsunuz  (depresyon septi nasi kası kesilmemiştir).


Sarkık burun ucu estetiği - Sarkık burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu operasyonu - Düşük burun ucu ameliyatı - Burun ucu kaldırma - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti  - Sarkık burun ucu ameliyatı - Sarkık burun ucu estetiği teknikleri

Sarkık burun ucu estetiği - Sarkık burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu operasyonu - Düşük burun ucu ameliyatı - Burun ucu kaldırma - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti  - Sarkık burun ucu ameliyatı - Sarkık burun ucu estetiği teknikleri


Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu

Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu


Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu


Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu


Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu


Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu

Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu

Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu
"Sarkık burun ucu estetiği - Düşük burun ucu estetiği - Burun ucu kaldırma - Burun ucu düşüklüğü ameliyatı - Gülerken burun ucu sarkması tedavisi - Burun ucu estetiği - Tip plasti - Burun ucu operasyonu - Burun ucu ameliyatı - Açık teknik burun ucu estetiği - Sarkık burun - Ptotik burun ucu" ile ilgili daha fazla fotoğraf, video ve animasyon bulabileceğiniz linkler >>Burun Ucu Estetiği / Burun Ucu Estetiği / 20 Dakikada Burun Ucu Estetiği! / Burun Ucu Estetiği Kimler İçin Uygundur, Burun Ucu ... - YouTube
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl