Ana içeriğe atla

Üç Yaşın Altında Bademcik Ameliyatı ve Öneriler

​​​3 Yaşın Altında Tonsillektomi Operasyonu

Bademcikler Alınmalı mıdır?

Genel olarak bademcik ameliyatı (tonsillektomi operasyonu) eski kaynaklarda 3 yaşın altında yapılmaması gerektiği yazdığından belki halk arasında küçük çocuklarda çok riskli bir işlem olduğu kanısı ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bademcik ameliyatı da sonuçta bir cerrahi işlemdir ve her cerrah işleme bağlı riskler olduğu gibi; bademcik operasyonuna ait riskler de mevcuttur. Bademcik ameliyatına karar verilirken hastanın bir dokusu çıkarılır ve bunun eksikliğinin enden olabileceği riskler ve alınmasına bağlı olumlu sağlık etkileri bir terazide tartılır gibi düşünülerek ameliyat kararı alınmaktadır. Bademcikler yararsız ve boşu boşuna boğazımızda bulunan dokular olmadığı gibi; çok büyük olup hava yolu tıkanıklığı, uyku apnesine neden olmaları ya da çok sık enfekte olmaları durumunda alınmaları sonucunda ortaya çıkacak kesinleşmiş faydalar göz ardı edilmemelidir.

Örneğin bademcikleri iri olan insanlarda kan oksijen düzeyleri, bademcikleri iri olmayanlara göre daha düşük olması, kandaki stres hormonu ve insülin karşıtı hormonların uyu esnasında normal boyutta bademcikleri olan insanlara göre daha fazla salgılanması, bademcikleri iri olan insanlarda uyku apnesi belirtileri ve kalp damar hastalıkları sıklığında artış olması birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Yani bademcikleri iri olan hastalarda, bademciklerin kitle etkisi ile neden oldukları zararlarının, kendi faydalarından daha çok olduğu kanıtlanmıştır.

Yine bademciklerinde sık enfeksiyon ortaya çıkması (yılda 7' den daha fazla tonsillit atağı geçirilmesi) durumunda kullanılan ilaçların yan etkileri, enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkabilecek farklı sorunlar (Akut Romatizmal Ateş gibi) düşünüldüğünde, bademciklerin alınmasının hastalarda ilaç kullanım sıklığını düşürmesi, enfeksiyon hastalarına bağlı farklı riskleri ortadan kaldırması, çocuklarda iştah ve büyüme gelişmede hızlanmayı sağlaması nedeniyle, tonsillektomi ameliytı kararı verilmesi uygundur.

Yine bademciklerle ilgili  farklı bir durum olan "PFAPA Sendromu" (Periyodik ateş [periodic fever], Aftöz stomatit [aphthous stomatitis], Farenjit [pharyngitis], Adenit [adenitis]) sendromunda bademcik ve geniz eti ameliyatının yapılması bilinen en etkili tedavi yöntemidir. Bu sendromda, bademcik ve geniz eti dokusunda ateşin ve enfeksiyon belirtilerinin artmasına enden olan maddelerin salgılandığı düşünülmektedir.

Bademcik Ameliyatı 3 Yaş Altında da Yapılabilir!


Dr.Murat Enöz - ENT Doctor Istanbul
Genel olarak Amerikan KBB  Akademisi' nin de vurguladığı gibi bademcik ameliyatı 1 yaşından itibaren yapılabilmektedir. Daha önceden 3 yaşın altında bademcik ameliyatı yapılmasının ilave bir cerrahi risk artışına neden olmadığı vurgulanmıştır (kaynak: Tonsillectomy in children under 3 years of age). 3 yaş altında ve özellikle bademcik ve geniz eti iri olan hastalarda, ameliyat sonrasında hava yollarında genişleme olması ve oksijen alımındaki hızlı artışın ameliyat sonrasındaki erken uyanma döneminde solunum yolları Tonsillectomy at age below 3 years ( is it recommended?)). Bademcik ameliyatı gibi geniz eti ameliyatları da 1 - 3 yaş arasında yapılabilmektedir. Amerikan KBB & BBC Akademisi' ne ait son bademcik ameliyatı rehberine göre enfeksiyona bağlı olarak bademcik ameliyatı kararı verilebilmesi için çocukların bir yılda 7 defe bademcik iltihaplanması veya boğaz ağrısı şeklinde boğaz enfeksiyonu yaşaması ya da iki yıl boyunca her yıl en az beş, üç yıl boyunca her yıl en az üç kez bu enfeksiyonu yaşamaları gerektiğini söylüyor. Ameliyat için aday olması için bu enfeksiyonların yalnızca ebeveyn tarafından rapor edilmesi yerine bir doktor tarafından belgelendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yani çocuğunuzu bir doktorun takip etmesi ve onun karar vermesi uygundur. Tonsillektomi operasyonu, tekrarlayan akut tonsillit, obstrüktif uyku apnesi tedavisi, burun hava yolu obstrüksiyonu tedavisi, difteri taşıyıcılığı,  horlama tedavisi  veya peritonsiller apse olması durumlarında yapılmaktadır (kaynak: New Guidelines on When Kids Need Tonsillectomies). Tonsillektomi, 1950'dekinden daha az sıklıkla yapılsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer birçok batı ülkelerinde çocuklarda en sık kullanılan cerrahi prosedürlerden biri olmaya devam etmektedir. Tonsillektomi, yüzyıllar boyu değişen popülaritesi ile 2000 yıldır uygulanmaktadır. Bademciklerin büyüklüğü genelde 3 yaşında maksimuma ulaşmaktadır. Bademcik geniz eti büyümesi genelde en çok 3 ile 6 yaş arasında belirgindir. Solunum sıkıntısı, horlama ve uykuda düzensiz solunum 8 yaşından sonra azalarak ortadan kalkabilir (kaynak: Tonsillectomy). Bademcik ameliyatı için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.
üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği savunulmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji ve anestezi şartları altında riskler oldukça düşmüştür. Bununla birlikte 3 yaş altındaki hastalarımda, bademcik ameliyatlarını özellikle anestezi şartları üst düzey donanımlı olan, yoğun bakım şartları ve ekipmanı yeterli olan hastanelerde yapmayı tercih ediyorum.  Genel olarak konuşmak gerekirse (3 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere) , tonsillektomi, farklı yaş gruplarına ait çocuklarda başarılı bir şekilde uygulanabilen ve tonsillektomi sonrası komplikasyon insidansı yetişkinlere göre daha düşük olan güvenli bir prosedürdür (kaynak:

3 yaşından küçük çocuklar ve ciddi obstrüktif uyku apne, koagülopati veya komorbid durumlarla (örn., nöromüsküler hastalıklar, prematürite, obezite, gelişmemiş kraniofasial anomaliler) olan hastaların hastane içi gözlem ve takibi önemlidir. 3 yaşın altındaki hastalarda tonsillektominin postoperatif morbidite ve mortaliteyi arttırdığını iddia eden birçok eski rapor olmasına rağmen;yeni bilimsel çalışmalarda tonsillektominin çok genç yaştaki çocuklar arasında güvenli bir şekilde yürütülebileceği onaylanmıştır (kaynak: Tonsillectomy under the age of 3 years: is it recommended or not?).

3 Yaş Altı Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatları İle İlgili Farklı Öneriler


3 yaşın altında geniz eti ameliyatı ve bademcik ameliyatı tekniği ile ilgili özel bir teknik seçimi bulunmasa da aşağıdaki önerilere dikkat edilmesi uygun olabilmektedir (kaynak: Tonsillectomy under the age of 3 years: is it recommended or not?):
 • 3 yaş altında olan ve özellikle solunum sıkıntısına neden olabilecek kadar büyük bademcik ve geniz eti büyümesi olan hastaların ameliyat sonrasında takibi ve hava yolu kontrolünün yapılması, tam donanımlı bir hastanede işlemin yapılması uygundur
 • Küçük geniz eti parçasının hava yoluna kaçabilme riski için nasotrakeal entübasyondan kaçınılması gerekmektedir
 • Endotrakeal entübasyon yeterli boyutlu manşonlu tüple yapılmalıdır
 • Ameliyat sırasında, çocuğun baş pozisyonu gövdeden daha düşük seviyede olmalıdır; Böylece, tüm salgılar, kan veya doku parçaları, daha düşük hava yolu segmentlerine rağmen nazofaringeal boşluğa gelecektir (genelde bademik ameliyatlarını kansız bademcik ameliyat yöntemi olan Thermal Welding cihazı ile yapmayı tercih ediyorum). 
 • Tonsiller disseksiyon işleminin gerçekleştirilmesi sırasında, alanın daima temiz ve kuru kalması için sık sık orofarengeal aspirasyon gereklidir
 • İşlemin sonunda, tehlikeli pıhtı aspirasyonunu önlemek için nazofaringeal aspirasyon ve yıkama yapılması uygundur

"Boğaz Ağrısı" Terimi "Farenjit" ve "Bademcik İltihabı" Olarak Netleştirilmelidir

Çocuğunuzun boğazının ağrıması ve ateşinin olması bademcik iltihabı dışında akut farenjitte de görüldüğünden, bu enfeksiyon durumunu bir bademcik iltihabı gibi kabul edilerek ameliyat konusunda yanlış bir karar verilmemesi için, hastanın sadece bir kbb uzmanı tarafından takip edilmesi uygundur.

Bademcik Ameliyatı İle İlgili Kanıtlanmış Farklı Bilgiler:

Uzun Süredir Kanıtlanmış Olan Bilgiler

 • Tonsillektomi uyku bozukluğu olan solunum ve adenotonsiller hipertrofi semptomlarını iyileştirir. Doğru seçilmiş çocuklarda yaşam kalitesini artırır.
 • Bademcik ameliyatı sık tekrarlayan bademcik iltihabı olan hastalarda, ameliyat sonrasında boğaz enfeksiyonu sıklığında azalmayı ve ilaç kullanım sıklığında azalmayı sağlar
 • Uyku solunum bozukluğu olan obez çocuklar cerrahi ile iyileştirilemeyebilir. Tekrarlayan polisomnografi ve ilave önlemleri (özellikle sürekli pozitif hava yolu basıncı) gerekebilir.
 • İntraoperatif deksametazon tek bir doz tonsillektomiden sonra bulantı ve kusmayı azaltır.
 • Antibiyotikler, rutin posttonsillektomi bakımında çok faydalı değildir

Tartışmalı ve Net Olarak Bilinmeyen Bilgiler:

 • Kısmi (parsiyel) tonsillektominin, boğaz ağrısı ve üst solunum yolu tıkanıklığının uzun vadeli kontrolü için toplam tonsillektomi ile eş değer olup olmadığını ve eğer öyleyse, bademciklerden ödün vermeksizin ne kadar bademcik dokusunun yerinde bırakılabileceği
 • Bazı topikal veya enjekte edilen ajanlar ameliyat sonrası ağrıyı azaltabilir mi? ()ameliyat sonrasında rutin bir uygulama değildir, ben genelde tonsillektomi alanına lokal anestezik enjekte etmeyi ter cih ediyorum)
 • En az ağrı ve en az kanama komplikasyonuna neden olan yöntem (en iyi yöntem) hangisidir? (mukoza hasarına en az neden olan, ameliyat esnasında kan kaybına en az neden olan ve ameliyat sonrası geç dönem kanama riskini arttırmayan Thermal Welding Yöntemi ile ilgili yayınlar oldukça fazla) (kaynak: Tonsillectomy Care for the Pediatrician)

Bademcik ameliyatı ile ilgili ayrıntılı linkler >>

Konu ile ilgili videolar (kansız bademcik ameliyatı, kansız bademcik ameliyatı video, kansız bademcik ameliyatı izle, thermal welding bademcik, thermal welding yöntemi, thermal welding cihazı, kansız bıçaksız bademcik ameliyatı, thermal welding tonsillektomi, Thermal welding tonsillectomy, Thermal welding tonsillectomy istanbul) >>

  Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Virüsü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

HPV Virüsü ve Korunma Yolları İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır. HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin, histonları ile dekore edilmiş ve paketle

Burun Eti Ameliyatı Fiyatı 2022 (Güncellendi!)

Burun Eti Operasyonu Fiyatı 2022  Burun etleri ve eşsiz görevleri hakkında ... Burun etleri burnumuzun içerisinde dış ortam havasını arıtma, ısıtma, nemlendirme ve basınçlandırma görevlerini yapan eşsiz dokulardır. Her bir burun boşluğunda 3 adet burun eti bulunmaktadır. Belki aklınıza en çok gelen şey " burun etlerinden tamamen kurtulmak, burun etlerini aldırmak mümkün müdür? " sorusu olabilir. Burun etlerinin tamamen alınması eskiden yüzyıllar önce denenmiş ve burun etlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu sonrasında anlaşılmıştır. Dış ortam havasından bulunan tüm mikroorganizmalar, allerjenler burun etleri tarafından burun içerisinde yakalanmaktadır. Yaklaşık sosis şeklinde olan alt burun etleri içerisinde birçok damar ağı bulunmaktadır ve sıcaktır. Dış kısmında mukus tabakası bulunur ve burnumuzu hava girdiğinde burun etine çarpan hava yuvarlanma hareketi yaparak burun etini çarpar, içerisinde bulunan bütün partikülleri, yabancı cisimleri, mikroorgan

Rinoplasti Sonrası Buruna Kortizon Enjeksiyonu

Burun Ucuna Kortizon Enjeksiyonu Buruna Kortizon Hangi Durumlarda ve Nasıl Enjekte Edilir? Buruna kortizon iğne, herhangi bir rinoplasti veya revizyon rinoplasti ameliyatı yapan bir cerrahi için önemli bir araç olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki hastada, 3. (tersiyer) revizyon burun estetiği ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası ve 3 ay sonraki burun ucu görüntüsü mevcut olan hastada, yandan bakıldığında burun ucundaki "top şeklinde" görünüm ve kortizon enjeksiyonunun gerekli olduğu bölgeler işaretlenmiştir. Kortikosteroidleri, anabolik steroidler ile karıştırmayın! Burun estetiği ve burun ameliyatı dünyasında steroid terimini kullandığımızda, çok spesifik bir steroid türünden bahsediyoruz. “Steroid” kelimesi, vücut geliştiricilerinde artmış kas büyümesi  için kullanılan bir hormondur ve aslında bu vücut kitlesini oluşturmak için kullanılan, anabolik bir steroid adı verilen farklı bir steroid tipini ifade eder. Rinoplasti ve revizyon rinoplasti sonrasında " buru

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

Geniz Eti Ameliyatı ve Geniz Eti Büyümesi Geniz eti ameliyatı genel bakış Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı tarihçesi 1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan

Küçük Dilde Papillom ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) İle İlgili Çok Bilinmeyen Ayrıntılar!

Küçük Dil Üzerinde Siğil İnsan papilloma virüsü (HPV - human papillomavirus​), genelde cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda giderek yayılan ve 300' den fazla farklı alt türü bulunan bir virüstür. Son 10 yıl içerisinde giderek görülme sıklığı artmıştır. Bu virüsün en yaygın görünen alt grupları "siğil" ya da "papillom" olarak adlandırılan lezyonları yaparken; bulunduğu dokuların kanserleşmesine neden olan alt grupları da mevcuttur. Kanserojen özellikteki HPV virüsleri de kendi arasında "yüksek riskli", "olası yüksek riskli" ve "düşük riskli" olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (yüksek riskli tipler >> tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45), olası yüksek riskli tipler >> tip 26, 53, 66 ve düşük riskli tipler tip >> 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54).  Genelde fark edilen lezyonların çoğu iyi huyludur. Son yıllarda, bu virüsün sadece cinsel ilişki yolu ile değil; direk mukozal temas yoluyla da bulaşabildiğinin netlik kazanması

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Uykuda Hangi Pozisyonda Uyunulmalıdır? ​​ Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge ). Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği am

Geniz Eti Ameliyatı Fiyatları 2022 (Güncellendi)

Adenoidektomi Operasyonu ve Ücreti Geniz eti ameliyatı, geniz eti büyümesi olan ya da tekrarlayan orta kulak iltihabı, orta kulak sıvısı, sinüzit ataklarının tedavisi amacıyla çocuk hastalarda sık olarak yapılmaktadır. Geniz Eti Büyümesi Geniz Eti Büyümesi - Adenoid Hipertrofisi Geniz Eti Nasıl Büyür? Geniz eti burun boşluğunun en arka tarafında yer alan lenfoid yapıda bir dokudur. Normalde doğum esnasında mevcuttur ve çocuklarda 5-6 yaşına kadar büyümeye devam eder. Bu dönemde genetik yatkınlık, kirli solunum havasının olduğu ortamlarda yaşamak, alerjik bünye, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması, sigara dumanına maruziyet, kalabalık ortamda yaşamak gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak geniz eti büyüyebilir ve geniz eti büyümesi sonucunda östaki tüpü ve burun fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniz Eti Büyümesi Belirtileri Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız açık uyuma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kulak sıvısı olması, tekrarl