Ana içeriğe atla

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanımı, Belirtileri, Nedenleri, Komplikasyonları, Tanısı ve Tedavisi

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse


Nazal Septal Hematom ve Septal Apse Nedir? - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Nedenleri - Burun Ameliyatlarından Sonra Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Görülebilir! - Nazal Septal Hematom ve Apse Oldukça Nadir Görülür! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Acil Tedavi Edilmesi Greken Bir Durumdur! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Acil Tedavi Edilmesi Greken Bir Durumdur! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Belirtileri - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanısı - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse, Burun Travması Nedeniyle Acil Servisi Başvuran Hastalarda Atlanabiliyor! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Ne Zaaman Gereklidir? - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tedasisi
Nazal Septal Hematom ve Septal Apse Nedir? - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Nedenleri - Burun Ameliyatlarından Sonra Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Görülebilir! - Nazal Septal Hematom ve Apse Oldukça Nadir Görülür! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Acil Tedavi Edilmesi Greken Bir Durumdur! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Acil Tedavi Edilmesi Greken Bir Durumdur! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Belirtileri - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanısı - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse, Burun Travması Nedeniyle Acil Servisi Başvuran Hastalarda Atlanabiliyor! - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Ne Zaaman Gereklidir? - Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tedasisi

Nazal Septal Hematom ve Septal Apse Nedir?

Nazal septal hematom / apse, kıkırdak veya kemiksi septum ile komşu mukoperikondrium arasında bir kan / irin (iltihap) toplanmasıdır. Burun boşluğunu dikine ikiye ayıran yapı olan septumun zarı ile kıkırdak arasında genelde travma sonrasında kan ya da seroma toplanabilmektedir. Eğer bu biriken sıvı aspire edilmez ve beklerse, apseye dönüşerek "nazal septal apse" ortaya çıkabilmektedir. Bu genellikle travma nedeniyle oluşur. Belirtilen diğer etiyolojik faktörler nazal cerrahi, etmoid veya sfenoid sinüzit, diş apsesi, burun tıkanıklığı ve tütün enfeksiyonudur.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Nedenleri

Septal hematom / apse vakalarının çoğu burun yaralanmasından kaynaklanır. Yüz travması ya da cerrahi doku travması sonrasında da ortaya çıkabilmektedir. Nazal vestibül, sinüzit, grip ve diş enfeksiyonlarının furunkülozundan sonra daha az görülür. Spontan hematomlar tanımlanmıştır. İnsan İmmün Yetmezlik Virüsün (HIV) enfeksiyonuna bağlı immün yetmezlik, insüline bağımlı diabetes mellitus ve sarkoidoz etiyolojik faktörler olarak bildirilmiştir.

Burun Ameliyatlarından Sonra Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Görülebilir!

Nazal travmalı hastaların nispeten küçük bir yüzdesinde septal hematom ve septal apse ortaya çıkar. Hematom, mukoperikondriyal / periosteal kanamaya yol açan mukoperikondriyal kan damarlarının sızmasından veya kopmasından kaynaklanır. Bir gerilme tarzı yaralanma alt mukozal kan damarlarını yırtılmasına neden olabilir. Nazal kemik kırıklarında% 15' lik bir insidans bildirilmiştir, bu da oldukça güçlü bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Başlıca fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, submukozal rezeksiyon, septoplasti ve septorinoplasti gibi septal cerrahi ve çeşitli türbin ameliyatları dahil olmak üzere her türlü burun ameliyatı sonrasında iyatrojenik olabilir. Burun ameliyatlarından sonra, burun tamponlarının kullanılması ve internal silikon splint denilen saf silikondan oluşan burun tamponlarının yeterli süre buun içerisinde kalması septal hematom ve septal apse oluşmasının önlenmesi için faydalıdır.

Nazal Septal Hematom ve Apse Oldukça Nadir Görülür!

Burun en göze çarpan yüz yapısıdır. Bu, onu insan iskeletinde en çok kırılan kemik olan vücutta en fazla yaralanma eğilimli yapılardan biri ve burun kemiği olan burun kemiği haline getirir. Septal hematom / apse'nin sık görülmesi beklenir, ancak tam tersine septal hematom / apse oldukça nadir olarak görülmektedir.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Acil Tedavi Edilmesi Gereken Bir Durumdur!

Nazal septal hematom ve sonrasında gelişeblen nazal septal apseye bağlı olarak burun içi kıkırdak doku tahribatı, burunda çökme, estetik ve fonksiyonel sorunlar, görülebilir. Erkn dönmede basit bir mukozal kesi ile kan ya da iltihabın aspire edilmesi, her iki buru boşluğuna septuma baskı uygulayan burun tamponlarının yerleştirilmesi bu olası sorunların ortaya çıkmasını önleyebilmektedir.

Nazal Septal Hematoma ve Nazal Septal Apseye Bağlı Riskler ve Komplikasyonlar

Septal hematom / apse, önemli bir nazal fonksiyon (hava yolu) veya kozmetik rahatsızlık ve bazen de diğer ciddi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar oluşturabilmesi nedeniyle hızlı bir şekilde dikkat çeken bir cerrahi acil durumdur. Bu durum, kıkırdaklı nazal septumun yıkımından, menenjit, serebral apse, subaraknoid ampiyem ve kavernöz tromboz dahil olmak üzere, burunda Semer Burun (Saddle Nose) Deformitesine ve intrakranial komplikasyonlara kadar uzanmaktadır.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Belirtileri

Septal hematom / apse en sık görülen semptom, tüm hastalarda bulunan burun tıkanıklığıdır Septal hematomu düşündüren bir inceleme, septumun asimetrisini mukoza üzerinde mavimsi veya kırmızımsı bir renkle gösterecektir.


Nazal Septal Hematom
Nazal Septal Hematom
Yandaki animasyon fotoğrafında kabaca gösterildiği gibi, burun deliklerine attan bakıldığında burun içi hava yolunu daraltan, ve bazen tamamen kapatan (septum ile septumun zarı arasındaki dolan kan miktarına göre değişebilir), mukoza renginde ya da daha koyu olabilen alanlar görülebilir. Tipik olarak burun travması sonrasında, burun tıkanıklığı olan ve burun ucunda belirgin olmak üzere genişleyen burun görüntüsü tanımlanabilmektedir.


Nazal Septal Apse
Nazal Septal Apse
Nazal septal hematom ortaya çıkmış olan ve genelde mevcut belirtileri, basit viral enfeksiyon, allerji ya da basit doku ödemi olarak düşünen ve kbb uzmanına muayeneye gitmeyen ya da septal hematom boşaltılması işlemi yapılmayan hastalarda, nasal septum kıkırdağı ile zar arasında toplanan sıvı ya da kan enfekte olarak apse formasyonu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, mevcut burun tıkanıklığına ilave olarak burunda hassasiyet, ısı artışı, şişlik artışı ve bazen dişlere vurabilen hafif ağrı ortaya çıkabilir ve zaman içerisinde burun içinde septum kıkırdağında deformasyon, burun ucu ya da supratip bölümünde destek kaybına bağlı olarak burun ucu düşmesi, semer burun deformitesi ortaya çıkabilir.

Özellikle burun gelişimi devam eden çocuk hastalarda, nazal septal hematom ya da apse düşünüldüğünde daha hassas davranılması gerekebilmektedir. Tarvmaya bağlı olarak burun septumundaki büyüme noktaları zarar görebileceği gii; bekleyen apseye bağlı olarak da bu noktalarda zedelenme, kıkırdak deformasyonları ve yaşla birlikte daha belirgin olabilecek estetik / fonksiyonel burun sorunları görebilmektedir. Bunun dışında, septal apse ve septala hematom çocuklarda daha sık görülmektedir. Yani hem sıklığın erişkin hastalara göre daha fazla olması hemde ilave büyüme noktalarının varlığı nedeniyle çocuk hastalarda, burun travması sonrasında, buru içi muayenenin yapılması önemlidir. Bazen burun tıkanıklığı haricinde belirti olmaması, burun travmalı çocuklarda septal hematom ya da apsenin gözden kaçmasına neden olabilmektedir.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanısı

Anterior rinoskopi ile yapılan burun içi muayene, tanı için çok önemli bir adımdır. Bir septal koleksiyonunun (sıvı toplanmasının) tanınması / teşhisi, topikal anestetik ve vazokonstrüktörün uygulanmasıyla arttırılabilir, ardından pamuk uçlu prob veya aplikatör gibi künt enstrümanla şişmenin palpasyonu takip edilebilir. İğne aspirasyonu, kesin drenaj ve nazal tampon uygulamasından önce tanıyı doğrulayacak, basıncı rahatlatacak ve mikrobiyolojik inceleme için bir örnek sağlayabilir. Rutin ameliyat öncesi iğne aspirasyonu öneren çalışmalar mevcuttur. Bu durum drenaj öncesi nazal septal abse iğne aspirasyonunda basıncı azaltacağı ve intrakraniyal bölgede enfeksiyonun yayılımını azaltabileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, ince iğne aspirasyonu kullanımı tartışılmıştır. Bazı çalışmalar, ince iğne aspirasyonunun pratik olmadığını ve maliyet etkin olmadığını vurgulamaktadır.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse, Burun Travması Nedeniyle Acil Servisi Başvuran Hastalarda Atlanabiliyor!

Burun travması geçirdikten sonra acil servise başvuran 100 çocuğun% 50'sinin burun grafisi olduğunu, ancak sadece 20 çocukta burun içi muayenenin yapıldığını bildirilmektedir. Bu durumlarda radyografilerin değeri veya verimi şüphelidir. Kıkırdak kırıkları bir radyografide görünmez. Aslında, nazal radyografik görünümler nadiren bile kemik kırıklarının tanı veya tedavisine yardımcı olur. Bu nedenle, normal bir X-ışını raporu hiçbir zaman titiz bir incelemenin yerine kullanılmamalıdır.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Ne Zaaman Gereklidir?

Nazal septal hematom olgularında bilgisayarlı tomografi (CT) taraması her zaman gerekli değildir. Bununla birlikte, septal apse vakalarında, intrakraniyal uzanım olması gibi komplikasyonları ortadan kaldırmak için BT taraması gerekli olacaktır. Kapsamlı yüz ve / veya periorbital selülit, menenjinin kanıtı, bilinç durumu değişikliği veya nörolojik belirtilerin lokalize edilmesi, önemli baş ağrısı, nazal septal abse drenajının ardından klinik olarak düzelme başarısızlığı, geniş bir zaman gecikmesi olduğunda, CT taramasının kullanılması önerilmiştir. CT taramasının son derece önemli olduğu belirli durumlar vardır. Bunlar arasında altta yatan etiyolojinin belirsiz olduğu durumlar, Wegener granülomatozu, Tuberküloz, sifiliz, sarkoma veya lenfoma şüphesi, özellikle kendiliğinden bağışıklık sorunu olan hastalarda ve komplikasyonların varlığında ve tıbbi ve cerrahi tedaviye yanıt eksikliğinde bilgisayarlı tomografi gerekmektedir.

Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse Tedasisi

Tedavide en önemli nokta, nazal septal hematomun ya da apsenin erken tanı konularak, biriken sıvının drene edilmesidir. Tedavide, burun septumunun üzerindeki mukozaya genelde di bir kesi atılarak biriken sıvı, kan ya da iltihap boşaltılır, araya sıvının boşalmasının devam etmesi amacıyla dren yerleştirilebilir ve her iki burun boşluğu içerisine, burun septumuna iki taraflı baskı yapacak şekilde burun tamponu yerleştirilmektedir. Bu, hematom veya apse yeniden birikmesini önlemek için makul bir süre için yerinde bırakılmış bir dren yerleştirilerek nazal kaviteye tampon uygulaması genel starndart bir önderidir. Erken sunum, hızlı tanı ve tedavi, başarılı sonuç için anahtar faktörler olarak vurgulanmaktadır Belirli bir süre boyunca dren ve tamponların yerleştirilmesi apselerin tam olarak çözülmesinde çok önemli bir faktör olarak gösterilmiştir. Nazal septal apse saptanan ya da burun tamponlarının uzun süreyle tutulmasının planlandığı hastalarda, ağızdan antibiyotik tedavisinin verilmesi de önerilmektedir.


Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse
Nazal Septal Hematom ve Nazal Septal Apse
Aşağıda, nazal septal hematom ve septal apse ile ilgili hazırlanmış güzel bir İngilizce sunum videosunu izleyebilirsiniz:


Nazal septal hematom / apse, çocuklarda erişkinlerden daha sık görülür. Travma en sık etiyolojidir ve erkekler kadınlardan daha fazla etkilenmektedir. Erken sunum, hızlı tanı ve hızlı tedavi en önemli yaklaşımdır. İnsizyon ve drenaj, ve intranazal ambalaj, dren yerleştirilerek, etkili bir tedavi modalitesidir. Yüz travması veya burun tıkanıklığı ile başvuran hastaların dikkatli bir şekilde incelenmesi, septal hematomun / septal apsenin erken saptanmasına ve bunun sonucunda fonksiyonel, estetik ve yaşamı tehdit eden intrakraniyal komplikasyonların önlenmesini sağlayacaktır.

Kaynak linkler >>Dr. Murat Enöz, Kulak Burun Bogaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Muayenehane:
Adres: İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü, Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel: 0212 561 00 52
Cep tel: 0533 6550199
Fax: (0212) 542 74 47
  
http://www.kulakburunbogaz.info/Op.Dr.Murat-Enoz-Kulak-Burun-Bogaz-Uzmani.vcf linkinin üzerine tıklayarak vCard (VCF Dosyası)' nı açın ve otomatik olarak Dr.Murat Enöz telefon, fax, Email WhatsApp numarası ve adres bilgileri telefonunuza kaydolsun!
Murat Enoz, MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul

Private Office:
Address: İncirli Cad. No:41, Kat:4 (Dilek Patisserie Building), Postal code: 34147, Bakırköy - İstanbul
Appointment Phone: (+90) 212 561 00 52 
Cell phone: (+90) 533 655 01 99
Fax: (+90) 212 542 74 47

Automatically Dr.Murat Enöz's telephone, fax number, Email, WhatsApp number and office address will be saved on your mobile phone after the clicking on the link of http://www.kulakburunbogaz.info/Op.Dr.Murat-Enoz-Kulak-Burun-Bogaz-Uzmani.vcf with openning the vCard (VCF File)!

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl