Ana içeriğe atla

3 Yaşın Altında Bademcik Ameliyatı ve Öneriler

3 yaş altı bademcik ameliyatı - Bademcik ameliyatında yaş sınırı - Bademcik ameliyatı yaşı‎ - Bademcik ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı hangi yaşta yapılmalı? - 2 yaşında bademcik ameliyatı olur mu? - Bademcik ameliyatı yaş sınırı - Bademcik ve geniz eti ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı tehlikeli midir? - Çocuğu bademcik ameliyatı olanlar - Tonsillektomi en erken kaç yaşında yapılır? - Tonsielletomi operasyonu kaç yaşında yapılır? - Tonsillektomi ameliyatı yaşı - Tonsillectomy at age below 3 years
3 yaş altı bademcik ameliyatı - Bademcik ameliyatında yaş sınırı -  Bademcik ameliyatı yaşı‎ - Bademcik ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı hangi yaşta yapılmalı? - 2 yaşında bademcik ameliyatı olur mu? - Bademcik ameliyatı yaş sınırı - Bademcik ve geniz eti ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı tehlikeli midir? - Tonsillektomi en erken kaç yaşında yapılır? - Tonsillektomi operasyonu kaç yaşında yapılır? - Tonsillektomi ameliyatı yaşı - Tonsillectomy at age below 3 years - Tonsillectomy in Istanbul -   Tonsillectomy in Turkey
​​​

Bademcikler Alınmalı mıdır?


Genel olarak bademcik ameliyatı (tonsillektomi operasyonu) eski kaynaklarda 3 yaşın altında yapılmaması gerektiği yazdığından belki halk arasında küçük çocuklarda çok riskli bir işlem olduğu kanısı ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bademcik ameliyatı da sonuçta bir cerrahi işlemdir ve her cerrah işleme bağlı riskler olduğu gibi; bademcik operasyonuna ait riskler de mevcuttur. Bademcik ameliyatına karar verilirken hastanın bir dokusu çıkarılır ve bunun eksikliğinin enden olabileceği riskler ve alınmasına bağlı olumlu sağlık etkileri bir terazide tartılır gibi düşünülerek ameliyat kararı alınmaktadır. Bademcikler yararsız ve boşu boşuna boğazımızda bulunan dokular olmadığı gibi; çok büyük olup hava yolu tıkanıklığı, uyku apnesine neden olmaları ya da çok sık enfekte olmaları durumunda alınmaları sonucunda ortay çıkacak kesinleşmiş faydalar göz ardı edilmemelidir.

Örneğin bademcikleri iri olan insanlarda kan oksijen düzeyleri, bademcikleri iri olmayanlara göre daha düşük olması, kandaki stres hormonu ve insülin karşıtı hormonların uyu esnasında normal boyutta bademcikleri olan insanlara göre daha fazla salgılanması, bademcikleri iri olan insanlarda uyku apnesi belirtileri ve kalp damar hastalıkları sıklığında artış olması birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Yani bademcikleri iri olan hastalarda, bademciklerin kitle etkisi ile neden oldukları zararlarının, kendi faydalarından daha çok olduğu kanıtlanmıştır.

Yine bademciklerinde sık enfeksiyon ortaya çıkması (yılda 7' den daha fazla tonsillit atağı geçirilmesi) durumunda kullanılan ilaçların yan etkileri, enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkabilecek farklı sorunlar (Akut Romatizmal Ateş gibi) düşünüldüğünde, bademciklerin alınmasının hastalarda ilaç kullanım sıklığını düşürmesi, enfeksiyon hastalarına bağlı farklı riskleri ortadan kaldırması, çocuklarda iştah ve büyüme gelişmede hızlanmayı sağlaması nedeniyle, tonsillektomi ameliytı kararı verilmesi uygundur.

Yine bademciklerle ilgili  farklı bir durum olan "PFAPA Sendromu" (Periyodik ateş [periodic fever], Aftöz stomatit [aphthous stomatitis], Farenjit [pharyngitis], Adenit [adenitis]) sendromunda bademcik ve geniz eti ameliyatının yapılması bilinen en etkili tedavi yöntemidir. Bu sendromda, bademcik ve geniz eti dokusunda ateşin ve enfeksiyon belirtilerinin artmasına enden olan maddelerin salgılandığı düşünülmektedir.


Bademcik Ameliyatı 3 Yaş Altında da Yapılabilir!


3 yaş altı bademcik ameliyatı - Bademcik ameliyatında yaş sınırı - Bademcik ameliyatı yaşı‎ - Bademcik ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı hangi yaşta yapılmalı? - 2 yaşında bademcik ameliyatı olur mu? - Bademcik ameliyatı yaş sınırı - Bademcik ve geniz eti ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı tehlikeli midir? - Çocuğu bademcik ameliyatı olanlar - Tonsillektomi en erken kaç yaşında yapılır? - Tonsielletomi operasyonu kaç yaşında yapılır? - Tonsillektomi ameliyatı yaşı - Tonsillectomy at age below 3 years - Tonsillectomy in Istanbul -  Tonsillectomy in Turkey
Dr.Murat Enöz - ENT Doctor Istanbul
Genel olarak Amerikan KBB  Akademisi' nin de vurguladığı gibi bademcik ameliyatı 1 yaşından itibaren yapılabilmektedir. Daha önceden 3 yaşın altında bademcik ameliyatı yapılmasının ilave bir cerrahi risk artışına neden olmadığı vurgulanmıştır (kaynak: Tonsillectomy in children under 3 years of age). 3 yaş altında ve özellikle bademcik ve geniz eti iri olan hastalarda, ameliyat sonrasında hava yollarında genişleme olması ve oksijen alımındaki hızlı artışın ameliyat sonrasındaki erken uyanma döneminde solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği savunulmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji ve anestezi şartları altında riskler oldukça düşmüştür. Bununla birlikte 3 yaş altındaki hastalarımda, bademcik ameliyatlarını özellikle anestezi şartları üst düzey donanımlı olan, yoğun bakım şartları ve ekipmanı yeterli olan hastanelerde yapmayı tercih ediyorum.  Genel olarak konuşmak gerekirse (3 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere) , tonsillektomi, farklı yaş gruplarına ait çocuklarda başarılı bir şekilde uygulanabilen ve tonsillektomi sonrası komplikasyon insidansı yetişkinlere göre daha düşük olan güvenli bir prosedürdür (kaynak: Tonsillectomy at age below 3 years ( is it recommended?)). Bademcik ameliyatı gibi geniz eti ameliyatları da 1 - 3 yaş arasında yapılabilmektedir. Amerikan KBB & BBC Akademisi' ne ait son bademcik ameliyatı rehberine göre enfeksiyona bağlı olarak bademcik ameliyatı kararı verilebilmesi için çocukların bir yılda 7 defe bademcik iltihaplanması veya boğaz ağrısı şeklinde boğaz enfeksiyonu yaşaması ya da iki yıl boyunca her yıl en az beş, üç yıl boyunca her yıl en az üç kez bu enfeksiyonu yaşamaları gerektiğini söylüyor. Ameliyat için aday olması için bu enfeksiyonların yalnızca ebeveyn tarafından rapor edilmesi yerine bir doktor tarafından belgelendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yani çocuğunuzu bir doktorun takip etmesi ve onun karar vermesi uygundur. Tonsillektomi operasyonu, tekrarlayan akut tonsillit, obstrüktif uyku apnesi tedavisi, burun hava yolu obstrüksiyonu tedavisi, difteri taşıyıcılığı,  horlama tedavisi  veya peritonsiller apse olması durumlarında yapılmaktadır (kaynak: New Guidelines on When Kids Need Tonsillectomies). Tonsillektomi, 1950'dekinden daha az sıklıkla yapılsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer birçok batı ülkelerinde çocuklarda en sık kullanılan cerrahi prosedürlerden biri olmaya devam etmektedir. Tonsillektomi, yüzyıllar boyu değişen popülaritesi ile 2000 yıldır uygulanmaktadır. Bademciklerin büyüklüğü genelde 3 yaşında maksimuma ulaşmaktadır. Bademcik geniz eti büyümesi genelde en çok 3 ile 6 yaş arasında belirgindir. Solunum sıkıntısı, horlama ve uykuda düzensiz solunum 8 yaşından sonra azalarak ortadan kalkabilir (kaynak: Tonsillectomy). Bademcik ameliyatı için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

3 yaşından küçük çocuklar ve ciddi obstrüktif uyku apne, koagülopati veya komorbid durumlarla (örn., nöromüsküler hastalıklar, prematürite, obezite, gelişmemiş kraniofasial anomaliler) olan hastaların hastane içi gözlem ve takibi önemlidir. 3 yaşın altındaki hastalarda tonsillektominin postoperatif morbidite ve mortaliteyi arttırdığını iddia eden birçok eski rapor olmasına rağmen;yeni bilimsel çalışmalarda tonsillektominin çok genç yaştaki çocuklar arasında güvenli bir şekilde yürütülebileceği onaylanmıştır (kaynak: Tonsillectomy under the age of 3 years: is it recommended or not?).


3 Yaş Altı Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatları İle İlgili Farklı Öneriler


3 yaş altı bademcik ameliyatı - Bademcik ameliyatında yaş sınırı - Bademcik ameliyatı yaşı‎ - Bademcik ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı hangi yaşta yapılmalı? - 2 yaşında bademcik ameliyatı olur mu? - Bademcik ameliyatı yaş sınırı - Bademcik ve geniz eti ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı tehlikeli midir? - Çocuğu bademcik ameliyatı olanlar - Tonsillektomi en erken kaç yaşında yapılır? - Tonsielletomi operasyonu kaç yaşında yapılır? - Tonsillektomi ameliyatı yaşı - Tonsillectomy at age below 3 years - Tonsillectomy in Istanbul -  Tonsillectomy in Turkey
3 yaş altı bademcik ameliyatı - Bademcik ameliyatında yaş sınırı -  Bademcik ameliyatı yaşı‎ - Bademcik ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı hangi yaşta yapılmalı? - 2 yaşında bademcik ameliyatı olur mu? - Bademcik ameliyatı yaş sınırı - Bademcik ve geniz eti ameliyatı kaç yaşında yapılır? - Bademcik ameliyatı tehlikeli midir? - Çocuğu bademcik ameliyatı olanlar - Tonsillektomi en erken kaç yaşında yapılır? - Tonsielletomi operasyonu kaç yaşında yapılır? - Tonsillektomi ameliyatı yaşı - Tonsillectomy at age below 3 years - Tonsillectomy in Istanbul -   Tonsillectomy in Turkey


3 yaşın altında geniz eti ameliyatı ve bademcik ameliyatı tekniği ile ilgili özel bir teknik seçimi bulunmasa da aşağıdaki önerilere dikkat edilmesi uygun olabilmektedir (kaynak: Tonsillectomy under the age of 3 years: is it recommended or not?):


 • 3 yaş altında olan ve özellikle solunum sıkıntısına neden olabilecek kadar büyük bademcik ve geniz eti büyümesi olan hastaların ameliyat sonrasında takibi ve hava yolu kontrolünün yapılması, tam donanımlı bir hastanede işlemin yapılması uygundur
 • Küçük geniz eti parçasının hava yoluna kaçabilme riski için nasotrakeal entübasyondan kaçınılması gerekmektedir
 • Endotrakeal entübasyon yeterli boyutlu manşonlu tüple yapılmalıdır
 • Ameliyat sırasında, çocuğun baş pozisyonu gövdeden daha düşük seviyede olmalıdır; Böylece, tüm salgılar, kan veya doku parçaları, daha düşük hava yolu segmentlerine rağmen nazofaringeal boşluğa gelecektir (genelde bademik ameliyatlarını kansız bademcik ameliyat yöntemi olan Thermal Welding cihazı ile yapmayı tercih ediyorum). 
 • Tonsiller disseksiyon işleminin gerçekleştirilmesi sırasında, alanın daima temiz ve kuru kalması için sık sık orofarengeal aspirasyon gereklidir
 • İşlemin sonunda, tehlikeli pıhtı aspirasyonunu önlemek için nazofaringeal aspirasyon ve yıkama yapılması uygundur

"Boğaz Ağrısı" Terimi "Farenjit" ve "Bademcik İltihabı" Olarak Netleştirilmelidir


Çocuğunuzun boğazının ağrıması ve ateşinin olması bademcik iltihabı dışında akut farenjitte de görüldüğünden, bu enfeksiyon durumunu bir bademcik iltihabı gibi kabul edilerek ameliyat konusunda yanlış bir karar verilmemesi için, hastanın sadece bir kbb uzmanı tarafından takip edilmesi uygundur.


Bademcik Ameliyatı İle İlgili Kanıtlanmış Farklı Bilgiler:


Uzun Süredir Kanıtlanmış Olan Bilgiler


 • Tonsillektomi uyku bozukluğu olan solunum ve adenotonsiller hipertrofi semptomlarını iyileştirir. Doğru seçilmiş çocuklarda yaşam kalitesini artırır.
 • Bademcik ameliyatı sık tekrarlayan bademcik iltihabı olan hastalarda, ameliyat sonrasında boğaz enfeksiyonu sıklığında azalmayı ve ilaç kullanım sıklığında azalmayı sağlar
 • Uyku solunum bozukluğu olan obez çocuklar cerrahi ile iyileştirilemeyebilir. Tekrarlayan polisomnografi ve ilave önlemleri (özellikle sürekli pozitif hava yolu basıncı) gerekebilir.
 • İntraoperatif deksametazon tek bir doz tonsillektomiden sonra bulantı ve kusmayı azaltır.
 • Antibiyotikler, rutin posttonsillektomi bakımında çok faydalı değildir

Tartışmalı ve Net Olarak Bilinmeyen Bilgiler:


 • Kısmi (parsiyel) tonsillektominin, boğaz ağrısı ve üst solunum yolu tıkanıklığının uzun vadeli kontrolü için toplam tonsillektomi ile eş değer olup olmadığını ve eğer öyleyse, bademciklerden ödün vermeksizin ne kadar bademcik dokusunun yerinde bırakılabileceği
 • Bazı topikal veya enjekte edilen ajanlar ameliyat sonrası ağrıyı azaltabilir mi? ()ameliyat sonrasında rutin bir uygulama değildir, ben genelde tonsillektomi alanına lokal anestezik enjekte etmeyi ter cih ediyorum)
 • En az ağrı ve en az kanama komplikasyonuna neden olan yöntem (en iyi yöntem) hangisidir? (mukoza hasarına en az neden olan, ameliyat esnasında kan kaybına en az neden olan ve ameliyat sonrası geç dönem kanama riskini arttırmayan Thermal Welding Yöntemi ile ilgili yayınlar oldukça fazla) (kaynak: Tonsillectomy Care for the Pediatrician)Bademcik ameliyatı ile ilgili ayrıntılı linkler >>Konu ile ilgili videolar (kansız bademcik ameliyatı, kansız bademcik ameliyatı video, kansız bademcik ameliyatı izle, thermal welding bademcik, thermal welding yöntemi, thermal welding cihazı, kansız bıçaksız bademcik ameliyatı, thermal welding tonsillektomi, Thermal welding tonsillectomy, Thermal welding tonsillectomy istanbul) >>

  Dr. Murat Enöz, Kulak Burun Bogaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Muayenehane:
Adres: İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü, Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel: (0212) 561 00 52
Cep tel: (+90) 0533 6550199
Fax: (0212) 542 74 47
  
http://www.kulakburunbogaz.info/Op.Dr.Murat-Enoz-Kulak-Burun-Bogaz-Uzmani.vcf linkinin üzerine tıklayarak vCard (VCF Dosyası)' nı açın ve otomatik olarak Dr.Murat Enöz telefon, fax, Email WhatsApp numarası ve adres bilgileri telefonunuza kaydolsun!
Murat Enoz, MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul

Private Office:
Address: İncirli Cad. No:41, Kat:4 (Dilek Patisserie Building), Postal code: 34147, Bakırköy - İstanbul
Appointment Phone: (+90) 212 561 00 52 
Cell phone: (+90) 533 655 01 99
Fax: (+90) 212 542 74 47

Automatically Dr.Murat Enöz's telephone, fax number, Email, WhatsApp number and office address will be saved on your mobile phone after the clicking on the link of http://www.kulakburunbogaz.info/Op.Dr.Murat-Enoz-Kulak-Burun-Bogaz-Uzmani.vcf with openning the vCard (VCF File)!

 

Sans Serif

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnsan Papilloma Visürü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​) ve genel özellikleri
İnsan papillomavirüsü (HPV - human papillomavirus​), en çok rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturduğu bilinen virüstür. Son yıllarda yeni türleri saptanan bu virüsün ağız içi kanserler arasında bağlantısı gösterilmiştir. Ağız içerisinde görülen ve HPV ilişkili lezyonların çoğu iyi huyludur ve zaman zaman tekrarlama eğilimindedir. Papilloma virüsleri, memelilerde yaygın olarak bulunabilir ve kuşlarda nadiren görülürler. 300' den fazla türü izole edilen ve insanlarda enfeksiyona neden olan papilloma virüsleri, toplu olarak insan papilloma virüs ya da HPV (human papillomavirus​) olarak adlandırılır. HPV virüsleri, kanserojen özelliklerine göre yüksek riskli (HR) ve düşük riskli (LR) tip olmak üzere ikiye ayrılır.

HPV virüsleri daha çok deriden deriye temas yolu ile bulaşır. İnsanlarda en sık düşük riskli HPV virüsü enfeksiyonları görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Papillomavirüs genomu, konakçı hücrenin…

Burun Dolgusu Fiyatları 2017

Cerrahi olmayan burun estetiği, enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, çoğunlukla hiyalüronik asit türevlerinin veya kalsiyum hidroksiapatit içeren ürünlerin kullanılarak, cerrahi bir işlem olmaksızın,  bir kişinin burnunun değiştirip şekillendirdiği bir tıbbi prosedürdür. Ameliyatsız burun estetiği, bir büyütme prosedürüdür, bu yüzden birinin burnunun boyutunu küçültemez; ancak burun daha düz görünmesini sağlayarak burun daha küçük görünmesini sağlayabilir. Prosedür, fonksiyonel kusurları düzeltmek için kullanılmaz. Ameliyatsız burun estetiğinde, burun üzerindeki tümseklik ya da çukurlaşma alanlarının kenarlarının daha az göze çarpar hale getirilebilmesi için enjekte edilebilir dolgu maddeleri kullanır. Ameliyatsız burun estetiği fiyatları kullanılan ürünlerin fiyatına göre değişmektedir. Piyasada kullanılan çok fazla burun dolgusu ürünü bulunmaktadır. En çok kullanılan dolgu malzemesi olan hyaluronic acid dolgu fiyatları arasında bile çok ciddi farklar bulunmaktadır. Normalde tek ki…

Burun Törpüleme Ameliyatı ve Örnek Fotoğraflar

Burun kemeri törpüleme ne demek? Burun kemerinin cerrah bir işlem olarak aşındırılarak hacminin küçültülmesi ya da burun sırtındaki pürüzlü, çıkıntılı alanların düz bir yüzey elde edilmesi amacıyla uzaklaştırılması işlemidir. "Burun kemeri törpüleme", "burun törpületmesi", "burun törpüleme işlemi" aslında aynı işlem için kullanılan kelime gruplarıdır.
Burun kemeri törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir mi?

Burun törpüleme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir ancak hasta açısından çok konforlu olmadığı gibi, hekim açısından da törpüleme işleminin yapılmasını zorlaştırabilir. Burun kemiği törpülenirken çıkan az da olsa sesi hasta duyabilir ve bunun yanında burun kemiğinin devamında bulunan kıkırdak dokuları törpü atılan kemik mesafesine getirebilmek için az miktarda kıkırdak doku eksizyonu gerekebilmektedir. Lokal anestezi altında tüm bu işlemleri yapabilmek kolay değildir.
Burun kemeri törpüleme işleminin riskleri nelerdir?
Burun kemeri …

Burun Estetiği Ameliyatı Fiyatları 2017

​​Burun estetiği kaç para?Burun düzeltme fiyatları klasik bir ifade ile hastaneye, yapılan işlemlere ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Burun şeklinin değiştirilmesi ve burun fonksiyonlarının arttırılabilmesi için yapılan işlemler:
burun eti ameliyatı (konka radyofrekansı)burunda kıkırdak eğriliği düzeltilmesi ameliyat (septoplasti, smr, deviasyon ameliyatı)burun ucu estetiği - burun ucu daralatma (tip plasti ya da tip rinoplasti)burun kemeri törpülemeburun kemiklerini daraltma (planlı burun kemiği kırılması - osteotomi)tek başına burun ucu kaldırma (burun dikleştirme) Yukarıda saydığım işlemlerin biri ya da abirkaçı aynı anda yapılabilmektedir. Buun eti ameliyatrı hariç hepsi birden yapıldığında (septorinoplasti ameliyatı) ameliyat süresi kabaca 2 saat iken; tek başına burun ucu kaldırma işlemi yapıldığında süre 20-30 dk arasındadır. Bu nedenle burun dikleştirme fiyatları, burun estetiğinin fiyatlarına göre daha düşüktür. Mail yolu ile sadece "burun ameliyatı kaç para…

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Öncesi Öneriler

​​

Burun estetiği ameliyatı sonrasında birçok hekim  uyku esnasında genellikle başın yükseltilmesini önermektedir. Bunun dışında ameliyat sonrası özel yüz koruyucu ürünler ve yastıklar da satılmaktadır (yurtdışında satılan açılı uyku yastığı örneği >> Duro-Med Foam Bed Wedge).


Burun estetiği ameliyatı sonrasında vücudun üst kısmı açılı bir şekilde ve sırtüstü pozisyonda yatılırsa (yukarıdaki görselde görüldüğü gibi); yani yaklaşık olarak 30 ile 45 derece arası ve sırt üstü olacak şekilde açılı pozisyonda yatıldığında kafa, kalp hizasına göre daha yukarıda kalmaktadır. Bu şekilde Kafadaki kan basıncı vücudun diğer bölümlerine göre daha düşük hale gelir ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası ödem, morluk, burun kanaması riski azalmaktadır. Bunun dışında yine bu pozisyonda yatmanın diğer bir faydası da yan dönmenin zorlaşması ve buruna travma ve bası riskinin azalmasıdır. Burun estetiği ameliyatı sonrası ideal uyku pozisyonu ayarlamak için yastık, yorgan ya da battaniye kullanabil…

Estetik Burun Ameliyatlarından Sonra Ödem ve Morluk Gidermede Yardımcı İki Bitkisel Ürün: Enfla-C Tablet ve Arnica Jel

Arnica nedir?

Arnica, genellikle spor yaralanması ve kazalardan sonra ortaya çıkan morluk, ağrı ve sancıların tedavisinde yardımcı ürün olarak cilt üzerine uygulama şeklinde kullanılan, Avrupa ve ABD'de yetişen bir bitkidir. Ayçiçeği ailesinin bir üyesidir. Aşağıdaki isimlerle de bilinir:
• Arnica Montana • Leopard'ın Bane • Kurt Bane • Dağ Tütün • Dağ Arnica • Dağ Snuff • Wolfbane Arnica ne için kullanılır?
Yüzyıllar boyunca, arnica bitkisi geniş bir yelpazede aşağıdaki hastalık ve durumların tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılmış kullanılmaktadır:
• Ödemin azaltılması • Ağrı azaltma • Kanamayı azaltma • Morluk giderici • Böcek ısırığı • Cilt tahrişleri • Bir operasyon sonrasında daha hızlı iyileşmeyi sağlama • Doğum sırasında kasların daha etkin bir şekilde işlev yapmasına yardımcı ürün • Yol tutması
Arnica bitkisinin yan etkileri nelerdir? Topikal yani lokal cilt üzerine uygulamada bitkisel bir ürün olduğu için alerjik reaksiyonlara neden olabileceği gibi; cilt ta…

Geniz Eti Büyümesi, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi ve Geniz Eti Ameliyatı Videosu

 Geniz eti ameliyatı genel bakış
Geniz eti, burun deliklerinin en arkasındaki bölgede bulunan lenfoid dokudur. Hastalar tarafından ve kulak burun boğaz uzmanı olmayan hekimler tarafından muayene ile görülmesi mümkün değildir. Endoskopik burun içi muayenesi esnasında görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi görüntüleme araçları ile de dolaylı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarının tamamında ilave olarak geniz eti ameliyatı da yapılmaktadır. Bunun yanında, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) tek başına ya da kulak tüpü takılması ameliyatları ile birlikte de yapılabilmektedir.

Geniz eti ameliyatı tarihçesi
1800' lu yılların sonunda, geniz etinin burunla ilgili şikayetler ve işitme kaybından sorumlu olabileceği, Kopenhag, Danimarka' dan Willhelm Meyer tarafından belirtilmiş ve yine sonrasında geniz eti ameliyatlarına başlanmıştır. En sık yapılan ameliyatlardan olan bademcik ameliyatı (tonsillektomi operasyonu) ise e…

Deviasyon Ameliyatından Sonra Burun Şekli Değişir mi?

Deviasyon ameliyatları esnasında genelde minimal travmatik tekniklerle, burun içerisindeki eğri kıkırdak alanları alınmaktadır. Kapalı teknikle yapıldığında, nazal septumun destek dokusu olarak görev yapan alanları korunarak, eğri kıkırdak bölgeleri çıkarılır. Burun içerisinden yapılan bu ameliyatta burun şeklinde dışarından görülebilen bir değişiklik olmaz. Ameliyat sonrasında burun içerisine yerleştirilen silikon tapon ya da eriyebilen tamponlara bağlı olarak burun 1 hafta biraz geniş görünebilir. Açık teknik kıkırdak eğriliği ameliyatları yapıldığında (genelde burun septumunun e alt kısmı olan kaudal septum bölümü eğrilikleri ya da burun ucu desteğinin etkilenme riski olan hastalarda tercih edilir), burun ucunda kısa dönemde şişlik uzun dönemde öne ve biraz yukarıya doğru hareket gözlemnlenebilir (zaten işlem aynı zamanda burun ucu kaldırma amacıyla yapılmaktadır!). Deviasyon ameliyatları esnasında, mümkün olduğunda septum kıkırdağı korunmalıdır. Özellikle burun ucu bölgesindeki s…

Bademcik Kanseri (Tonsil Cancer)

Baş-boyun skuamöz hücreli kanseri (HNSCC), dünya çapında altıncı en sık rastlanan malignitedir ve yılda 40.000 yeni vaka bulunmaktadır. Tüm primer HNSCC' lerin orofaringeal karsinomalar üçüncü en yaygın olanı olup, bademcik, orofarinkste en sık rastlanan malignite bölgesi konumundadır.


Bademcik kanseri belirtileri ve bademcik kanseri nasıl anlaşılır?
Bademcik kanseri olan hastalarda bazen hastalık kendini sadece boyun kitlesi ile gösterebilir. Bunun nedeni, bademcik yapsında bulunan kriptalar denilen çukur boşukların derinliklerinde kanserin ortaya çıkabilmesi ve yüzey epitelinin derin epitelyal invazyonları ile ağız içerisinde belirgin kitle formasyonu oluşturmadan boyun lenf düğümlerine sıçrama yapmasıdır.

Skuamöz hücreli bademcik kanserleri, bademciklerin derin bölgelerinde, 1 veya daha fazla bölgede ortaya çıkabilir. İlaveten, hastada herhangi bir belirti vermeksizin ağız boşluğuna doğru şişerek önemli ölçüde büyüyebilir.

Bademcikler lenfoid dokulardır ve zengin lenf damalar …

Burun Eti Ameliyatı Fiyatları 2018

Burun etleri (konkalar) her bir burun boşluğunda 3 adet bulunan, burundan alınan havanın dönderilerek arıtılması, ısıtılması, nemlendirilmesi ve basınçlandırılmasını sağlayan, üzerinde burun içi mukozası ve mukus salgısı tabakası bulunan yapılardır. En fazla fonksiyon gören burun etleri alt burun etleri (alt konkalar)' dır. Alt burun etleri allerji, tekrarlayan enfeksiyonlar, kirli ve partiküllü havaya temas etmek, sigara içilmesi ve yapısal faktörlere bağlı olarak büyüyebilir ve hastalarda burun tıkanıklığına neden olabilir. Bu durum burun eti büyümesi ya da konka hipetrofisi olarak adlandırılmaktadır. Konka hipertrofisi tedavisi amacıyla burun etlerinin hacmini küçültmek ve mümkün olan en az mukozal hasara neden olmak amaçlanarak geliştirilen burun eti küçültülmesi uygulamaları mevcuttur. Bunlar arasında en sık tercih edileni konka radyofrekansı (radyofrekans ile alt konka küçültülmesi) işlemi yapılmaktadır. Doku direnci ölçen modern cihazlarla  burun eti hacmi etkili bir şekil…