Ana içeriğe atla

Geniz Eti Büyümesine Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Dentofasyal Anomaliler

Geniz Eti Büyümesine Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Dentofasyal Anomaliler


Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir?


Geniz Eti Büyümesi ve Buna Bağlı Olumsuz Sağlık Etkileri

Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir?
Çocuğun gelişmesi sırasında, aktif immünolojik süreçler, özellikle 1-4 yaş arası (6 yaşına kadar olabilir), bademcik ve geniz eti büyümesine neden olabilir. Tonsiller ve adenoid hipertrofisi, küçük çocuklarda üst hava yolu obstrüksiyonunun en sık görülen nedenleridir. Tıkanıklık, orofarinks derinliğini azaltır ve böylece dilin öne zorlayan ve çocuğun nefes alma modunda telafi edici bir değişikliğe neden olan hipoid kemiğin duruşunu düşürür. Ayrıca, üst solunum yolu tıkanıklığı ve değişmiş solunum paterni potansiyel olarak çocuğun diş yüzeyi büyümesini etkileyebilir.
Burun solunum yolu tıkanıklığı ile ilişkili dentofasiyal değişiklikler CV Tomes tarafından 1872'de "adenoid face" olarak tanımlanmıştır (kaynak linkeri aşağıda bulabilirsiniz). Uzun süreli ağız açık pozisyonda uyumaya bağlı olarak çocuklarda diş ve çene kemiklerinde farklı etkilenmelere neden olmaktadır. Geniz eti büyümesine bağlı belirtiler ve geniz eti ameliyatı ile ilgili bilgiler bulabileceğiniz link >> Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti ...

Ağız açık olarak büyüme sonucunda alt çenenin geride kalması, dil pozisyonunun normalden daha geride ve düşük kalmasına neden olabilmektedir. Dildeki basınç ve yanaklardaki kaslar arasındaki dengesizlik, yanak kaslarının premolar bölgedeki alveolar proçese baskı yapmasına neden olur. Eş zamanlı olarak, alt çene pozisyonunun geriye doğru olmasına neden olmaktadır bu durum "kompresör teorisi" olarak adlandırılmıştır. Burun tıkanıklığının neden olduğu çene yapısı ve diş yapısı değişiklikleri farklı teorilerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Çocuklarda geniz eti büyümesi (adenod hipertrofisi)' ne bağlı olarak çene ve diş yapısında aşağıdaki değişiklikler görülebilir:

Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir?
Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir? / Source link >> The Effects of Enlarged Adenoids...

 • Üst dişlerin alt dişlere göre önde olması, çenede kapanma bozukluğu maloklüzyon (pseudo skeletal discrepancies) gibi ortodontik sorunlar (anterior open bite ve posterior crossbite)
 • Üst çenenin dar - V şeklinde ve derin olması (kubbe damak) - artmış damak derinliği ve üst diş kemerinin daralması
 • Önden bakıldığında geniz eti büyük olan çocuklarda, anlamsız ve donuk bir yüz ifadesi ortaya çıkabilir. Adenoid face (geniz eti yüzü) olarak ifade edilen bu durum burundan uzun süredir hava alınamamasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır
 • Dişlerde çarpılma, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları
Hava yolu obstrüksiyonu ile diş yüzeyi yapıları / maloklüzyon arasındaki ilişki ve yüzdeki büyümeye olan etkisi halen araştırılmaktadır.

Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir?

Yukarıdaki grafide geniz etinin tam olarak hava yolunu kapattığı görülmektedir.

The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu)

Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir?
Ağız Solunumu Sendromu (MBS), okul çocuklarının yarısında mevcut olabilecek burun tıkanıklığı veya inflamatuvar faktörlerin neden olduğu kronik ağız solunumu (MB) veya karışık solunum paterni ile karakterizedir.

Solunum, vücudun hayati fonksiyonlarından biridir ve fizyolojik koşullar altında solunum burun yoluyla gerçekleşir. Sadece oral solunum paterni nadirdir veya mevcut değildir. MBS, genellikle yüzdeki şekil bozuklukları, dişlerin ve vücut duruşlarının anormal pozisyonlanması ve kardiorespiratuvar ve endokrin hastalıklara, uyku ve duygu durum bozukluklarına, çocuklarda okuldaki performans azalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, MBS genetik faktörler, sağlıksız ağız alışkanlıkları ve nazal tıkanıklıklar ile ilişkilidir ve şiddeti ve süresi bu faktörlere göre değişebilir.

Geniz Eti Büyüklüğü Nasıl Değerlendirilir?

Nazofaringeal boşluk ve adenoidlerin büyüklüğü farklı değerlendirme yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir:
Geniz eti büyümesi - Adenoid face - Geniz eti yüzü - Geniz eti büyümesine bağlı çene yapısında bozulma - Geniz eti büyümesine bağlı dişler nasıl etkilenir? - Çocuklarda geniz eti büyümesi çene ve dişleri nasıl etkiler? - Adenoid hipertrofisi - The Mouth Breathing Syndrome (MBS - Ağız Solunumu Sendromu) - Geniz eti büyümesi kendiliğinden ne zaman durur? - Geniz eti filmi nasıl çekilmelidir?1. Röntgenografik adenoid / nazofaringeal oranının (lateral bir sefalometrik X-ışınının) belirlenmesi
2. Esnek optik endoskoplar
3.Akustik rinometri
4. Cerrahi sırasında direkt ölçümler

Genelde çocularda pediatrik endoskoplar ya da esnek (fleksibl) endoskoplar kullanıalrak geniz etinin burnun en gerisindeki hava yolu deliği olan koanaları hangi oranda kapattığı görülebilir.

Kabaca burun içi endoskopik muayenede önde herhangi bir hava yolu darlığı olmayan bir hastada, ciddi burun tıkanıklığı mevcutsa, genellikle geniz eti büyümesi mevcut demektir (nadiren kistler ve koanal atrezi denilen durumda da burnun arka taraftaki bir soruna bağlı olarak tıkalı olması durumu görülebilir).


Bir lateral cephalometic radiograph, üst hava yolu obstrüksiyonlu çocukların değerlendirilmesinde ortodontist için katma değerli bir tanı aracıdır. Çocuklarda tiroid ve boyun bölgesine radyasyon içeren bir görüntüleme tekniği kullanılarak değerlendirilmesi konusunda gereksiz film çekilmemesi konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

Geniz Eti Filmi Nasıl Çekilmelidir?

Genellikle geniz etinin değerlendirilmesi için yumuşak doku dozunda ve ağız açık pozisyonda lateral grafi çekilmektedir. Çocuklarda dolaylı olarak adenoid dokuyu görselleştirmek için klinik değerlendirme yapılması kolay değildir ve bazen imkansız bile olur. Bu nedenle, nazofarenks profilindeki radyografik görüntü, objektif, hassas ve kolay ölçümler sağlar. Radyografi yapılırken hastanın doğru konumlandırılması her şeyden önemlidir; hastalar ağlamamalı veya yutmamalıdır çünkü tıkanıklık izlenimi vererek yumuşak damak yükselmesine neden olurlar. Adenoid palpasyon güvenilir bir ölçüm metodu değildir ve çocuklar için çok travmatiktir. Radyolojik görüntüleme palpasyon ile karşılaştırıldığında daha fazla bilgi sağlar. Radyasyon içermesi nedeniyle grafi çekilmesi yerine daha sık olarak endoskopik muayene tercih edilmektedir.

Geniz Eti Büyümesine Bağlı Olarak Çene ve Diş Yapısında Değişiklik Ortaya Çıkmış Olan Hastalarda Tedavi Nasıl Olmalıdır?


Geniz eti büyümesine bağlı olarak uzun süredir ağızdan nefes alıp veren ve yukarıda sayılan değişiklikler ortaya çıkan hastalarda aşağıdaki şekilde yol izlenilmesi doğrudur:
 • geniz eti ameliyatı ve diğer varsa burun tıkanıklığına neden olabilecek diğer burun tıkanıklığı nedenlerine yönelik tedavi
 • hastanın bir diş hekimi tarafından görülmesi ve gerekirse üst çeneyi yanlara doğru genişleten protez (rapid maksiller ekspander gibi) yerleştirilmesi ve ortodontik diş tedavisi
 • Obstrüktif faktörlerin uygun bir şekilde giderilmesi, solunum modellerinin normalleşmesinde, dengeli diş büyümesinin olumlu bir şekilde teşvik edilmesinde ve ortodontik tedavi stabilitesinin arttırılmasında önemli olduğu düşünülmektedir
 • Ciddi hava yolu obstrüksiyonu veya obstrüktif uyku apnesi sendromu olan çocuklar için adenoidektomi (geniz eti ameliyatı) ve tonsillektomi (bademcik ameliyatı) önerilmektedir
 • Diş ve çene yapısında değişiklile ortaya çıkmış olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda, solunum yolu tıkanıklığı olan çocuklarda adenoidektomi veya tonsillektomi sonrasında diş kemeri boyutlarının normalleştirilmesi için kesin sonuç olarak bildirilmemiştir. Cerrahinin etkisi sınırlı olduğu için solunum yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesinden sonra fonksiyonel antreman veya ortodontik maksiller genişleme gibi diğer tedaviler düşünülmelidir. Yani çocuklarda bu olumsuz değişiklikler ortaya çıkmadan önce hava yollarının normalleştirilmesi ve tıkanıklıkların giderilmesi gerekmektedir.

Geniz Eti Büyümesi Kendiliğinden Ne Zaman Durur?

Lenfoid doku genellikle doğumdan sonra hızla gelişir; erken çocukluk döneminde tepe büyüklüğüne ulaşır ve yaklaşık 8 ila 10 yaşlarında gerilemeye başlar. Bazı çocuklarda aşırı büyümesi faringeal hava yolunda solunum, uyku, beslenme, konuşma ve yutma bozukluklarına neden olabilecek tıkanıklığa neden olabilir. Herhangi bir üst hava yolu obstrüksiyonu (nazal sinüs patolojileri veya Waldeyer'in lenfatik halkasının hipertrofisi gibi) varlığı hastanın ağzından nefes almasına neden olabilir. Oral solunum, dudakların yanağının ve dilinin uyguladığı kuvvetler arasında bir dengesizlik oluşturur; böylelikle kranyofasiyal kompleksde morfolojik ve büyüme ile ilgili değişikliklere neden olur.

Yani "ben de küçükken ağız açık büyümüşüm ama şimdi hiçbir sıkıntım yok" demeden önce,  eğer çocuğunuzda geniz eti büyümesi varsa 8-10 yaşından sonra rahatlama olması muhtemel olduğunu ve çene-diş yapısal değişiklikleri ortaya çıkan hastalarsa bu değişikliklerin hepsinin cerrahi tedavi ile giderilebilmesinin her zaman mümkün olmayacağını unutmayın.

Pedodontist, ortodontist, kulak burun boğaz uzmanı ve çocuk doktorunun ortak bir çabası, solunum bozukluklarının yüz özelliklerinde devam eden zararlı etkilerini azaltmak için gereklidir.

 Geniz eti büyümesi ile ilgili önceden hazırladığı linkler ve videolar >>

Geniz Eti Büyümesi Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Geniz Eti Ameliyatı VideosuGeniz Eti Ameliyatı VideosuKaynaklar >>Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hü

Burun Dolgusu Fiyatları 2019

Dolgu İle Burun Estetiği Fiyatları 2019 Burun Dolgusu Fiyatları 2017  Görsel kaynağı:  Aww Day Spa Facial Güncellenmiş link >> Burun Dolgusu Fiyatları 2020 Cerrahi olmayan burun estetiği , enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, çoğunlukla hiyalüronik asit türevlerinin veya kalsiyum hidroksiapatit içeren ürünlerin kullanılarak, cerrahi bir işlem olmaksızın,  bir kişinin burnunun değiştirip şekillendirdiği bir tıbbi prosedürdür. Ameliyatsız burun estetiği, bir büyütme prosedürüdür, bu yüzden birinin burnunun boyutunu küçültemez; ancak burun daha düz görünmesini sağlayarak burun daha küçük görünmesini sağlayabilir. Prosedür, fonksiyonel kusurları düzeltmek için kullanılmaz.  Ameliyatsız burun estetiği nde, burun üzerindeki tümseklik ya da çukurlaşma alanlarının kenarlarının daha az göze çarpar hale getirilebilmesi için enjekte edilebilir dolgu maddeleri kullanır.  Ameliyatsız burun estetiği fiyatları kullanılan ürünlerin fiyatına göre değişmektedir. Piyasada kullanılan çok

Burun Törpüleme Ameliyatı ve Örnek Fotoğraflar

Burun kemeri törpüleme ne demek? Burun kemerinin cerrah bir işlem olarak aşındırılarak hacminin küçültülmesi ya da burun sırtındaki pürüzlü, çıkıntılı alanların düz bir yüzey elde edilmesi amacıyla uzaklaştırılması işlemidir. "Burun kemeri törpüleme", "burun törpületmesi", "burun törpüleme işlemi" aslında aynı işlem için kullanılan kelime gruplarıdır. Burun kemeri törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir mi? Burun törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir ancak hasta açısından çok konforlu olmadığı gibi, hekim açısından da törpüleme işleminin yapılmasını zorlaştırabilir. Burun kemiği törpülenirken çıkan az da olsa sesi hasta duyabilir ve bunun yanında burun kemiğinin devamında bulunan kıkırdak dokuları törpü atılan kemik mesafesine getirebilmek için az miktarda kıkırdak doku eksizyonu gerekebilmektedir. Lokal anestezi altında tüm bu işlemleri yapabilmek kolay değildir. Burun kemeri törpüleme işleminin riskleri nelerdir?

Burun Estetiği Ameliyatı Fiyatları 2017

Rinoplasti Fiyatları 2017 Görsel Kaynağı:  Beauty Tips and Products ​​Burun estetiği kaç para? Burun düzeltme fiyatları klasik bir ifade ile hastaneye, yapılan işlemlere ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Burun şeklinin değiştirilmesi ve burun fonksiyonlarının arttırılabilmesi için yapılan işlemler: burun eti ameliyatı (konka radyofrekansı) burunda kıkırdak eğriliği düzeltilmesi ameliyat (septoplasti, smr, deviasyon ameliyatı) burun ucu estetiği - burun ucu daralatma (tip plasti ya da tip rinoplasti) burun kemeri törpüleme burun kemiklerini daraltma (planlı burun kemiği kırılması - osteotomi) tek başına burun ucu kaldırma (burun dikleştirme) Yukarıda saydığım işlemlerin biri ya da abirkaçı aynı anda yapılabilmektedir. Buun eti ameliyatrı hariç hepsi birden yapıldığında (septorinoplasti ameliyatı) ameliyat süresi kabaca 2 saat iken; tek başına burun ucu kaldırma işlemi yapıldığında süre 20-30 dk arasındadır. Bu nedenle burun dikleştirme fiyatları , burun est

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Estetik Burun Ameliyatlarından Sonra Ödem ve Morluk Gidermede Yardımcı İki Bitkisel Ürün: Enfla-C Tablet ve Arnica Jel

Arnica nedir? Arnica, genellikle spor yaralanması ve kazalardan sonra ortaya çıkan morluk, ağrı ve sancıların tedavisinde yardımcı ürün olarak cilt üzerine uygulama şeklinde kullanılan, Avrupa ve ABD'de yetişen bir bitkidir. Ayçiçeği ailesinin bir üyesidir. Aşağıdaki isimlerle de bilinir: • Arnica Montana • Leopard'ın Bane • Kurt Bane • Dağ Tütün • Dağ Arnica • Dağ Snuff • Wolfbane    Arnica ne için kullanılır? Yüzyıllar boyunca, arnica bitkisi geniş bir yelpazede aşağıdaki hastalık ve durumların tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılmış kullanılmaktadır: • Ödemin azaltılması • Ağrı azaltma • Kanamayı azaltma • Morluk giderici • Böcek ısırığı • Cilt tahrişleri • Bir operasyon sonrasında daha hızlı iyileşmeyi sağlama • Doğum sırasında kasların daha etkin bir şekilde işlev yapmasına yardımcı ürün • Yol tutması Arnica bitkisinin yan etkileri nelerdir? Topikal yani lokal cilt üzerine uygulamada bitkisel bir ürün olduğu için ale

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Dr.Murat Enöz - Forum Sayfası

Dr.Murat Enöz' e Forum' da soru sormak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Türkçe Dr.Murat Enöz- Forum Sayfası ​ D r. Murat Enöz KBB & BBC Uzmanı ( MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul ) Muayenehane ( Private Office ): Adres ( Address ):  İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü ( Dilek Patisserie Building ), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul Randevu Tel ( Appointment Phone ):  0212 561 00 52 E-mail:   muratenoz@gmail.com ​ Cep tel (Mobile phone):   (+90)  533 6550199 Fax:   (+90) 212 542 74 47

Deviasyon Ameliyatından Sonra Burun Şekli Değişir mi?

Burunda Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı Sonrası Burunda Şekil Değişikliği Olur mu? Deviasyon ameliyatları esnasında genelde minimal travmatik tekniklerle, burun içerisindeki eğri kıkırdak alanları alınmaktadır. Kapalı teknikle yapıldığında, nazal septumun destek dokusu olarak görev yapan alanları korunarak, eğri kıkırdak bölgeleri çıkarılır. Burun içerisinden yapılan bu ameliyatta burun şeklinde dışarından görülebilen bir değişiklik olmaz. Ameliyat sonrasında burun içerisine yerleştirilen silikon tapon ya da eriyebilen tamponlara bağlı olarak burun 1 hafta biraz geniş görünebilir. Açık teknik kıkırdak eğriliği ameliyatları yapıldığında (genelde burun septumunun e alt kısmı olan kaudal septum bölümü eğrilikleri ya da burun ucu desteğinin etkilenme riski olan hastalarda tercih edilir), burun ucunda kısa dönemde şişlik uzun dönemde öne ve biraz yukarıya doğru hareket gözlemnlenebilir (zaten işlem aynı zamanda burun ucu kaldırma amacıyla yapılmaktadır!). Deviasyon ameliyatları esnasında, m

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2021 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2021  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan