Ana içeriğe atla

Sessiz Orta Kulak İltihabı (Silent [Masked] Otitis Media ) Tanımı, Belirtileri ve Tedavisi


Sessiz orta kulak iltihabı tanımı - Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji - Kronik sessiz orta kulak iltihabı - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar? - Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir - Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz! - Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir! - Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri - Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz" - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder? - Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri - Sessiz orta kulak iltihabının tanısı - Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi - Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz? - Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları - Maskeli orta kulak iltihabı - Effüzyonlu otitis media - Sekretuar otitis media - Seröz otitis media - Silent otitis media - Masked otitis media - Serous otitis media - Otitis media with effusion (OME)


Sessiz Orta Kulak İltihabı

Sessiz orta kulak iltihabı tanımı

Sessiz (maskeli) otitis media ya da sessiz orta kulak iltihabı, klinik olarak "tespit edilemeyen" veya "saptanamayan" sağlam bir timpanik membranın (kulk zarının) arkasındaki kronik patolojik durumları ifade eder. Kulak zarının sağlam olması durumunda, zar arkasında sıvı bulunması ile ilgili olarak eş anlamlı ya da birbirine çok yakın anlamlı olarak kullanılan terimleri aşağıda yazmak isterim:
 • sessiz orta kulak iltihabı
 • sessiz otitis media (SOM)
 • maskeli orta kulak iltihabı ya da "maskelenmiş orta kulak iltihabı"
 • effüzyonlu otitis media
 • sekretuar otitis media
 • seröz otitis media
 • silent otitis media
 • masked otitis media
 • serous otitis media
 • otitis media with effusion (OME)
Konu ile ilgili olarak önceden yayınladığım benzer yazı >> Orta Kulakta Sıvı Birikimi (Seröz / Efüzyonlu Otitis Media)

Konu ile ilgili videolar >>

 
 
 
 
 
 
Efüzyonlu otitis media (OME), orta kulağın mukoid veya seröz olabilen non-pürülan effüzyonu ile karakterizedir. Semptomlar genellikle işitme kaybı veya kulak dolgunluğunu içerir, ancak tipik olarak ağrı veya ateş içermez. Çocuklarda işitme kaybı genellikle hafiftir ve çoğunlukla bir odyogram ile saptanır. Seröz otitis media, orta kulak basıncının atmosferik basınca göre hızlı bir şekilde azalması sonucunda transüda oluşumunun neden olduğu efüzyonlu belirli bir otitis media türüdür. Bu durumda sıvı sulu ve berraktır.

Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji

Efüzyonlu otitis media ve diğer orta kulak enfeksiyonu formları arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. Otitis media, özel bir etyoloji veya patogeneze atfen orta kulak iltihabı olarak tanımlanan genel bir terimdir. Temporal kemiğin tüm pnömatize boşlukları bitişik olduğu için, orta kulaktaki iltihap diğer 3 alana ulaşarak iltihaplanmaya neden olabilir: mastoid, perilabyrinthine hava hücreleri ve petroz apeks. Otitis media terimi, akut otitis media (AOM), nükseden (rekürren) akut otitis media (RAOM), effüzyonlu otitis media ve efüzyonlu kronik otitis media (COME) olmak üzere ilgili hastalıkların herhangi birini tanımlamak için sıklıkla kullanılır.

Kronik sessiz orta kulak iltihabı

Zar arkasında sıvı olması ile karakterize olan bu durum uzun sürdüğünde kulak zarında yapısal değişiklikler, mastoidit ve ilerleyen dönemde kolesteatom ortaya çıkması gibi sorunlara neden olabilmektedir. Kronik sessiz orta kulak iltihabı olarak adlandırılan bu hastalıkla ilgili olarak timpanik membran sağlam olduğu için orta kulak yakınındaki kronik patoloji saptanamayabilir ve klinik tedavinin eksikliğinden dolayı komplikasyonlar ve sekel riski artabilir. Sessiz otitis media kavramı, 2 yaşın altındaki çocuklarda özellikle gözden kaçabilir, çünkü bu hasta gruplarında hastalığa ait semptomlar aileler tarafından fark edilemeyebilmektedir. Hastalığa bağlı belirtilerin olukça az ya da kolay ifade edilebilen tarzda olmaması (örneğin kulak kiri ile karışabilen kulakta tıkanıklık hissi olması gibi ...) nedeniyle tanı ve tedavi gecikmesi ortaya çıkabilmektedir.

Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar?

Akut iltihaplanma çözüldükten sonra akut otitis media (AOM - akut orta kulak iltihabı) iyileşmesi döneminde efüzyonlu otitis media (OME) ortaya çıkabilir. Akut otitis media atağı geçiren çocuklar arasında,% 45'inde bir ay sonra persistan efüzyon görülürken, bu sayı 3 ay sonra% 10'a düşmektedir.

Akut otitis media nedeninin iki temel teorisi vardır:

1. Klasik açıklama östaki borusu disfonksiyonunun gerekli öncül olduğunu önermektedir. Östaki tüpü geleneksel olarak 3 ana fonksiyon sağlamak üzere tanımlanmıştır: orta ve dış kulaklar arasındaki basıncın dengelenmesi, sekresyonların temizlenmesi ve orta kulağın korunması. Fonksiyon bozukluğuna, anatomik tıkanıklığa (geniz eti büyümesinde olduğu gibi), alerjiye, üst solunum yolu enfeksiyonuna veya travmaya sekonder inflamasyona kadar çeşitli koşullar sebep olabilir.

Östaki borusu disfonksiyonu kalıcıysa orta kulakta mukozal hücrelere nitrojen ve oksijen emilimi ve / veya difüzyonundan dolayı orta kulakta negatif bir basınç oluşur. Negatif basınç, yeterince uzun süre ve uygun büyüklükte mevcutsa, mukozadan transüda türetir ve nihai olarak seröz, esas olarak steril efüzyon birikimine neden olur. Östaki tüpü işlevsiz olduğundan, efüzyon bakterilerin ve akut otitis media çoğalması için sabit bir ideal ortam haline gelir.


2. Yeni teori olarak, orta kulakta halihazırda bulunan bakterilere karşı oluşan bir tepkinin neden olduğu orta kulak mukozasının iltihabı olarak tanımlıyor. Bakteriyel antijenik meydan okumanın bir sonucu olarak salınan inflamatuar mediatörler müsin genlerinin upregülasyonunu indükler. Musin bakımından zengin bir efüzyonun üretilmesi, daha sonra bakteri üremesi ve akut orta kulak iltihabı için geniş bir ortam sağlar. Efüzyonlu otitis media olan hastalarda oksidatif stres ile ilgili nemli değişiklikler olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Araştırmacılar, havalandırma tüpleri yerleştirildikten sonra oksidanların normal seviyesinde değil, önemli ölçüde düzelme göstermişlerdir. Bununla birlikte, efüzyonlu otitis media tedavisinde antioksidanların rolü henüz tam olarak araştırılmamıştır.

Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir

Akut orta kulak iltihabının nedenine bakılmaksızın östaki tüp disfonksiyonu efüzyonlu otitis mediada neredeyse evrenseldir. Başka kanıt olarak, östaki borusunun hayvanlarda bağlanması daima kalıcı bir orta kulak efüzyonunun oluşumuna neden olmaktadır. Akut enflamasyon ve bakteri enfeksiyonu çözüldükten sonra, orta kulak temizlenmesi mekanizmasının başarısızlığı orta kulak efüzyonunun devam etmesini sağlar. Siliyer disfonksiyon da dahil olmak üzere temizleme mekanizmasının başarısızlığında birçok faktör sorumlu tutulmuştur;örneğin,mukozal ödem; efüzyonun hiperviskozitesi; ve muhtemelen olumsuz bir basınç gradyanı sayılabilir.


Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz!

Tek başına sessiz orta kulak iltihabı olarak da ortaya çıkabilir. orta kulak efüzyonunun gelişimini açıklayan kuramlar, iltihaplı orta kulak mukozasından gelen sıvının salınmasını içerir. Bu teori, orta kulak mukozasının daha önce bakterilere maruz kalmasıyla duyarlı hale getirildiğini ve zaman zaman geri akıştan antijenik uyarıma devam etmenin efüzyonu indüklediğini önermektedir. Yine, çoklu araştırmalar, aynı flora bakterinin akut otitis media'da olduğu gibi efüzyonlu otitis media'da mevcut olduğunu ortaya koymuştur; bu bulgular, bir zamanlar inanılan bir görüş olan "efüzyonun steril  olduğu" görüşünün yanlış olduğunu doğrulamaktadır.

Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri

Çevresel faktörleri, yaş ve Östaki tüpünün disfonsiyonu, efüzyonlu otitis media ile ilişkilendirilmiştir.

Çevresel faktörler

Gerçek patojenler yanında, çevresel faktörler çok sayıda epidemiyolojik çalışmada, efüzyonlu otitis media prevalansının artması ile kuvvetli bir şekilde ilişkili bulunmuştur. Bu faktörler, biberonla beslenme, sırtüstü yatarak beslenme, otitis mediadı olan kardeşin olması, günlük bakıma katılma (kalabalık kreş ortamı çocuklarda çok büyük bir risk faktörüdür), allerjen oranının yüksek olduğu bir ortamda yaşama, sosyo-ekonomik statünün düşük olması, insanların sigara içtiği bir evde yaşama (çocukların yanında sigara içilmesi, çocuklarda orta kulakta sıvı ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor!) ve ebeveynlerin otitis media öyküsüne sahip olmasını içerir.

Yaş

Yaş, effüzyonlu otitis media gelişiminde belirgin bir başka predispozan faktördür. Bebeğin östaki borusu neredeyse yatay bir yönelime (zemine göre) sahiptir ve birkaç yıl sonra (yetişkinlerde olduğu gibi) 45 ° açısına gelmektedir. Buna ek olarak, östaki tüpünün doğum sırasındaki büyüklüğü ve şekli, yetişkinlerinkinden farklı olarak orta kulağın havalandırılması için de elverişsizdir.

Sessiz orta kulak iltihabı sıklığı, 2-4 yaş arasındaki çocuklarda en fazladır ve efüzyonlu otitis media prevalansı ile beklendiği gibi, 6 yaşından büyük çocuklarda sıklıkta ciddi azalma olmaktadır.


Yetişkinlerde, efüzyon ile tek taraflı otitis media tanımak önemlidir. Aksi kesin olarak kanıtlanana kadar bu varlık bir nazofaringeal kitle olarak düşünülmelidir. Yani tek kulakta uzun süren seröz otitis media olması (yetişkinde tek taraflı sessiz orta kulak iltihabı olması) durumunda, geniz kanseri (nazofarenks tümörü) ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Küçük çocuklar OME'yi çeşitli nedenlerden dolayı büyük yaştaki çocuklardan veya yetişkinlerden daha sık alırlar:

• Tüp daha kısadır, daha yatay ve daha düzdür, bu durum bakterilerin girmesini kolaylaştırır.
• Tüp daha daha esnektir, tıkanması daha kolay olan daha ufak bir açıklığı mevcuttur
• Genç çocuklarda soğuk algınlığı virüslerini tanıması ve bağışıklık yanıtının ortaya çıkması için bağışıklık sisteminin zaman alması nedeniyle daha sık soğuk algınlık görülmektedir

Östaki borusu fonksiyonu bozuklukları (östaki tüpü disfonsiyonu)

Nazofarenks içindeki östaki tüp deliğinin normal olarak açılmasındaki aksamalar, efüzyon ile otitis media yaygınlığının artmasıyla da ilişkilidir. Bunlar genellikle yarık bir damak hastasında ve Down sendromlu çocuklarda ve damağı etkileyen başka bozukluklarda görülür. Buna ek olarak, kistik fibrozdaki azalmış mukosiliyer klirens ve mukusun daha yüksek viskozitesi, bu koşulları olan hastalarda efüzyonlu otitis media prevalansının daha yüksek olduğunu açıklamak için varsayılmıştır.

Geniz eti büyümesi olan çocuklarda hem östaki tüpü ağzının kitlesel etki ile kapanması hem de östaki tüpünün potansiyel mikrop rezervuarı olması nedeniyle, sessiz orta kulak iltihabı görülme sıklığı artar.


Diyet

Yüksek yağlı bir diyetin, çocuklarda efüzyonlu otitis media için bir risk faktörü olduğu ancak vücut kitle indeksi kategorisinde olduğu öne sürülmüştür. En sık çocukluk çağında görülen bu hastalık için direk olarak şu diyete bağlı ortaya çıktığını sylemk zor. Yeni yayınlarda olduğu için bu bilgiyi ekledim.

Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir!

Yarık damaklı çocuklarda efüzyonlu otitis media her yerde bulunur. Bunun nedeni, basitçe tensor veli palatini kasının yumuşak damakta doğru bir şekilde yerleştirilmemesidir. Bu nedenle kas, östaki borusunu yutkunma veya geniş ağız açma üzerine açamaz. Tüpün işlevsel bir tıkanıklığına neden olmaktadır.


Diğer risk faktörleri

Bebeklerde inek sütüne erken başlanması, uzun emme süresinin olması, Asya kökenli etnik köken de ilave düşük bir risk olarak görülebilir.

Yakın zamanda dil fonksiyonlarının etkilendiği, ağız içi lokma ilerletilmesine sorun olan dil bağı olan bebeklerde orta kulak iltihabı sıklığında artış olabileceğini gösteren çalışmalar da yayınlanabilir ...

Cinsiyetler arasında insidans veya prevalans açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla birlikte, bazı bulgular erkeklerin biraz daha yüksek frekansa sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Alerjiler, havadaki tahriş edici maddeler ve solunum yolu enfeksiyonları OME'ye neden olabilir. Hava basıncındaki değişiklikler Östaki borusunu kapanmasına neden olabilir ve sıvı akışını etkileyebilir. Bunlar, uçakta yolculuk veya yatarken sıvı yudumlamak nedeniyle olabilir.

Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz"

Sessiz orta kulak iltihabı orta kulağa dışarıdan su kaçması nedeniyle ortaya çıkmaz. Orta kulak ile dış kulak yolu arasında kulak zarı bariyer görevi görmektedir. Orta kulakta sıvı toplanmasının nedenleri yukarıda özetlenilmiştir.

Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder?

Effüzyonlu otitis media (OME), çocuklarda işitme kaybının önde gelen nedenidir. Bu durum, 10 yaşından küçük çocuklarda dil gelişiminin gecikmesi ile ilişkilidir ve işitme kaybı türü genellikle iletim tipidir (ses dalgalarının orta kulaktan iç kulağa iletiminde sorun mevcuttur) ve ortalama hava iletimi eşiği 27.5 desibel (dB) olmakla birlikte nadiren kronik efüzyonlu otitis media sensorinöral işitme kaybı (sinirsel tip işitme kaybı) görülebilir. Hem prostaglandinler hem de lökotrienler, orta kulak efüzyonlarında yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve yuvarlak pencere membranını geçme yetenekleri gösterilmiştir. Arachidonic acid'in bu metabolitlerine kronik maruz kalma, geçici ve bazen daimi sensorinöral işitme kaybına neden olabilir.

Genel olarak efüzyonlu otitis media prognozu iyidir. Çoğu OME müdahale olmadan kendiliğinden düzelir ve çoğu sorunsuz ortadan kalkar. Halen, cerrahi tedavi görmeyen çocukların % 5' inde 1 yılda efüzyonlu persistan otitis media var. Cerrahi müdahale, bu popülasyonda orta kulak efüzyonunun temizlenmesini sağlamakla birlikte; konuşma ve dil gelişiminin yanı sıra yaşam kalitesinin faydaları tartışmalıdır.


Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi amacıyla takılan kulak ventilasyon tüplerinin spontan ekstrüzyonunu takiben (kulak tüpü kendiliğinden erkenden atarsa), hastaların% 20-50'sinde efüzyonla birlikte otitis media rekürrensi görülür ve potansiyel olarak basınç dengeleme tüplerinin ve çoğu vakada eş zamanlı adenoidektomi operasyonu ile birlikte yapılması gerekmektedir.


Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri

Sessiz orta kulak iltihabı olan çocukların hiçbirinde semptom yok. Sessiz orta kulak iltihabı bir enfeksiyonun sonucu değildir. Sessiz orta kulak iltihabı olan birçok çocuk bir şikayet olarak ifade edemiyor veya hasta gibi hissetmemektedir.

Belirtiler genellikle hafif veya azdır. Çocuğun yaşına göre değişiklik gösterebilir.

Sessiz orta kulak iltihabının ortak bir semptomu işitme problemidir. Daha küçük yaştaki çocuklarda davranış değişiklikleri işitme sorunlarının bir işareti olabilir. Örneğin, çocuklar televizyonu her zamankinden daha yüksek sesle açabilirler. Ayrıca kulaklarını çekebilir veya karıştırabilirler.

Sessiz orta kulak iltihabına sahip yaşça büyük çocuklar ve yetişkinler, genellikle sesi boğuk olarak tanımlarlar. Kulağın sıvı dolu olduğu hissine kapılabilirler.

Sessiz orta kulak iltihabının tanısı


Bir kbb hekimin basit bir kulak muayenesi esnasında sessiz orta kulak itihabı için aşağıdakiler görülebilir:

• Kulak zarının yüzeyinde hava kabarcığı
• pürüzsüz ve parlak yerine mat bir kulak zarı
• kulak zarının arkasında görünür sıvı
• İçine az miktarda hava üflenirken (yukarıdaki valzalva maneavrası videosuna bakabilirsiniz) hareket etmeyen bir kulak zarı olması

Daha ileri tanı yöntemleri de mevcuttur. Bir örnek olarak "timpanometri testi" dir. Bu testte, kulağa bir prob yerleştirilir. Kulak zarının arkasında ne kadar sıvı var ve ne kadar zarın çöktüğü ölçülebilir.
Basit bir otoskop ile muayenede, mikroskopik kulak muayenesinde ya da endoskopik kulak muayenesinde orta kulak sıvısı görülebilir. Bu şekilde tanı kolayca konulabilir.

Aşağıda muayene esnasında çektiğim birkaç tanısal görseli ekledim:

 
 
Yukarıda, normal bir kulak zarı görüntüsü mevcut. Kulak zarının şeffaf yapısı, paralayan ışık üçgeni, östaki tüpünün açılma ağzının koyu görüntüsü ve kemikçiklerin yansıması görülmektedir.Akut orta kulak iltihabı (AOM - akut otitis media)
Akut orta kulak iltihabı (AOM - akut otitis media)
 
Yukarıda akut orta kulak iltihabı (AOM - akut otitis media) görüntüsü mevcuttur. Kulak zarının damarlanması artmış, zarın arkasında iltihabı sekresyon görüntüsü mevcut, kulak zarı dışarıya doğru bombeleşmiş ve normal kulak zarına göre çok daha kızarık görünüyor.
 
Akut orta kulak iltihabı (AOM - akut otitis media)
Akut orta kulak iltihabı (AOM - akut otitis media)

Yukarıda yine akut orta kulak iltihabı (AOM - akut otitis media) görüntüsü mevcuttur. Kulak zarının damarlanması artmış, zarın arkasında iltihabı sekresyon görüntüsü mevcut, kulak zarı dışarıya doğru bombeleşmiş ve normal kulak zarına göre çok daha kızarık görünüyor.


Sessiz orta kulak iltihabı tanımı - Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji - Kronik sessiz orta kulak iltihabı - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar? - Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir - Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz! - Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir! - Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri - Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz" - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder? - Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri - Sessiz orta kulak iltihabının tanısı - Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi - Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz? - Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları - Maskeli orta kulak iltihabı - Effüzyonlu otitis media - Sekretuar otitis media - Seröz otitis media - Silent otitis media - Masked otitis media - Serous otitis media - Otitis media with effusion (OME)
 
 
Yukarıda, akut orta kulak iltihabı tanısı konuşmuş ve antibiyotik tedavisi başlanmış olan bir çocukta, zarın normale yakın görünümde olduğu, orta kulakta iltihabi ve seröz arası görünümde sekresyon olduğu, zarın üst kısmında hava kabarcıklarının ortaya çıktığı görülmektedir.Sessiz orta kulak iltihabı tanımı - Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji - Kronik sessiz orta kulak iltihabı - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar? - Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir - Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz! - Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir! - Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri - Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz" - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder? - Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri - Sessiz orta kulak iltihabının tanısı - Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi - Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz? - Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları - Maskeli orta kulak iltihabı - Effüzyonlu otitis media - Sekretuar otitis media - Seröz otitis media - Silent otitis media - Masked otitis media - Serous otitis media - Otitis media with effusion (OME)

 
Yukarıda, akut orta kulak iltihabı sonrasında tedavi düzenlenen ve tedaviden 10 gün sonra zarın arkasında yer çekimin etkisiyle aşağıya doğru çökmüş sıvı ve üzerinde kalan sıvı görünümü mevcuttur. Zarın yüzeyindeki üst kısımda mat ve pürüzlü alanlar önceki kulak zarı iltihabının düzelme dönemini ifade etmektedir.

Sessiz orta kulak iltihabı tanımı - Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji - Kronik sessiz orta kulak iltihabı - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar? - Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir - Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz! - Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir! - Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri - Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz" - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder? - Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri - Sessiz orta kulak iltihabının tanısı - Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi - Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz? - Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları - Maskeli orta kulak iltihabı - Effüzyonlu otitis media - Sekretuar otitis media - Seröz otitis media - Silent otitis media - Masked otitis media - Serous otitis media - Otitis media with effusion (OME)
 
 
Yukarıda yine orta kulak iltihabı sonrasında ortaya çıkmış seröz otitis media görüntüsü mevcuttur. Zarın pürüzsüz olması, ışık üçgeninin, kemikçik röflesinin görülmesi ciddi brir yapısal değişiklik olmaksızın sadece orta kulak sıvısı bulunduğunu göstermektedir. Üst kısımda yine hava kabarcığı görülmektedir.


Sessiz orta kulak iltihabı tanımı - Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji - Kronik sessiz orta kulak iltihabı - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar? - Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir - Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz! - Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir! - Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri - Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz" - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder? - Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri - Sessiz orta kulak iltihabının tanısı - Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi - Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz? - Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları - Maskeli orta kulak iltihabı - Effüzyonlu otitis media - Sekretuar otitis media - Seröz otitis media - Silent otitis media - Masked otitis media - Serous otitis media - Otitis media with effusion (OME)
 
Yukarıda, akut orta kulak iltihabı sonrasında 3. haftada çekilen bir çocuğun kulak zarı görüntüsü mevcuttur. Zarın tamamı normal ve sağlıklı görülmekle birlikte, orta kulakta alt kısımda aşağıya doğru çökmüş az miktardaki sıvı röflesi görülmektedir.
Sessiz orta kulak iltihabı tanımı - Sessiz orta kulak iltihabı terminoloji - Kronik sessiz orta kulak iltihabı - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl ortaya çıkar? - Östaki tüpü ile ilgili sorunlar, orta kulak sıvılarında en sık neden olarak görülmektedir - Efüzyonlu otitis media mutlaka akut otitis mediayı takiben ortaya çıkmaz! - Yarık damak olan hastalarda, sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir! - Sessiz orta kulak iltihabı için risk faktörleri - Düzeltilmiş yanlış bir ifade "orta kulak sıvısı dışarıdan kulağa sıvı kaçmasıyla ortaya çıkmaz" - Sessiz orta kulak iltihabı nasıl seyreder? - Sessiz orta kulak iltihabının belirtileri - Sessiz orta kulak iltihabının tanısı - Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi - Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz? - Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları - Maskeli orta kulak iltihabı - Effüzyonlu otitis media - Sekretuar otitis media - Seröz otitis media - Silent otitis media - Masked otitis media - Serous otitis media - Otitis media with effusion (OME)

Yukarıda, orta kulağın tamamen koyu kıvamlı bir sekresyonla dolu olduğu, zarınmat görünümde olduğu, ışık üçgeni yansımasının kaybolduğu kronik sessiz orta kulak iltihabı olan bir çocuğun kulak muayenesi fotoğrafı görülmektedir.

Sessiz orta kulak iltihabı tedavisi


Sessiz orta kulak iltihabı sıklıkla kendiliğinden düzelme eğilimindedir. Genelde ufak çocuklarda, akut orta kulak iltihabının tedavisi sonrasında ortaya çıkar ve birkaç hafta içerisinde düzelir. Bununla birlikte, özellikle geniz eti iri olan ya da kalabalık kreş ortamında bulunan, sigara içilen evlerde yaşan çocuklarda kronik sessiz orta kulak iltihabı ortaya çıkma riski artar.

Sessiz orta kulak iltihaplarında en etkili tedavi kulak zarına yerleştirilen ve iç ve dış basınç eşitlenmesini sağlayan kulak ventilasyon tüpleridir. Sessiz orta kulak iltihabı olan ve 3 aydan uzun süredir düzelmeyen çocuklarda genellikle kulak ventilasyon tüpüne ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Sayfanın başında geniz eti ameliyatı videosu ve kulak tüpü çıkarılması videosu bulunmaktadır. Adenoidlerin çıkarılması aynı zamanda Sessiz orta kulak iltihabını tedavi etmeye veya önlemeye yardımcı olabilir.

Kronik sessiz orta kulak iltihabına eşlkik eden (tedaviye rağmen kulak sıvısının 3 aydan uzun sürmesi ile birlikte) işitme kaybının iletim tipi 40 dB' den fazla olması, kulak sıvısının iki taraflı olarak devam etmesi, çocuğun konuşmasında gecikme olmasıs gibi durumların varlığında kulak ventilasyon tüpü takılmasının planlanması gerekmektedir.

Çocuğunuzda sessiz orta kulak iltihabını nasıl önleyebilirsiniz?

Sessiz orta kulak iltihabısonbahar ve kış aylarında ortaya çıkması muhtemeldir. Aşağıdaki basit birkaç önerye dikkat ederek sessiz orta kulak iltihabı rikini azaltabilirsiniz.

Önleyici teknikler şunları içerir:

• sık sık el ve oyuncakları yıkamak
• orta kulak drenajını etkileyebilecek sigara dumanı ve kirli hava ortamından kaçınma
• alerjenlerden kaçınma
• havayı mümkün olduğunca temiz tutmak için hava filtreleri kullanma
• ideal olarak altı çocuk veya daha az kişi olan daha küçük bir günlük bakım merkezinden yararlanma
• çocuğunuzun kulak enfeksiyonlarına direnmesine yardımcı olan anne sütü almasına mümkün olduğunca özen gösterilmesi (büyük çocuklarda bu mümkün olmuyor!)
• yatarak sıvı yudumlanmasından kaçınma
• gerektiğinde antibiyotik kullanılması

Pnömoni ve grip aşısı da sizi sessiz orta kulak iltihabına karşı daha dayanıklı hale getirebilir. Sessiz orta kulak iltihabı riskini artıran kulak enfeksiyonlarını önleyebilirler.

Sessiz orta kulak iltihabı komplikasyonları


Efüzyonlu otitis media, akut otitis media'da bulunan inflamasyona sahip olmadığından, komplikasyonları azdır. Yukarıda belirtildiği gibi, tedavi için en önemli komplikasyonlar ve nedenler işitme kaybı ve potansiyel dil geliştirme gecikmesidir. Bununla birlikte, kalıcı efüzyon, bakterilerin çoğalması için olağanüstü bir ortam sağlar. Kulak zarında kalıcı yapısal değişiklik ortaya çıkması en sık görülen sorun olsa da; normal kronik orta kulak iltihabındaki kafa içi ve beyin zarları ile ilgili enfeksiyona bağlı risklerin görülmesi olukça nadirdir.


Kaynak linkler >>Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl