Ana içeriğe atla

Dix Hallpike Manevrası: İç Kulaktaki Denge Taşlarında Kayma / Kopmanın Değerlendirilmesi

Arka Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Tanısı İçin Altın Standart Test

Baş dönmesi - vertigo nedenlerini değerlendirmek ve tanı koymak her zaman kolay olmamaktadır. "Dix Hallpike Manevrası", uygun şekilde kullanıldığında, hastalara anında rahatlama sağlayan tedavi manevraları ile tedavi edilebilen yaygın, iyi huylu bir vertigo nedeninin (benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)) tanımlanmasını sağlayabilir.

Posterior kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo

AAO-HNS (Amerikan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi)'den BPPV hakkındaki kılavuzlar, posterior kanal BPPV tanısının epizodik pozisyonel vertigo öyküsü ve Dix-Hallpike testi ile ortaya çıkan karakteristik nistagmus bulgusu ile yapıldığını belirtmektedir. Dix-Hallpike testinin posterior kanal BPPV için tanı manevrası olarak kullanımı 1952'de tanımlanmıştır.38 Başın 45 derece döndürülmüş bir kenara ve boynu test edilen kulak aşağıya uzatılmış haldeyken hastayı oturma pozisyonundan sırtüstü pozisyona hareket ettirerek gerçekleştirilir. . Her iki tarafta da yapılmalıdır, özellikle ilk tarafın testi negatifse.

Dix Hallpike Manevrası (ya da Dix Hallpike Testi) benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu hastalık sürecinin, iç kulağın yarım daire şeklindeki kanallarında serbest yüzen taşlardan (genellikle kalsiyum karbonat taşları, otolit olarak adlandırılır) kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sistemi, her biri endolenf ile doldurulmuş ve saç hücreleri ile kaplı bir halka oluşturan üç kanal oluşturur. Kafanın normal dönme hareketi sırasında, kanallar ve saç hücreleri hareket ederken sıvı endolenf nispeten hareketsiz kalır. Saç hücreleri mekanik olarak endolenfın direnciyle itilir ve dönme hareketini gösteren bir aksiyon potansiyelini tetikleyen mekanik olarak kapılı iyon kanalları açılır. Üç kanalın her biri, sırasıyla sagital ve koronal düzlemlerdeki hareketi tespit etmek için ayarlanan dikey düzlemdeki ön ve arka kanallarla ve yatay kanaldan 30 derece uzakta olan lateral kanalı, yatay düzlemde sola veya sağa.

BPPV' nin tipik olarak bir kalsiyum karbonat parçasının kanallardan birinde otokoniyal membrandan yerinden çıkması, hareket halindeki saç hücrelerini fiziksel olarak yerinden oynaması ve tepki yoruluncaya kadar kalıcı eylem potansiyelleri yaratması, genellikle 30 ile 60 arasında saniye. Bu, başın pozisyon değişiklikleri ile kısa paroksizmlerde vertigo hareketinin ve nistagmus karakteristiği ile sonuçlanır. Posterior kanal benign pozisyonel paroksismal vertigoda % 90 etkilene kanaldır ve lateral kanal patolojisi vakaların yaklaşık% 8'ine neden olur. Dix-Hallpike manevrası, arka kanal otolitinin neden olduğu benign pozisyonel paroksismal vertigo tanısı için altın standarttır. Hasta başı geriye ve etkilenen kulağa yaslanmış şekilde konumlandırılır ve otolitin kanalın doğal seyri boyunca üstün ilerlemesine neden olur. Tipik olarak, beş ila 20 saniyelik bir gecikmeden sonra, bu, 60 saniye içinde çözülecek olan vertigo ve döner veya yukarı atan nistagmusa neden olur.

Dix Hallpike Manevrası

Dix Hallpike Manevrası Endikasyonları

Dix-Hallpike manevrası, benign pozisyonel paroksismal vertigo düşünülen paroksismal vertigo hastaları için endikedir. Bu hastalar, kafa pozisyonundaki değişikliklerle bir dakikadan kısa süren kısa ataklarda vertigo yaşar ve ataklar arasındaki toplam normalliğe döner. Hafif baş dönmesi veya bulantı hissi bir dakikadan daha uzun sürebilir, ancak hareket hissi bir dakikadan fazla devam ederse alternatif teşhisler düşünülmelidir. Baş dönmesi yaygın bir şikayettir ve önce ciddi nedenler düşünülmeli ve hariç tutulmalıdır. Paroksismal olmayan vertigo, vestibüler sendrom veya beyin sapı inme gibi merkezi etiyolojiden kaynaklanır. Bu nedenleri ayırt etmek kapsamlı nörolojik muayene (muhtemelen HINTS muayenesi dahil), ayrıntılı bir öykü ve muhtemelen belirtildiği gibi bilgisayarlı tomografi taraması ve MRG ile görüntüleme gerektirir. Herhangi bir nörolojik eksiklik, özellikle de trunkal ataksi, merkezi bir neden için endişe yaratmalı ve daha fazla çalışmayı tetiklemelidir. Arka akanal benign pozisyonel paroksismal vertigoda, Dix-Hallpike manevrası tanı için tercih edilen testtir.

Dix Hallpike Manevrası Kontrendikasyonları

Boyun patolojisi olan bir hastada, içerdiği hareketlerin hasta için tehlikeli olabileceği Dix-Hallpike manevrasından kaçınılmalıdır. Servikal instabilite, vertebrobaziler yetmezlik ve karotis sinüs senkopu, akut boyun travması ve servikal disk prolapsusu gibi vasküler problemler mutlak kontrendikasyonlardır. Mutlak kontrendikasyonu olmayan hastalarda,, bu pozisyonların otuz saniye boyunca rahatça korunup korunamayacağını görmek için manevrayı denemeden önce boyun rotasyonunu ve ekstansiyonunu kısaca değerlendirilmesi uygun olabilir.

Dix Hallpike Manevrası İçin Gerekli

Geriye doğru hastanın başını sarkıtabileceği bir yatak ya da sedye gerekmektedir; ancak varsa bazı ekipmanlar yardımcı olabilir. Frenzel gözlüğü gözlerin hareketlerini büyütmek için yararlı olabilir. Bir mat masa, omuzları kaldırmak ve hastayı yere yakın ve böylece daha güvenli tutmak için yararlı olabilir. Video ENG cihazları, ileri düzey uygulayıcılar tarafından bu manevra sırasında göz hareketlerini daha iyi izlemek için kullanılabilir.

Dix Hallpike Manevrası TekniğiHasta oturmaya başlar ve başları test edilecek kulağa 45 derece yönlendirilir. Klinisyen daha sonra hastayı başının yatağın ucundan geçecek şekilde hızlı bir şekilde yatar ve başını ilk rotasyonunu koruyarak boynunu yatayın 20 derece altına uzatır. Klinisyen daha sonra hastanın gözlerini, kısa bir gecikmeden sonra başlaması ve bir dakikadan fazla sürmemesi gereken burulma ve yukarı atan nistagmus için izler. Bu pozitif bir testi gösterir. Test negatifse ancak klinik şüphe yüksekse, hastaya en az bir dakika iyileşme şansı verilmeli ve daha sonra diğer kulağın testi yapılabilir. Lateral kanal patolojisi bu yöntemle tespit edilemeyebilir ve bundan şüpheleniliyorsa sırtüstü yuvarlanma testi yapılabilir.

Dix Hallpike Manevrası Komplikasyonları

Bulantı ve kusma bu manevra sırasında yaygındır; bu, testten önce bir antiemetik vererek potansiyel olarak önlenebilir.

Dix Hallpike Manevrası Klinik Önemi

Dix-Hallpike manevrası benign pozisyonel paroksismal vertigo tanısı için altın standarttır, bu nedenle duyarlılığını ve özgüllüğünü akut olarak değerlendirmek zordur. Tehlikeli vertigo etiyolojilerinin dışlanması, mükemmel öykü ve fizik muayene becerileri gerektiren klinisyenin birincil kaygısı olmalıdır. Bu etiyolojiler reddedildikten sonra, benign pozisyonlu paroksismal vertigo diferansiyelde ise, Dix-Hallpike manevrası sorunu teşhis edebilir. Bu, otolitin pozisyonunun arka kanaldan çıkana kadar manipüle edilmeye devam ettiği, vertigo hissini pozisyon değişiklikleri ile sona erdiren ve hastalık sürecini iyileştiren Epley manevrasına kolayca geçirilebilir. Yüksek bir nüksetme oranı olsa da ve bu her zaman etkili olmasa da, hastalarımızın semptomlarını bu şekilde hafifletmek çok arzu edilir ve hastalara bunu nüks için evde nasıl yapacaklarına dair talimatlar verilebilir.

Benzer linkler >> Tüm Baş Dönmeleri Manevralar İle Tedavi Edilemez! / İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulması Manevrası: Epley Manevrası

Kaynak link >> Dix Hallpike ManeuverDr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl