Ana içeriğe atla

Çocukluk Çağındaki Diş Eti Hastalıkları Erişkin Yaşta Ateroskleroz Riskini Arttırabilir!

Çocuklarda Diş Eti Hastalıkları ve Ateroskleroz

Diş eti hastalıkları, damar sertliği, ateroskleroz, çocuklarda diş eti enfeksiyonu, 


Ağız içi enfeksiyonlar ve ateroskleroz ilişkisi hakkında ...

Aslında basit bir mantık olarak, ağız içi mukozal alanların ve yumuşak dokuların kanlanması oldukça iyidir. Bu bölgelerdeki enfeksiyonlarda, kana enfeksiyon ürünlerinin ya da bakterilerin karışması olasıdır. Diş eti hastalıklarında (periodontit) kana enfeksiyon ürünleri karışması artabilir ve kronik bir süreçte damar duvarlarındaki kalınlaşmayı (aterosklerozu) artırabilen bir faktör haline gelebilir.

Finlandiya'da yapılan 27 yıllık bir takip çalışması, çocukluk çağı, çürük ve periodontal hastalıklarda görülen yaygın oral enfeksiyonların, erişkinlikte artan ateroskleroz riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Çocukluk çağı oral enfeksiyonları ile erişkinlik karotis aterosklerozu arasındaki ilişki, devam etmekte olan ileriye dönük bir kohort olan The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (Genç Finliler Çalışmasında Kardiyovasküler Risk)'te gözlenmiştir.

aha ilerlemiş olan oral enfeksiyon ve iltihapların - endodontik lezyonlar ve periodontit - yetişkinlerde çeşitli kardiyovasküler risk faktörleri ve hastalık riski ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Özellikle erişkinlerde periodontitis yaygın olarak çalışılmıştır ve günümüzde aterosklerotik vasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Periodontitis tedavisinin ayrıca kardiyovasküler risk faktörlerini azalttığı bilinmektedir.

Çocukluk çağı oral enfeksiyonları ile ateroskleroz arasındaki ilişki, Genç Finliler Çalışma araştırma grubundaki ulusal Kardiyovasküler Risk ile işbirliği içinde, Helsinki Üniversitesi Ağız ve Çene Hastalıkları Anabilim Dalı'nda yapılan bir çalışmada bulundu. Çalışma JAMA Network Open'da yayınlandı.

Çocukluk çağında hem çürük hem de periodontal hastalıklar, yetişkinlikte karotis arter intima media kalınlığı ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Karotis arter duvarının kalınlaşması, aterosklerozun ilerlemesini ve miyokard veya serebral enfarktüs riskinin arttığını gösterir. Araştırmacılar, “Sonuç olarak oral enfeksiyonlar subklinik ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörüdür; ve tüm takip boyunca kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkileri. Oral enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi zaten çocuklukta önemlidir” şeklinde vurgulamışlar.

Kaynak makale : Association of Childhood Oral Infections with Cardiovascular Risk Factors and Subclinical Atherosclerosis in Adulthood. JAMA Network Open. 2019;2(4): e192523. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2523

Diş plağı bakterileri ve ateroskleroz sonucu gelişen koroner hastalıklar arasındaki ilişki

Son yirmi yılda, diş plağı bakterileri ve ateroskleroz sonucu gelişen koroner hastalıklar arasındaki ilişkiyi doğrulayan kanıtların sayısı artmıştır. Bu bulgular hastalığın etiyolojisine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Diş plağı bakterilerinin aterosklerotik süreçleri başlatabildiği ya da kötüleştirebileceği çeşitli mekanizmalar vardır: doğuştan gelen bağışıklık aktivasyonu, diş tedavisi ile ilgili bakteremi ve diş plağı ile aktive olan mediatörlerin doğrudan katılımı ve diş plağı bakterilerinden sitokinlerin ve ısı şok proteinlerinin dahil edilmesi. Periodontitis ve aterosklerozu etkileyen yaygın predispozan faktörler vardır. Her iki hastalık da erken çocukluk döneminde başlatılabilir, ancak ilk belirtiler erişkinliğe kadar görünmeyebilir. 10 yaşındaki çocuklarda lipid çizgilerinin oluşumu bildirilmiştir ve çocuklarda ve ergenlerde şişmanlık prevalansının artması, lipid çizgileri gelişimine katkıda bulunan bir risk faktörüdür. Erken çocukluk döneminde lipid şeritlerinin oluşumundan kaynaklanan endotel hasarı, çocuklar için olduğu kadar agresif ve kronik periodontitli hastalar için de ağız boşluğu prosedürlerinden sonra kan dolaşımına giren bakterilere yol açabilir.

Epidemiyolojik çalışmalar periodontitin kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları böbrek hastalıkları ve çocuklarda düşük doğum ağırlığı için risk faktörü olduğunu göstermiştir. Buna göre, diş plağı bakterilerinin sadece ağız boşluğunu lokal olarak etkilemekle kalmayıp aynı zamanda bazı ciddi sistemik hastalıkların gelişimine de katkıda bulunabileceği varsayılabilir.

Periodontitli hastalarda kardiyovasküler hastalıkların görülme sıklığı sağlıklı bireylere göre% 25-50 daha yüksektir. Zayıf kendiliğinden bildirilen ağız sağlığı (periodontitis için olası bir risk faktörü olarak) ve diş kaybı (periodontitisin olası bir sonucu olarak), koroner aterosklerotik yük ile pozitif ilişkilidir. Şiddetli diş kaybı (periodontal hastalığa bağlı olması muhtemel) serebrovasküler hastalık-sessiz serebral enfarktüsün bir belirteci olabilir.

Ağız sağlığı ve kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişki

Ağız sağlığı ile kalp-damar hastalıkları arasında bir ilişki bir asırdan fazla bir süredir önerilmiştir. Son zamanlarda, periodontitis ve ateroskleroz arasındaki muhtemel bağlantılar yoğunlaşmıştır ve olası birliktelik ve nedensellik açısından araştırılmaktadır. Bu hastalıklar için ortak risk faktörleri arasında yaşın artması, sigara kullanımı, alkol bağımlılığı, etnik köken, eğitim ve sosyoekonomik durum, erkek olma, diabetes mellitus ve obezite sayılabilir. Bugüne kadar gözden geçirilmiş gözlemsel çalışmalar periodontitis ile ateroskleroz arasında bir ilişki olduğunu desteklemektedir, ancak doğrudan bir nedensel ilişkiyi desteklememektedir.

1990'ların sonlarında periodontitis-ateroskleroz sendromu (PAS) tanımlandı ve her yıl PAS'a ayrılan makale sayısı arttı. 1998 yılında bu konuda yalnızca 4 makale, 2007 yılında 73 makale ve şu anda literatürde PAS'a odaklanan 4000' e yakın  makale bulunmaktadır.
Dental plak bakterileri ve aterosklerotik süreç ilişkisi
Diş plağı bakterilerinin aterosklerotik süreçleri başlatabildiği veya kötüleştirebileceği birkaç mekanizma vardır:
  • Doğuştan gelen bağışıklığın aktivasyonu
  • Diş tedavisi ile ilgili bakteriyemi (bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi)
  • Dental plak antijenleri tarafından aktive edilen mediatörlerin aterom işlemlerine doğrudan dahil edilmesi
  • Dental plak bakterilerinden sitokinlerin ve ısı şoku proteinlerinin katılımı
  • Her iki hastalığı da etkileyen yaygın predispozan faktörler.
Periodontiyumu etkileyen diş enfeksiyonu, diş tedavisi prosedürleri veya diş fırçalama yoluyla sistemik dolaşıma yayılabilir ve bakteriyemi indükleyebilir. Tedavi edilmemiş erişkin periodontiti olan hastalar, periodontal problama sonrası bakteriyel riski, kronik gingivit (diş eti iltihabı - periodontal hastalıkların en hafif formu) hastalardan daha fazladır. Diş plağının baskın olan mikroorganizması olan Streptococcus sanguis endokardit ile ilişkilidir. Diş çekimi sonrasında, pozitif kan kültürlerinde en sık saptanan bakteriler Streptococcus türleridir. Pozitif kan kültürleri, diş tedavisi prosedüründen sonra 1 saat boyunca devam etti. Konservatif ve cerrahi dental tedaviden sonra antibiyotik profilaksisi olmayan hastalarda bakteriyemi sıklığı yüksek bulundu. Periodontal prosedürleri takiben bakteriyemi de tarif edildi. Dental cerrahi işlemler çocuklarda bakteriyel endokardit nedeni idi. Başka bir çalışmada, diş plakının çıkarılması ve diş çekimi sonrası kan dolaşımında artan bir diş plak bakteri seviyesi tanımlanmıştır. Diş eti enfeksiyonu diş çevresindeki destek dokulara da yayılırsa "periodontit" adını alır. Öte yandan, çiğneme kronik periodontitis hastalarında bakteremiye neden olmamaktadır.

Çocuğunuzda diş eti hastalığı varsa bir diş hekimi uzmanına danışın!

Buraya kadar yazdığım bilgilerin özeti; çocuğunuzda diş eti hastalığı varsa, bu durumu geciktirmeden bir diş hekimine danışmanızın önemli olduğu ve diş eti hastalıklarının uzun dönemde damar hastalıkları riskini arttırabilmesidir.
Çocuğunuzda diş et hastalıkları olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Diş eti hastalıklarında aşağıdaki belirtileri olabilir:

Diş etinde ödem, fırçalama sırasında veya kendiliğinden kanama, parlaklık, kırmızı/mavimsi-morumsu renk değişikliği, diş eti çekilmesi, diş eti büyümesi, ağız kokusu, dişlerde yer değiştirme, aralanma, uzama, sallanma, apse oluşumu, hassasiyet ve kötü ağız kokusudur

Diğer kaynak makale linkleri >> Periodontitis as a Risk Factor of Atherosclerosis / Periodontal disease and atherosclerosis from dental to arterial plaque
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl