Ana içeriğe atla

Travmatik Nazal Septum Kırıkları ve Deviasyonları


Travmatik nazal septum kırığı  -Travmatik septal fraktür - Travmatik nazal septum deviasyonu - Burun septumu kırığı - Travmatik burun septum deviasyonu çeşitleri
Travmatik nazal septum kırığı  - Travmatik septal fraktür - Travmatik nazal septum deviasyonu - Burun septumu kırığı - Travmatik burun septum deviasyonu çeşitleri

Nazal septum deviasyonları genetik özelliklere ve travmalara göre çok farklı şekillerde ortaya çıkabililir. Burun ucuna yakın bölgede olan septum deviasyonlarında fonksiyonel sorunlara (burun tıkanıklığı ve ilişkili belirtilere) ilave olarak burun ucunda şekil bocukluğu, burun ucu asimetrisi ve burun ucu sarkması gibi estetik sorunlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu konu ile ilgili önceden hazırladığım benzer linkler >> Travmatik Septum Deviasyonu ve Tedavi Zorlukları / Genetik Özellikler ve Burun Travmalarına Göre, Nazal Septum ...

Burun kemiği kırıkları, en sık görülen yüz kırıklarıdır. Burun boşluğunu ikiye ayıran nazal septumun, burun travmaları esnasında burun kemiğine gelen kuvvetin azaltılmasını sağladığı gibi; nazal kırıkların çoğunun septum kırığını da içerdiğini gösterilmiştir. Özellikle, basit nazal kemik kırıkları ile kombinasyon halinde septal kırıklar, genellikle yaralanma anında tanınmayan ve tedavi edilmeyen bir durumdur.


Devisyon ameliyatı öncesi ve sonrası - Deviasyon ameliyatı sonrası burun şekli düzelir mi? - Deviasyon ameliyatı sonrasında burundaki yamukluk düzelir mi? - Burun kıkırdak eğriliği ameliyatı sonrası burun şekli düzelir mi? - Septoplasti ameliyatı sonrası burun şekli düzelir mi? - Septoplasti ameliyatı sonrasında burundaki yamukluk düzelir mi? - SMR ameliyatı sonrası burun şekli değişir mi?
Devisyon ameliyatı öncesi ve sonrası - Deviasyon ameliyatı sonrası burun şekli düzelir mi? - Deviasyon ameliyatı sonrasında burundaki yamukluk düzelir mi? - Burun kıkırdak eğriliği ameliyatı sonrası burun şekli düzelir mi? - Septoplasti ameliyatı sonrası burun şekli düzelir mi? - Septoplasti ameliyatı sonrasında burundaki yamukluk düzelir mi? - SMR ameliyatı sonrası burun şekli değişir mi?Yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi, burun travması sonrasında nazal septumda bir hat boyunca kırılma, kırık hatlarının eklem yaparak dönmesi, kırık hatlarının birbiri üzerinde kayarak ilerlemesi ya da kırık hatlarının yana doğru yan yana iki ayrı hat şeklinde ilerlemesi gibi farklı şekillerde septum deviasyonları ortaya çıkabilmektedir.

Yukarıdaki fotoğrafta, travmatik septum deviasyonuna bağlı olarak, sol burun boşluğunun içerisine doğru açılanmış, hava boşluğunu daraltan keskin kenarlı nazal septum deviasyonu ve kapalı teknik deviasyon ameliyatı sonrasında burun içi hava pasajının rahatladığı görülmektedir.


Kaudal Septum Deviasyonu


Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon
Kaudal Septum Deviasyonu 
(Anterior Septal Dislokasyon)
Yukarıdaki travmatik septum deviasyonu şekillerinden farklı olarak, yandaki animasyonda görüldüğü gibi, özellikle burun ucu bölgesine darbe alan hastalarda, burun ucunun desteğinden esas sorumlu olan, nazal septumun en alt kaudal bölgesi, alttaki oturduğu çentik şeklindeki kemik alanından (anterior nasal spine bölgesi) kayarak yana doğru çıkabilmektedir. Bu şekilde "kaudal septum deviasyonu" ya da "anterior septal dislokasyon" olarak adlandırılan septum deviasyonu türünde, bu eğri kıkırdak alanlarının yeniden onarılması amacıyla "açık teknik septoplasti" operasyonu gerekebilmektedir. Kaudal septum deviasyonu olan hastalarda, burun içerisinden yapılan ve sadece birkaç dakika süren basit kıkırdak eğriliği ameliyatı yapılarak eğri bölümün alınması burun ucunda destek dokusu kaybına neden olabilir. Bu nedenle burun ucundaki eğri alanın yerine; açık teknik operasyonla yeni kıkırdak greftlerin yerleştirilmesi ya da kapalı teknik ve "sallanan kapı tekniği - swinging door" tekniği gibi, eğri alanın tamamen çıkarılması yerine esnetilerek orta hatta geri yerleştirilmesini içeren farklı teknikler gerekebilmektedir.


Açık Teknik Septoplasti Ameliyatı - Açık Teknik Deviasyon Ameliyatı
Açık Teknik Septoplasti Ameliyatı - Açık Teknik Deviasyon Ameliyatı
Yandaki fotoğrafta, sol burun deliğini daraltan kaudal septum deviasyonu görülmektedir. Yağlı ve kalın deri yapısı özellikleri olan bu hastada, bu deviasyon alanı cerrahi olarak düzeltildikten sonra, burun ucu desteğinin bozulmaması ya da yeniden yapılandırılması konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Büyük ve geniş binalarda, kolon v kirişler normalden daha büyüktür ya da çelik konstrüksiyonlarla bina kuvvetlendirilmiştir. Ağır ve etli burun ucunun, desteğinin de sağlam olması, burun ucu düşmesi ve sarkmasının görülmemesi için önemlidir.


Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi  Ameliyatı - Anterior Septal Dislokasyon
Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi -
Kaudal Septum Deviasyonu Ameliyatı -
Anterior Septal Dislokasyon
Yandaki fotoğrafta, kaudal septum deviasyonu olan hastada, operasyon sonrasında septumun  yeniden orta hatta nazal spine yerleştirildiği görülmektedir. Bu şekilde nazal septum deviasyonu tedavisi ile birlikte burun ucu desteğinin yeniden yapılandırılması da sağlanmaktadır.


Açık Teknik Septoplasti Ameliyatı - Açık Teknik Deviasyon Ameliyatı - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi  Ameliyatı - Anterior Septal Dislokasyon
Yukarıdaki fotoğrafta, kaudal septum deviasyonu olan hastaya yapılan "açık teknik septoplasti operasyonu" öncesi ve sonrası burun ucu fotoğrafları görülmektedir.

Nazal Septum Kırıkları Genelde Geç Teşhis Ediliyor!

Burun kırığı en sık görülen yüz kırığı ve genel olarak iskeletin üçüncü en yaygın kırığıdır. Bununla birlikte, birçok kırık subkliniktir ve birçok diğerleri birden fazla travma ile ilişkilidir, yüksek bir yüzdesi, yaralanma anında teşhis edilmez veya tedavi edilmez. Bunlar sıklıkla kronik burun tıkanıklığına yol açar ve tıkanıklık ve septal deviasyon için uygulanan septoplasti prosedürlerinin çoğunu oluşturur. Genellikle burnumuzu çarptığımızda, dışarıdan bakınca morluk, şişlik, şekil değişikliği yoksa çok önemsemediğimiz gibi; burun travması sonrasında burun tıkanıklığı ortaya çıktığında bazen basit allerjik reaksiyon ya da gribal enfksiyona bağlı olarak da bu durumun görülebileceği düşünülerek tanı gecikmesi olabilmektedir.

Yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi, burun travması sonrasında, sadece burun kemiği kırığı değil; aynı zamanda burun boşluğunu ikiye ayıran nazal septum da da kırık ya da eğrilme ortay çıkabilmektedir. Yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi nazal septum deviasyonuna bağlı olarak hava pasajı daralabilir, nazal septumun kaudal kısmında dislokasyon ortay çıkması sonucunda burun ucunda delikler arasında asimetri ya da burun ucu düşmesi ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklarda Nazal Septum Kırıkları İlerleyen Dönemlerde Eğri Burun Deformitelerine Neden Olabilmektedir!

Çocuklarda, burun travmasının etkileri geç ortaya çıkabilmektedir. Burun kırığı ve burun kanaması olmaması durumunda, genelde burun  travmalarından sonra ilave br tıbbi işlem yapılmamaktadır. Bununla birlikte, çocuklarda burun büyüme noktalarının olduğu nazal septum bölgelerinde asimetrik zedelenme olması durumunda, nazal septumun travmatik kırık ve deviasyonları sonrasında burun büyüdükçe burun septumunun ilelediği yön boyunca burnun tüm dokularında asimetirik şekil ortaya çıkabilmeketdir. Yani çocuğunuzda burun travması olduğunda, o anda burun kırığı ve burunda şekil bocukluğu olmasa da; burun gelişimi esnasında eğrilmeler ve asimetriler ortaya çıkabilmektedir.

Eğri Burun Deformitesi - Yamuk Burun - Kaudal Septum Deviasyonu - Travmatik Burun Deformitesi
Eğri Burun Deformitesi - Yamuk Burun - Kaudal Septum Deviasyonu - Travmatik Burun Deformitesi

Yukarıdaki fotoğraf, çocukluk çapında burun travması yaşamış olan ve burunda şekil bozukluğu ile birlikte buru tıkanıklığı şikayeti olan hstanın burun fotoğraflar görülmektedir.Burunun her bölgesinde asimetri olduğu ve sol burun deliğinden dışarıya doğru yer değiştirdiği kaudal septum bölgesi deviasyonu görülmektedir.


Eğri Burun Deformitesi - Yamuk Burun - Kaudal Septum Deviasyonu - Travmatik Burun Deformitesi
Eğri Burun Deformitesi -
Yamuk Burun - Kaudal Septum Deviasyonu
Yandaki fotoğrafta, yine çocukluk çağında burun travması geçirmiş olan ve burun gelişimi ile burunda "C burun deformitesi" ortaya çıkan hastanın burun fotoğrafı görülmektedir. Bu tarz eğri burun deformitelerinde, burun estetiği ameliyatı sonrasında tam simetri elde edilebilmesi zordur. Özellikle simetri konusunda hassasiyeti olan hastaların, önceski asimetrilerin azalarak görülebleceği ve yeniden burun estetiği ameliyatı ihtiyacı olabileceği konusundan bilgilendirilmesi gerekmektedir. Burada ameliyat esnasında burun dümdüz orta hatta bırakılsa da; kemik ve kıkırdak lardaki iyileşme süreci ve ameliyat esnasında simetrik kıkırdak bulunmasındaki zorluğa bağlı olarak tüm asimetrilerin tek bir ameliyatla giderilebilmesi bilimsel olarak çok zordur. İleri derecede septum deviasyonu olan hastalarda, bazen hastanın kendi kulak kepçesi ya da kaburgasından kıkırdak doku alınması gerekebilmektedir.

Burun Travması Sonrasında Kalıcı Burun Tıkanıklığı Ortaya Çıkarsa Bir KBB Uzmanına Danışın!

Burun travmaları sonrasında, herhangi bir buru kemiği kırığı ya da nazal septum kırığı olmsa da; doku ödemine bağlı olarak burun içi mukoza ve burun etlerinde kısmi ödem, geçici burun tıkanıklığı görülebilmektedir. Bununla birlikte, burun tıkanıklığının kalıcı olması durumunda, burun içerisinde travmatik septum deviasyonu, septum kırığı ya da nazal septumda kan birikmesi (septal hematom) açısından bir kulak burun boğaz doktorunun değerlendirmesi uygundur.

Travmatik Septum Kırıkları Sonrasında Burun Ucunda Yumuşama, Sarkma ya da Düşme Görülebilir!


Burun Ucunda Düşme - Burun Ucu Sarkması - Burun Sarkması - Gülerken Burun Ucunda Sarkma - Burun Ucu Travması
Burun Ucunda Düşme - Burun Ucu Sarkması - Burun Sarkması - Gülerken Burun Ucunda Sarkma - Burun Ucu Travması

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, önceden burun ucuna yakın bölgede burun travması öyküsü olan hastalarda, burun ucundaki septum kırığı, septumun disloke olması ya da diğer burun ucu dokularının da ezilmesi sonucunda gülerken burun ucund sarkma, burun ucu düşmesi ve yandan bakıldığında burun ucunun daha aşağıda ave geriye doğru görünümde olması durumu ortaya çıkabilmektedir. Burun travması sonrasında burun ucunda yumuşama, şekil değişkliği, buru deliklerinde asimetri ortaya çıkması durumunda bir kulak burun boğaz uzmanına danışmanız uygun olacaktır.

Travmatik Burun Kırıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Burun kemiği kırılmalarında, burun kemiği kırık hatları birbiri üzerinden kayarak yer değiştirdiyse (deplase nazal fraktür), burun kemiği redüksiyonu yapılmaktadır.

Burun Kırığı Muayenesi
Burun Kırığı Muayenesi


Aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi burun kemiği kırık hatları eski yerine getirilerek burun alçıya alınmaktadır.

Burun kırığı redüksiyonu
Burun kırığı redüksiyonu


Burun kırığı redüksiyonundan sonra, burun kemiklerinin eski hali ile kaynaması olasılığı her zaman mümkün değildir. Aşağıdaki animasyonda her iki burun kemiği duvarının ve alttan destek sağlayan septum üst bölümün kırılarak parçalara ayrıldığı gösterilmektedir.


Travmatik Deplase Burun Kırığı -Travmatik Deplase Nazal Fraktür
Deplase burun kırığı
(nazal fraktür)


Travmanın şiddeti ve uygulama yerine göre burun kemiği kırık hattı sayısı ve yerleşimi değişebilmektedir. Özelikle parçalı ve deplase kırıklarda, kemik hatlarını yer değiştirme olasılığı daha fazladır. Burun kırığı iyileşmesi tamamlandıktan sonra estetik ya da fonsiyonel problem olduğunda burun estetiği ameliyatı yapılabilmektedir.

Kaynak linkler >> Septal fracture in simple nasal bone fracture / Nasal-Septal Fracture / The crooked nose - NCBI - NIH / What becomes of the broken nose? - NCBI - NIH /

Konu ile ilgili benzer makaleler >> Kaudal Septum Deviasyonu / Deviasyon Ameliyatının Riskleri / Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır? / Deviasyon Ameliyatı / Nazal Septum Deviasyonu Neden Olur? / Deviasyon Ameliyatından Sonra Burun Şekli Değişir mi? / Deviasyon Ameliyatı Sonrası Kıkırdak Eğriliği ... / Eksternal Strut Greft Yöntemi İle Burun Ucu Kaldırma / Septoplasti Ameliyatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular / Eğri Burun (C Burun - Crooked Nose - Deviated Nose ... / Kaudal Septoplasti ve Eksternal Strut Greft İle Burun Ucu Kaldırma

Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022   Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil  İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl