Ana içeriğe atla

Burnun Doğumsal Tıkanıklığı (Koanal Atrezi)

Koanal Atrezi (Choanal Atresia) Tanımı, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir?

Choanal atrezi, bebeğin burnunun arkasında nefes almayı zorlaştıran bir tıkanıklıktır. Burun deliklerinin en arkasındaki genzi açılan bölümün (koanaların) normalde açık olması gerekirken;; kemik ya da membranla kapalı olması durumudur. Treacher Collins sendromu veya CHARGE sendromu gibi diğer doğum kusurları olan yenidoğanlarda da görülebilir. Bu durum nadirdir ve her 7000 bebeğin 1'ini etkiler.

Koanal atrezi ile ilgili önceden yayınladığım link >> Koanal Atrezi (Burnun Doğumsal Tıkanıklığı)

Koanal atrezi tarihçesi

Koanal atrezi (CA), akut hava yolu obstrüksiyonundan kronik tekrarlayan sinüzite kadar çeşitli klinik tablolara sahip olabilen konjenital nazal hava yolu anormalliği için iyi bilinen bir etyolojidir. Bu hastalık varlığı ilk olarak Roederer tarafından 1755'te, Oto ve ark. ayrıca 1829 'de palatine kemiklerinin deformitesi ile ilgili olarak anomaliyi karakterize etmiştir. Emmert ve diğ. 1851 yılında, 7 yaşında bir erkek çocukta bilateral CA'nın tranazal onarımında kavisli trokar kullanımını gösteren ilk kişi olmuştur .

Koanal atrezi nedir?, Koanal atrezi çeşitleri, Koanal atrezi belirtileri, Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri, Koanal atrezi nasıl teşhis edilir?, Koanal atrezi tedavisi, Koanal atrezi ameliyatı,  - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi

Koanal atrezi çeşitleri

İki tür koanal atrezi vardır:


Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi 

Bu tipte iki burun deliği de tıkalıdır, çok tehlikelidir, çünkü bebekler sadece ilk dört ila altı hafta boyunca burunlarından nefes alırlar.


Tek taraflı koanal atrezi

Sadece tek bir burun hava yolunun etkilendği koanal atrezi türüdür, genellikle sağdaki koana kapalıdır. İki taraflı koronal atreziden daha yaygındır. Bu formdaki bebekler, burunlarının bir açık tarafından nefes alarak telafi edebilirler.

Koanal atrezinin her iki tipi de blokaj tipine bağlı olarak daha fazla kategorize edilir:

Atrezi plağının kemik + yumuşak dokudan oluştuğu konal atreziler

Blokaj hem kemiklerden hem de yumuşak dokulardan oluşur. Koanal atrezili bebeklerin yaklaşık % 70'i bu tiptedir.

Atrezi plağının sadece kemikten oluştuğu konal atreziler

Atrezi plağı sadece kemiklerden oluşur. Koanal atrezili bebeklerin yaklaşık% 30'u bu tipte.

Koanal atrezi belirtileri

İki taraflı koanal atrezi belirtileri

İki taraflı koanal atrezi ile doğan bebeklerde çok zor bir zaman solunum vardır. Sadece ağladıklarında nefes alabildikleri için hava yollarını açabilirler. Beslenme de çok zor olabilir çünkü çocuk yemek yerken nefes alamıyor ve boğulmaya başlayabilir. İki taraflı koanal atrezisi olan bebekler, uyurken veya yemek yerken maviye dönüşebilir çünkü yeterli oksijen alamazlar. Yenidoğanda tam burun tıkanıklığı asfiksi nedeniyle ölüme neden olabilir. Deneme girişimi sırasında, dil damağa çekilir ve oral hava yolunun tıkanması sonuçlanır. Güçlü solunum çabaları belirgin göğüs retraksiyonu üretir. Uygun tedaviler mevcut değilse artan siyanoz ve ölüm oluşabilir. Ancak, bebek ağlarsa ve ağızdan nefes alırsa, hava yolu tıkanıklığı anlık olarak rahatlar. Sonra ağlama durur, ağız kapanır ve tıkanıklık döngüsü tekrarlanır.

Tek taraflı koanal atrezi belirtileri

Tek taraflı koanal atrezi formuna sahip bebekler, bir burun deliğinden yeterince iyi nefes alabilirler. Aylar veya yıllar sonra hiçbir semptom göstermeyebilirler.

Tek taraflı koanal atrezi belirtileri şunlardır:

- gürültülü solunum
- burnun bir tarafından akan koyu kıvamlı akıntı olması

Koanal atrezi neden olur?

Koanal atrezi nedenleri

Koanal atrezisi, burundaki pasajların tam olarak açılamaması ve burun gerisinin tıkalı olması durumudur. Bu durumun, Genetik ve çevresel faktörlerin bir bileşiminin sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Ek olarak, kız çocuklarının koanal atreziye sahip olma olasılığı erkeklerden daha yüksektir.
Hamilelik sırasında karbimazol ve metimazol (Tapazol) gibi bazı tiroid ilaçları alan kadınların daha yüksek oranda koanal atrezili bebek doğurdukları bildirilmiştir. Bununla birlikte, neden ve sonuç ilişkisi net değildir. Annelerin tiroid hastalığının koanal atreziye yol açmış olabileceği veya ilaçların kendileri için bir faktör olup olmadığı da belirlenememiştir.

Koanal atrezili bebekler genellikle bu diğer doğum kusurlarından birine sahiptir:

- CHARGE' sendromu. Bu kalıtsal durum ciddi işitme kaybı, görme kaybı, nefes alma ve yutma problemlerine neden olur. CHARGE'li çocukların yarısından fazlası koanal atreziye sahiptir ve bunların yaklaşık yarısı burnunun her iki tarafındadır.

- Treacher Collins sendromu. Bu durum, bir bebeğin yüzündeki kemiklerin gelişimini etkiler.

- Crouzon sendromu. Bu genetik durum, bir bebeğin kafatasındaki kemiklerin çok erken kaynaşmasına neden oluyor. Bu, kafatasının, genellikle olduğu gibi büyümesini durdurur.
Tessier sendromu. Bu durum bebeğin yüzünü bölen büyük açıklıklara (yarıklar) neden olur.
Kolobom. Bu durum retina, iris veya gözün başka bir kısmında bir deliktir.

- Genital hipoplazi. Bu durum kızlarda vajinanın veya erkeklerde penisin eksik gelişmesidir.

Koanal atrezi nasıl teşhis edilir?

Koanal atrezinin bilateral formu genellikle bir bebek doğduktan hemen sonra teşhis edilir, çünkü semptomlar şiddetli ve hızlı bir şekilde fark edilir. İki taraflı koanal atrezili bebeklerin çoğu, doğumdan hemen sonra nefes almayı zorlaştırır. Yenidoğan bebeklerde burundan gönderilen sondanın burun gerisinden geçmemesi ve sondanın ilerletilememesi ile koanal atrezi tanısı konulur.
BT taramaları ve MRI taramaları da tıkalı burun pasajını veya geçitlerini açığa çıkarabilir. Genelde bebeklerin gereksiz radyasyona maruz kalmaması için mümkünde MRI taraması kullanacaktır. BT kemik plakların taranmasında daha ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.

Koanal atrezi tedavisi

Tek taraflı koanal atrezinin hafif bir formu olan bebeklerin tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Bununla birlikte, herhangi bir solunum problemi belirtisi için yakından izlenmeleri gerekir. Burun içi serum fizyolojik ile yıkamaya yapılarak burun deliğini temiz ve açık tutmaya çalışmak uygun olacaktır.

Bilateral koanal atrezi tıbbi bir acil durumdur. Bu durumdaki bebeklerin, ameliyat yapana kadar nefes almaları için bir tüpe ihtiyacı olabilir. Çoğu durumda, doktorunuz mümkün olan en kısa sürede ameliyat yapmaya çalışacaktır. İktitaraflı koanal atrezisisi olan bebeklerde, bebeğin entünbasyonu, ağızdan hava yolunun sağlanması ve McGovern emziği ile beslenme yapılması gibi seçenklr de mevcuttur.

Koanal atrezi, nazal kavitede posterior koanaların anatomik kapanması ile karakterize, göreceli olarak yaygın olmayan ancak iyi bilinen bir durumdur. On sekizinci yüzyılın başlarındaki orijinal tanımdan bu yana, tam bir patogenez, optimal cerrahi yaklaşım ve mevcut literatüre rağmen, cerrahi sonrası stent ve anti-neoplastik ajanlar gibi yardımcı tedavilerin kullanımı konusunda tartışmalar olmuştur.

Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır?

Koanal atrezi ameliyatı için kullanılan en yaygın cerrahi yöntem endoskopik tekniktir. Endoskopik olarak küçük aletler ile küçük bir görüş alanı altında bebeğin nefes almasını engelleyen kemik ve doku parçası alınarak burnun gerisi açılabilir.

Daha az sıklıkla, ameliyat açık bir prosedürle yapılır. Bunu yapmak için cerrah, bebeğin ağzının çatısına bir kesim yapar ve tıkanık doku veya kemiği çıkarır.

Her iki ameliyatın ardından, hava yolunu açık tutmak için delik içine stent adı verilen küçük bir plastik tüp yerleştirilebilir. Stent birkaç hafta sonra çıkarılacaktır. Stentin küçk bebeklerde uzun süre burunda tutulması burun ucunda yara ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Tek taraflı koanal atrezilerde ciddi solunum sıkıntısı yoksa, çocuğun birkaç haftalık stenti tolere debileceği yaşa kadar beklenilmesi uygun olacaktır.

CHARGE sendromu gibi diğer problemleri olan bebeklerin bu durumları tedavi etmek için daha fazla ameliyata ihtiyacı olabilir.

Koanal atrezi ameliyatı sonrası

Tıkanıklık giderildikten sonra, koanal atrezisi olan bebekler için görünüm iyi. Normal ve sağlıklı yaşamları için büyüyebilirler. Bununla birlikte, ek doğum kusurlarına sahip olan bebekler büyüdükçe ek tedaviye veya ameliyatlara ihtiyaç duyabilirler.

Koanal atrezi hemşirelik bakımı

Koanal atrezi ameliyatı sonrasında, burun içerisine yerleştirilen stentlerin 4-6 hafta yerinde tutulması, yara debridmanı ve bazen koana bölgesinin stent çıkarıldıktan sonra dilatasyonu (genişletilmesi), burun içerisinde stentin bulunduğu dönemde antibiyotikli pomad ve kremlerin burun ucuna sürülmesi uygun olacaktır.

Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında

Yeni doğmuş ve iki taraflı koanal atrezi nedeniyle solunum sıkıntısı olan bebeklerde, bebeğin nefes almasını sağlamak için hemen gerçekleştirilmesi gereken iki seçenek vardır: 1 entübasyon ve 2. McGovern Emziği yerleştirilmesi.

Lütfen bu emzik hakkında bilgi almak amacıyla danışmak ve satın almak için medikalci firmalarla iletişime geçiniz.

Tekrarlayan koanal atrezi

Özellikle küçük bebeklerde, cerrahi olarak koanalar açıldığında stentin erken çıkması durumunda ya da yeterli miktarda delik genişletilemediğinde kısmi olarak atrezi plağı yeniden ortaya çıkabilmektedir. Bunu engellemek için, yeterli miktarda koanal atrezi plağının çıkarılması, stentin uzun süre tutulması ve hızlı iyileşmeyi engelleyen çeşitli kanseri ilaçlarının lokal kullanılması gibi farklı yöntemler kullanılabilmektedir.

Kaynak linkler >>
Aşağıda, tek taraflı koanala atrezisi olan ve tek taraflı iltihabi burun akıntısı, burun tıkanıklığı şikayeti olan hastanın tomografi görüntülerini bulabilirsiniz:


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi

Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atreziKoanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi

Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atreziKoanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi


Koanal atrezi nedir? - Koanal atrezi tarihçesi - Koanal atrezi çeşitleri - Bilateral (iki taraflı) koanal atrezi - Tek taraflı koanal atrezi - Koanal atrezi belirtileri - İki taraflı koanal atrezi belirtileri - Tek taraflı koanal atrezi belirtileri - Koanal atrezi neden olur? - Koanal atrezi nedenleri - Koanal atrezi nasıl teşhis edilir? - Koanal atrezi tanısı - Koanal atrezi tedavisi - Koanal atrezi ameliyatı nasıl yapılır? - Koanal atrezi ameliyatı sonrası - Koanal atrezi hemşirelik bakımı - Koanal atrezi emziği (McGovern Emziği - McGovern Nipel) hakkında - Tekrarlayan koanal atrezi
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Dolgusu Fiyatları 2019

Dolgu İle Burun Estetiği Fiyatları 2019 Burun Dolgusu Fiyatları 2017  Görsel kaynağı:  Aww Day Spa Facial Güncellenmiş link >> Burun Dolgusu Fiyatları 2020 Cerrahi olmayan burun estetiği , enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, çoğunlukla hiyalüronik asit türevlerinin veya kalsiyum hidroksiapatit içeren ürünlerin kullanılarak, cerrahi bir işlem olmaksızın,  bir kişinin burnunun değiştirip şekillendirdiği bir tıbbi prosedürdür. Ameliyatsız burun estetiği, bir büyütme prosedürüdür, bu yüzden birinin burnunun boyutunu küçültemez; ancak burun daha düz görünmesini sağlayarak burun daha küçük görünmesini sağlayabilir. Prosedür, fonksiyonel kusurları düzeltmek için kullanılmaz.  Ameliyatsız burun estetiği nde, burun üzerindeki tümseklik ya da çukurlaşma alanlarının kenarlarının daha az göze çarpar hale getirilebilmesi için enjekte edilebilir dolgu maddeleri kullanır.  Ameliyatsız burun estetiği fiyatları kullanılan ürünlerin fiyatına göre değişmektedir. Piyasada kullanılan çok

Burun Törpüleme Ameliyatı ve Örnek Fotoğraflar

Burun kemeri törpüleme ne demek? Burun kemerinin cerrah bir işlem olarak aşındırılarak hacminin küçültülmesi ya da burun sırtındaki pürüzlü, çıkıntılı alanların düz bir yüzey elde edilmesi amacıyla uzaklaştırılması işlemidir. "Burun kemeri törpüleme", "burun törpületmesi", "burun törpüleme işlemi" aslında aynı işlem için kullanılan kelime gruplarıdır. Burun kemeri törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir mi? Burun törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir ancak hasta açısından çok konforlu olmadığı gibi, hekim açısından da törpüleme işleminin yapılmasını zorlaştırabilir. Burun kemiği törpülenirken çıkan az da olsa sesi hasta duyabilir ve bunun yanında burun kemiğinin devamında bulunan kıkırdak dokuları törpü atılan kemik mesafesine getirebilmek için az miktarda kıkırdak doku eksizyonu gerekebilmektedir. Lokal anestezi altında tüm bu işlemleri yapabilmek kolay değildir. Burun kemeri törpüleme işleminin riskleri nelerdir?

Burun Estetiği Ameliyatı Fiyatları 2017

Rinoplasti Fiyatları 2017 Görsel Kaynağı:  Beauty Tips and Products ​​Burun estetiği kaç para? Burun düzeltme fiyatları klasik bir ifade ile hastaneye, yapılan işlemlere ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Burun şeklinin değiştirilmesi ve burun fonksiyonlarının arttırılabilmesi için yapılan işlemler: burun eti ameliyatı (konka radyofrekansı) burunda kıkırdak eğriliği düzeltilmesi ameliyat (septoplasti, smr, deviasyon ameliyatı) burun ucu estetiği - burun ucu daralatma (tip plasti ya da tip rinoplasti) burun kemeri törpüleme burun kemiklerini daraltma (planlı burun kemiği kırılması - osteotomi) tek başına burun ucu kaldırma (burun dikleştirme) Yukarıda saydığım işlemlerin biri ya da abirkaçı aynı anda yapılabilmektedir. Buun eti ameliyatrı hariç hepsi birden yapıldığında (septorinoplasti ameliyatı) ameliyat süresi kabaca 2 saat iken; tek başına burun ucu kaldırma işlemi yapıldığında süre 20-30 dk arasındadır. Bu nedenle burun dikleştirme fiyatları , burun est

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Estetik Burun Ameliyatlarından Sonra Ödem ve Morluk Gidermede Yardımcı İki Bitkisel Ürün: Enfla-C Tablet ve Arnica Jel

Arnica nedir?  Arnica, genellikle spor yaralanması ve kazalardan sonra ortaya çıkan morluk, ağrı ve sancıların tedavisinde yardımcı ürün olarak cilt üzerine uygulama şeklinde kullanılan, Avrupa ve ABD'de yetişen bir bitkidir. Ayçiçeği ailesinin bir üyesidir. Aşağıdaki isimlerle de bilinir: • Arnica Montana • Leopard'ın Bane • Kurt Bane • Dağ Tütün • Dağ Arnica • Dağ Snuff • Wolfbane    Arnica ne için kullanılır? Yüzyıllar boyunca, arnica bitkisi geniş bir yelpazede aşağıdaki hastalık ve durumların tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılmış kullanılmaktadır: • Ödemin azaltılması • Ağrı azaltma • Kanamayı azaltma • Morluk giderici • Böcek ısırığı • Cilt tahrişleri • Bir operasyon sonrasında daha hızlı iyileşmeyi sağlama • Doğum sırasında kasların daha etkin bir şekilde işlev yapmasına yardımcı ürün • Yol tutması Arnica bitkisinin yan etkileri nelerdir? Topikal yani lokal cilt üzerine uygulamada bitkisel bir ürün olduğu için ale

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Dr.Murat Enöz - Forum Sayfası

Dr.Murat Enöz' e Forum' da soru sormak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Türkçe Dr.Murat Enöz- Forum Sayfası ​ D r. Murat Enöz KBB & BBC Uzmanı ( MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul ) Muayenehane ( Private Office ): Adres ( Address ):  İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü ( Dilek Patisserie Building ), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul Randevu Tel ( Appointment Phone ):  0212 561 00 52 E-mail:   muratenoz@gmail.com ​ Cep tel (Mobile phone):   (+90)  533 6550199 Fax:   (+90) 212 542 74 47

Deviasyon Ameliyatından Sonra Burun Şekli Değişir mi?

Burunda Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı Sonrası Burunda Şekil Değişikliği Olur mu? Deviasyon ameliyatları esnasında genelde minimal travmatik tekniklerle, burun içerisindeki eğri kıkırdak alanları alınmaktadır. Kapalı teknikle yapıldığında, nazal septumun destek dokusu olarak görev yapan alanları korunarak, eğri kıkırdak bölgeleri çıkarılır. Burun içerisinden yapılan bu ameliyatta burun şeklinde dışarından görülebilen bir değişiklik olmaz. Ameliyat sonrasında burun içerisine yerleştirilen silikon tapon ya da eriyebilen tamponlara bağlı olarak burun 1 hafta biraz geniş görünebilir. Açık teknik kıkırdak eğriliği ameliyatları yapıldığında (genelde burun septumunun e alt kısmı olan kaudal septum bölümü eğrilikleri ya da burun ucu desteğinin etkilenme riski olan hastalarda tercih edilir), burun ucunda kısa dönemde şişlik uzun dönemde öne ve biraz yukarıya doğru hareket gözlemnlenebilir (zaten işlem aynı zamanda burun ucu kaldırma amacıyla yapılmaktadır!). Deviasyon ameliyatları esnasında, m

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2021 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2021   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan