Ana içeriğe atla

Ototoksisite ve Ototoksik İlaçlar


Ototoksisite - Ototoksik ilaçlar - İç kulağa hasar veren ilaçlar - Çınlamaya neden olan ilaçlar - Ototoksik ilaç listesi - Sinirsel tip işitme kaybı - Sensörinöral işitme kaybı - İç kulakta saçlı hücre hasarı
Ototoksisite - Ototoksik ilaçlar - İç kulağa hasar veren ilaçlar - Çınlamaya neden olan ilaçlar - Ototoksik ilaç listesi - Sinirsel tip işitme kaybı - Sensörinöral işitme kaybı - İç kulakta saçlı hücre hasarı / Görsel kaynağı: The 5 Different types of hearing loss ...


Ototoksisite ve Ototoksik İlaçlar

Öncelikle yazıya başlamadn önce iki öndemli terimi açıklamak gerekir, iğç kulağa zarar veren ilaçlar "ototoksik ilaçlar ya da ototoksinler" olarak ve iç kulağın zarar görmesi ya da hasara uğraması "ototoksisite" olarak adlandırılmaktadır. Ototoksik ilaçları görmk isterseniz >> Ototoksik İlaç Listesi

İlaç ototoksisitesi, özellikle psikososyal sorunlarda, tedaviden sonra hastaların yaşam kalitesini, ciddi sonuçları olanları sınırlar. Tedavi kesildikten sonra birçok ilacın ototoksisitesi düzelmesine rağmen, platin türevleri ve aminoglikozidlerin kullanımı kalıcı işitme kaybı ile ilişkilidir. Literatürde bir dizi bileşik ototoksik olarak tanımlanmıştır. Ototoksisitenin derecesi veya insidansı, ilaçlar arasında geniş ölçüde değişebilir ve bazen sadece bir ototoksisite şüphesi varsa, bir ilaç olası ototoksik olarak listelenebilir. Ototoksik olduğu bilinen ajanlar arasında bile, ototoksik işitme kaybı insidansı o kadar düşük olabilir ki, resmi ototoksisite izlemi önerilmeyebilir.

İç kulağa zarar veren ilaçlar "kesin zararlı" ve "olası zararlı" olarak sınıflandıılabilir. Bu ilaçla aslında kulak çınlamasına neden olabilen ilaçlar olarak da listelenebilmektedir. Kulak çınlamasına neden olabilen ilaçlar, hem olası hem de kesin ototoksik ilaçları içeren geniş bir liste halinde sunulmaktadır >> Kulak Çınlamasına Neden Olabilen İlaçlar Listesi


Kulak çınlamasına neden olabilecek ilaçlar listesine ulaşabileceğiniz PDF dökümanı >> https://www.ata.org/sites/default/files/Drugs%20Associated%20with%20Tinnitus%202013_Updated2017.pdf

Özellikle daha önceden iç kulakla ilgili bir sorun yaşamış olan, kulak çınlaması olan (sinirsel tip - sensorinöral işitme kaybı mevcut olan) hastaların bu ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınmaları gerekmektedir.

Sensorinöral işitme kaybı (SNHL)

Sensorinöral işitme kaybı (SNHL) kokleada doku hasarı ve / veya hücre ölümüyle karakterize edilen yaygın bir duyusal eksikliğidir. Orta ve şiddetli SNHL iletişimde eksikliklere neden olmakta, insan ilişkilerinden daha fazla izolasyona neden olmakta ve istihdam edilebilirliği olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok etiyoloji SNHL ile ilişkilidir: Gürültü aşırı maruz kalma, bazı ilaçlar, iç veya orta kulak enfeksiyonu veya bağışıklık kaynaklı iltihaplanma yaygındır. Bununla birlikte, en sık görülen SNHL formu, sıklıkla gürültüye maruz kalma, diyabet veya yüksek tansiyon gibi diğer faktörler tarafından şiddetlendirilen presbycusis veya yaşa bağlı işitme kaybıdır. Ani SNHL tedavisinde sistemik steroidler kullanılmasına rağmen, işitme kaybını önlemek veya tedavi etmek için diğer ilaçlar henüz geliştirilmemiştir. Kokleadaki saçlı hücreleri (HC'ler) ve nöronlar olarak bilinen koklear duyusal hücreler çok sınırlı onarım kapasitesine sahiptir. Üstelik bu hücreler rejenere olmadığından, herhangi bir kayıp kalıcı hale getirdiği için, hücrenin zarar görmesinin önlenmesi işitme duyusunun korunmasında kritik öneme sahiptir (kaynaklar >> Screening antioxidants for the protection of cochlear sensory cells / The role of oxidative stress in noise-induced hearing loss).

Reaktif oksijen türleri (ROS) saçlı hücre hasarına katkıda bulunur


Ototoksisite - Ototoksik ilaçlar - İç kulağa hasar veren ilaçlar - Çınlamaya neden olan ilaçlar - Ototoksik ilaç listesi - Sinirsel tip işitme kaybı - Sensörinöral işitme kaybı - İç kulakta saçlı hücre hasarı
Ototoksisite - Ototoksik ilaçlar - İç kulağa hasar veren ilaçlar - Çınlamaya neden olan ilaçlar - Ototoksik ilaç listesi - Sinirsel tip işitme kaybı - Sensörinöral işitme kaybı - İç kulakta saçlı hücre hasarı / Görsel kaynağı: Hearing aids, cochlear implants and hearing

HC kaybı ile ilişkili önemli bir değişiklik, hücre içi serbest radikallerin birikmesidir. Koklear hücrelerde ROS ve reaktif nitrojen türlerinin (RNS) oluşumu, yüksek ses veya ototoksik ilaçlara maruz kalmasıyla tetiklenir ve sıklıkla programlanmış hücre ölümü ortaya çıkar. ROS normal olarak hücrelerde üretilir ve metabolizmada, hücre sinyalizasyonunda ve diğer süreçlerde belirli rollere sahiptir. Bununla birlikte, ROS fazlası hücre hasarına ve ölüme yol açabilir. Aşırı ROS ve RNS DNA, proteinler, sitosolik moleküller, hücre yüzey reseptörleri ve membran lipidlerini parçalayarak hasara neden olur. ROS ayrıca inflamasyona ve interlökin-6 veya tümör nekrozis faktör-a (TNF-a) gibi pro-inflamatuar sitokinlerin üretimine de yol açar. İzoprostanlar gibi vazoaktif lipit peroksidasyon ürünlerinin varlığı koklear kan akışını azaltabilir. Tüm bu değişiklikler HC ölümüne ve buna karşılık SNHL'ye katkıda bulunabilir (kaynaklar >> HEI-OC1 Cells as a Model for Investigating Drug Cytotoxicity / of beta-catenin by inhibitors of glycogen synthase kinase-3 ameliorates cisplatin-induced cytotoxicity and pro-inflammatory cytokine expression in HEI-OC1 cells /  Chemical and molecular mechanisms of antioxidants: experimental approaches and model systems).

Antioksidan ilaçlar kullanılarak ototoksisite engellenebilir mi?

Hayvanlardaki birçok deneysel çalışma, eksojen antioksidanların, HC'leri in vitro ve in vivo olarak çeşitli hasar formlarından etkili bir şekilde koruyabildiğini göstermiştir. Reaktif oksijen türleri, saç hücrelerine (HC'ler) ototoksik hasarın önemli unsurları olup hasar sürecinin erken aşamalarında ortaya çıkar. Daha yüksek seviyelerde doğal antioksidanlar, ototoksinlere karşı direnç ile pozitif ilişkilidir ve birçok çalışma, eksojen antioksidanların, HC'leri hasara karşı koruyabildiğini göstermiştir. Bununla birlikte insanlarda, antioksidan ürünler kullanılarak iç kulak hasarının engellenmesi konusunda yeterli klinik çalışma olmadığı gibi; "An antioxidant screen identifies candidates for protection of cochlear hair cells from gentamicin toxicity" isimli çalışmada, ototoksik özellikleri olan bir antibiyotik olan Gentamisin vrilerek iç kulak hasarının engellenmesinin değerlendirilmiş ve toplam 81 antioksidan bileşenden 13'ü, HC'lerin önemli ölçüde korunmasını sağlamış. Bunlar arasında, daha önce HC'ler üzerinde test edilmemiş olan, çeşitli genetik antioksidan sınıfları olan, zarar verici gentamisin etkisini hafifletmeye yarayan çeşitli antioksidan sınıfları bulunmaktadır. Bu çalışmadan, insanlar üzerinde ilaçlara bağlı iç kulak hasarını azaltabilecek bir antioksidan kesin olarak vurgulanmamış ve ileri klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Bazı antioksidanlar, HC'lerin ototoksik ilaçlar ve potansiyel gürültü veya yaşlanma ile ilişkili oksidatif stresden korunması için uygun adaylar gibi görünse de; Bunlar,  ileri çalışma ve in vivo testlerle doğrulanmalıdır. Antioksidan ilaç şeklindeki üünleri tek başına yan etkisiz ve faydalı olarak savunmak bilimsel olarak doğru olmayacaktır.

Özet olarak, kulağınızda sinirsel tip işitme kaybı varsa, tek kulağınız işitiyorsa, önceden bir ilaç kullanımı sonucunda kulağınızda çınlama ortaya çıktıysa, atelşli hastalığıa bağlı işitme kaybı mevcutsa ve yaşlanma ile kulağınızdaki işitme azalması olduysa mümkün olduğunda ototoksik ilaçları kullanmaktan kaçının. İç kulağı öldüren ilaç kulanmak zorunda kalırsanız doktorunuza danışmadan koruyucu özlliği olduğunu düşündüğünüz bir ilaç ya da reçetesi bitkisel ürün kullanmayın. Limon kabuğu (lipoflavonoid içeriyor), sarımsak, omega-3 yağ asitleri, ginkgo biloba gibi bitkisel ürün ve yiyecekleri öneren çalışmalar da mevcuttur (kaynaklar >> Cochlear hair cell regeneration after noise-induced hearing loss / The efficacy of Ginkgo special extract EGb 761 in patients with tinnitus / Ginkgo biloba for tinnitus (Review) / Fish Oil & Tinnitus / Can Lipoflavonoid Stop the Ringing in My Ears?).
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl